DETALJI NOVOSTI

10.06.2018.

Kamp za nove vjernike “Susret s Bogom” – Izvještaj

Iza nas je još jedan uspješan događaj na kampu u Bijelniku prvenstveno usmjeren na nove vjernike, pod nazivom “Susret s Bogom”. Uistinu, kako i sam naziv kampa kaže to je mjesto gdje svatko otvorenog srca prema Gospodinu, može susresti Boga u jednom dubljem smislu.

Kao i svaki puta do sada prolazila su se zanimljiva učenja o tome kako slijediti Isusa i kako upoznati Božju volju te učenja o slamanju sila tame i oslobođenju od prokletstva. Ovoga puta veći naglasak je bio na primanje slobode od raznih oblika vračarstva te drugih vrsta duhovnog ropstva koje ljude zaustavlja i drži podalje od Boga, a tome su se mogli priključiti i zreliji vjernici.

Kako je bilo? Evo nekoliko zahvala Bogu:

“Oče hvala ti u Isusovo ime za silu Duha Svetoga, tako moćnog koje si izlio na mene i za oslobođenje od svega što me je tlačilo i dijelilo od tebe Bože. Hvala ti za sve što činiš u mom životu i životu mojih obitelji i onih za koje molim. Ovo je veliki doživljaj za mene u Bijelniku i crkvi Riječ života.”

“Gospodine hvala ti za mnoge nadnaravne stvari na kampu u Bijelniku i za slobodu koju sam primio. Nigdje nije tako dobro kao s tobom Bože.”

“Gospodine hvala ti za snažno presvjedočenje i oslobođenje od mantre iz joge od prije 30 godina i od idolopoklonstva, te proboj u teškoj imovinsko-pravnoj, vlasničko-suvlasničkoj situaciji u kampu u Bijelniku.”

PODIJELI ČLANAK