DETALJI NOVOSTI

25.04.2017.

Nebeski prostori

Ako želimo postati Crkva-Eklesija, vladajuće i upravljajuće tijelo na zemlji s autoritetom Neba. Mi trebamo početi razumijevati nebeske prostore s kojima se susrećemo dok tražimo Boga i Njegovu volju.

 

Treće Nebo

Ono što mi mislimo pod pojmom “raj” ili “nebo”, najčešće je opisano kao treće nebo, kako možemo čitati u 2 Korinćanima 12:2 (“Znam čovjeka u Kristu: prije četrnaest godina (ili u tijelu — ne znam, ili izvan tijela — ne znam, Bog zna) taj je bio ponesen do trećega neba.”). U trećem nebu, Bog Otac sjedi na svojem prijestolju, s Isusom do sebe; u toj poziciji; Isus je jedno s Ocem, i zastupa nas pred Njim (“Tko osuđuje? Krist umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu, on se i zauzima za nas.” Rimljanima 8:34). Naša je baština, poput Isusove, da sjedimo zajedno s Njim u nebesima (“…i s njim nas podiže i posjede na nebesima u Kristu Isusu…” Efežanima 2:6), to je mjesto odakle primamo naše zapovjedi od Gospodina.

U trećem nebu ne postoji ometanje izvršenja Božje volje. On čini sve mogućim, kroz darove kojima je opremio svete za djelo službe (“On i dade jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evangeliste, jedne za pastire i učitelje, da usavrši svete za djelo službe, za izgradnju tijela Kristova…” Efežanima 4:11-12). On je dao te darove kako bi proizveo jedinstvo vjere u nama da Ga upoznamo bolje. Bog Otac to čini iz trećeg Neba iz prijestolne dvorane u kojoj sjedi u trećem nebu. On neprestano oslobađa otkrivenje, koje se ne izvrće i prevrće kroz neprijateljsko djelovanje. On također oslobađa otkrivenje koje nam pomaže da sazrijemo prema Njegovom liku.

 

Prvo nebo

Svemir u kojem mi živimo i djelujemo, koji uključuje zemaljsko područje i nebeska tijela, može se nazvati prvim nebom. Sve što možemo vidjeti, dotaknuti i osjetiti našim fizičkim tijelima može se nazvati prvim nebom. Kroz Kristovu smrt i uskrsnuće, mi na zemlji imamo pristup trećem Nebu koji se nalazi van ovog “svemira”. Alat kojim pristupamo s prvog neba u treće Nebo zove se MOLITVA!

Psalam 24:1 kaže: “Gospodnja je zemlja i punina njezina, svijet i oni koji prebivaju na njemu.” Dakle Bog također vlada u ovom području. Isus je slomio sotoninu silu u ovom području tako što je umro na križu, pobijedio smrt i uskrsnuo. Tada je uspostavio strukturu na zemlji koja je duhovno obdarena, koja je ispunjena Njegovom silom-to je CRKVA.

Crkva je mjesto na kojem se provodi Njegova vlast!

 

Drugo nebo

Ako molitvom imamo pristup u treće nebo, postavlja se pitanje zašto se ne ispunja volja Božja ne zemlji kao što je i na trećem nebu? Odgovor je zbog drugog neba.

Sotona, je princ zračnog kraljevstva (Efežanima 2:2), koji vlada iz drugog neba (nebeskih prostora) gdje se zajedno sa svojim demonima suprotstavlja izvršavanju volje Božje na zemlji. Sotona je knez (vladar) ovoga svijeta-kozmosa (Ivan 12:31, 14:30, 16:11), koji mami sa svojom lažnom slavom, i tako zarobljuje ljude koji žive u prvom nebu (kozmosu-svemiru).

U Evanđelju po Mateju 4:8, možemo čitati: “Ponovo povede njega đavao na goru veoma visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu…”

Sotona je također i poznat kao bog ovoga svijeta ili vremena: “u onima kojima bog ovoga svijeta zaslijepi umove nevjerničke da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja” (2. Korinćanima 4:4).

Neprijatelj uspostavlja demonsku hijerarhiju između nas i trećeg Neba kako bi blokirao izvršenje volje Božje na zemlji. To su poglavarstva, vlasti, sile, zli duhovi o kojima možemo čitati u Efežanima 6:12.

 

OVO JE JAKO BITNO RAZUMJETI:

Svaki puta kada se pobunimo protiv Boga, ili se prilagodimo ili uskladimo s đavlovim planovima, ova demonska hijerarhija dobiva legalno pravo da zatvori volju Božju na zemlji. Sotona dobiva pravo na nas pa čak i na čitava područja kroz individualni ili zajednički grijeh. U našem individualističkom društvu, možda nam je teško prihvatiti da smo u Božjim očima odgovorni za grijehe društva u kojem živimo, no, to je tako. U Starom Zavjetu Bog je iskorijenio određene narode upravo zbog takvog ponašanja i grijeha, a Izrael je bio izvršitelj Njegove volje (Ponovljeni zakon 18:9-14).

Đavo se koristi grijehom koji se čini na određenom području na isti način kako to čini i u individualnim životima ljudi kroz njihove osobne grijehe i generacijska prokletstva; i tako uspostavlja svoje utvrde koje se suprotstavljaju Božjem planu za određeno područje.

 

Autor: Chuck D. Pierce; iz knjige “Time to triumph (how to win the war ahead)

PODIJELI ČLANAK