DETALJI NOVOSTI

18.03.2017.

Korizma?!

“Glas viče: Pripravite Gospodinu put kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu Bogu našemu…” (Izaija 40:3)

Korizma ili četrdesetnica je vrijeme od četrdeset dana prije Uskrsa u kojem se mnogi kršćani pripremaju, za uskrsno slavlje. U tome vremenu različiti ljudi, odriču se raznih stvari kako bi se na neki način posebno pripravili za Uskrs i približili se Bogu. Neki se odriču alkohola, drugi cigareta, treći televizije ili hrane. Ljudi su spremni odreći se svojih užitaka, kako bi se pripremili za uskrsno slavlje. Korizma ima svoje značenje, tako da se vjernici tijekom tih dana poistovjećuju s Isusovim kušnjama u pustinji.

“Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče: ‘Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.’ Isus mu odgovori: ‘Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.’ I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: ‘Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje.’ Isus mu odgovori: ‘Pisano je: Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!’ Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: ‘Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju. I: Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’ Odgovori mu Isus: ‘Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!’ Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike.” (Luka 4:1-13)

Isus je nadvladao sve kušnje kojima Ga je sotona kušao. Kada govorimo o pustinji mi ne mislimo samo na mjesto u kojem nema raslinja ili vode. Židovi su vjerovali da zli duhovi žive u pustinji, upravo je zato pustinja i mjesto Isusovog susreta s nečastivim. Isus je uspio pobijediti zloga jer je bio PUN DUHA SVETOGA I RIJEČI BOŽJE. Ako pažljivije pročitate gornji citat vidjet ćete da se Isus borio protiv kušnji s riječju Božjom. Ako je Isus trebao Riječ Božju, tada zasigurno trebamo i mi. Ako se vjernici u korizmi poistovjećuju s Isusom, tada Ga trebaju nasljedovati u svemu. Na neki način svaki čovjek prolazi određene pustinje u svome životu. No, neke ne traju samo četrdeset dana, one mogu trajati mnogo dulje. Moja osobna životna pustinja trajala je 25 godina. Odrastao sam kao dijete rastavljenih roditelja, moja se majka trudila upoznati me s katoličkom vjerom. Odradio sam sve što se od mene zahtijevalo; bio sam kršten kao malo dijete, zatim sam primio prvu pričest i krizmu. No, ništa od toga me nije istinski dotaklo, a kamoli promijenilo. U svojoj adolescentskoj dobi počeo sam eksperimentirati s alkoholom i lakim drogama, bludnošću i razuzdanim životom. Iako sam bio nominalni katolik, Isusa nisam nikada istinski doživio. Tijekom školovanja zaglibio sam u svijet ovisnosti i razuzdanosti, i više se nisam imao snage izvući iz toga. Bio sam zbunjen, razočaran životom iako sam bio mlad. Božjom providnošću jednoga dana našao sam se na jednom kršćanskom sastanku gdje je pastor rekao ove riječi: “Isus ti želi dati nov početak!”. Povjerovao sam njegovim riječima, i pozvao sam-po prvi puta u svome životu; Isusa Krista u svoje srce. Iako sam kao mali bio na vjeronauku, ovo je bio prvi puta da sam zazvao Isusa, s vjerom i poniznošću. Isus je došao u moj život i uistinu ga promijenio. Moje ovisnosti, zbunjenost i razočaranje nestalo je , a došla je neka nova radost i nada koju do tada nisam poznavao. Moja je pustinja napokon završila. Ja sam napokon mogao početi živjeti.

Vratimo se malo na Isusovu pustinju i usporedimo ju s mojom. To nisu bile iste pustinje. Prva je stvar da ja nisam bio pun Duha Svetog kao što je bio Isus kada je ušao u pustinju. Biti pun Duha Svetog znači biti spašen, novorođen. Biblija-Riječ Božja govori nam o tome da smo svi rođeni kao grešnici. To se naziva istočnim ili iskonskim grijehom. Adam je sagriješio i po Adamu je grijeh poput genetske bolesti prenesen na svakog čovjeka. No, Bog je tako ljubio svijet da je dao Svoga Sina da ne pogine niti jedan koji u Njega vjeruje, već da ima vječni život. Iako sam pripadao katoličkoj crkvi, moja vjera nije bila moja, ona je bila nominalna, općenita ili formalna. Mnogi ljudi misle da ako pripadaju određenoj skupini zbog toga mogu biti spašeni. To je nemoguće; pogledajte što Isus kaže o tome:

“Tako rekoh vam da ćete umrijeti u grijesima svojim. Da, ako NE BUDETE VJEROVALI DA JA JESAM, umrijet ćete u svojim grijesima.” (Ivan 8:24)

Osoba ne postaje dionik Božjeg stada onoga momenta kada se krsti kao malo dijete, već onoga momenta kada osobno povjeruje da je Isus Krist Sin Božji! U tome momentu Duh Sveti dolazi i ispunjava čovjeka. Ja sam to doživio. Manifestacija toga je bila da sam odjednom bio svjestan svojih grijeha, i želio sam ih prestati činiti. Odjednom se pojavila nova želja, da proučavam i studiram Božju Riječ-Bibliju. Čitajući Bibliju počeo sam uviđati koliko je moj život ustvari bio daleko od Božjih standarda. Shvatio sam da sam bio rob grijeha, sotone koji me upravljao prema mojoj propasti. Vidite, kako bi prošao pustinju kao pobjednik, čovjek mora biti pun Duha Svetoga i Riječi Božje. Biblija nam otkriva da đavao koristi naše neznanje kako bi vladao nad nama. Bog to nikako ne želi. Upravo je zato otvorio put prema sebi, a taj Put zove se Isus-on je JEDINI PUT DO BOGA!

Volio bih se s ovim u mislima vratiti na početak-na korizmu. Koliki se ljudi odriču u korizmeno vrijeme određenih životnih ugoda, pokušavajući ih nadvladati i poistovjetiti se s Kristom, a da pritom, nisu puni Duha Svetoga i Riječi Božje! Njihova odricanja ne mogu udovoljiti standard koji je Bog objavio u Svojoj Riječi. Mi ne možemo kupiti spasenje ili blagoslov odričući se. Prije nego što se krene odricati, čovjek treba primiti dvije stvari:

1. Da je grešnik, i da ne može biti spašen zbog djela: “…svi su sagriješili i lišeni su Božje slave…” (Rimljanima 5:23);

2. Da jedino Isus može učiniti od grešnika, pravednika i to tako da osoba povjeruje u Isusa i ispovijedi svoju vjeru: “Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem vjeruješ da Ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje.” (Rimljanima 10:9-10)

Mi trebamo prvo izići iz pustinje grijeha. Grijeh nije samo jedno djelo, grijeh je stanje u kojem se svaki čovjek nalazi. Biblija to naziva grešnom naravi. Grešnu narav ne može promijeniti post, ili odricanje. Grešnu narav JEDINO ISUS MOŽE PROMIJENITI.

“Da, milošću ste spašeni-po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji. To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao.” (Efežanima 2:8-9)

Ako želiš biti očišćen od grijeha i spasiti se od vječne smrti, odvajanja od Boga u vječnosti. Ti trebaš pozvati Isusa. Ako želiš, izmoli ovu molitvu na glas, obrati se Isusu:

ISUSE, VJERUJEM DA SI ZBOG MENE OTIŠAO NA KRIŽ KAKO BI PLATIO CIJENU ZA MOJE GRIJEHE. VJERUJEM DA SI UMRO, DA SI POKOPAN I DA SI USKRSNUO TREĆI DAN DA ME OPRAVDAŠ. VJEROM PRIMAM NOVI ŽIVOT KOJI MI DAJEŠ. HVALA TI ŠTO ME VOLIŠ I PRIHVAĆAŠ. HVALA TI ŠTO SADA NAGRAĐUJEŠ MOJU VJERU!

Ako si vjerom molio ovu molitvu, tada uistinu možeš reći da si spašen. Duh Sveti je u tebi, idući je korak da nabaviš Bibliju i povežeš se s ljudima koji su doživjeli slični susret s Isusom. Sada je vrijeme za korizmeni post. Isus je rekao: “Mogu li tugovati svatovi dok je s njima zaručnik? Ali doći će vrijeme kad će im ugrabiti zaručnika. Tada će oni postiti” (Matej 9:15). Svaka osoba koja je upoznala Isusa, Njegovu dobrotu, ljubav i milost, želi to iskusiti svakoga dana. No, postoje dani kada ne osjećamo da je Isus blizu nas, iako smo spašeni i izmireni s Bogom. Tada trebamo postiti, kako bi Ga ponovno susreli. Post nije nekakvo djelo u kojem želim kupiti Boga, Njegov blagoslov ili spasenje. Post je čin u kojem ustvari kažem Bogu da mi nije ni do čega što je od ovoga svijeta toliko stalo koliko mi je stalo da Ga susretnem i da budem s Njim.

Želim vas ohrabriti, slijediti Isusa sada u ovome životu je velika prednost. Jer jednom kada susretnete uskrslog Krista, On će vam dati silu Duha Svetoga da možete nadvladati svaku životnu prepreku kao pobjednici i da živite nadnaravni život, koji je Bog za vas pripravio.

Želim vam obilje mira i blagoslova.

 

Autor: Petar Fabijanić

PODIJELI ČLANAK