DETALJI NOVOSTI

18.03.2019.

Riječ vjere – 3. dio

“A moj će Bog ispuniti svaku vašu potrebu prema bogatstvu svoje slave, u Kristu Isusu.” (Filipljanima 4:19)

U prošlom izlaganju sam govorio o tome kako sam kroz pokret vjere primio učenje o tome da je Bogu stalo do toga da mi imamo novac i druga sredstva za osobno i crkveno funkcioniranje. To učenje je za mene važno koliko i učenja o pravednosti ili o molitvi. Naravno da je najvažnija stvar za čovjeka da ima spasenje i život vječni, ali je također važno da za života bude opskrbljen svime što mu je potrebno za život i djelovanje.

Ovo učenje meni je pomoglo stajati u vjeri za osobne i crkvene financije. Vjerujem da bih bio jako osiromašen kada to učenje ne bih primio. Zbog tog učenja sam imao vjeru na temelju koje sam deset godina, sa suprugom i dvoje djece, punovremeno služio Bogu – bez plaće i socijalnih i mirovinskih osiguranja. Kroz cijelo to vrijeme Bog se brinuo za mene i moju obitelj. Zbog tog učenja osnažio sam se započinjati crkve i financirati započinjanje petnaestak drugih crkvi, bez ikakve potpore ili donacija crkvi iz inozemstva. Zbog tog smo učenja kao crkva – usprkos tome što iza sebe nismo imali nijednu denominaciju i sredstva potpore – uspjeli steći nekoliko crkvenih objekata, prevesti i tiskati više od stotinu knjiga, snimiti i izdati više od deset glazbenih CD-a, kupiti vrijeme na televiziji i radiju te propovijedati evanđelje potencijalno milijunima ljudi. I to tako traje već gotovo dvadeset godina. Mogli smo pomoći mnogim ljudima koji su u oskudici ili u nekoj potrebi. Zbog tog učenja i njegove primjene mogli smo evangelizirati i dovesti Kristu tisuće ljudi, kroz medije i evangelizacije. Tim učenjem smo ohrabrivali mnoge vjernike da stoje u vjeri u vrijeme svojih teškoća i da očekuju svoj blagoslov, koji je puno puta i došao. Kroz to učenje mogli smo ohrabriti vjernike da iskorače u poslovne i druge vode te da otvore vrata blagoslovu u svom životu.

Kada gledam plod koji je proizašao iz tog učenja u životima mnogih ljudi i plodove djelovanja mnogih crkvi, tada jasno vidim zašto se Đavao buni protiv ovog učenja i izvrće ono što to učenje doista naučava. On želi da kršćani budu u neznanju, da nikad ne upoznaju Božju dobrotu, da budu siromašni i jadni, bez sredstava za crkveno djelovanje, i bez vjere u području financija.

Bog to ne želi. Bog želi da njegova djeca imaju uvijek i u svemu sasvim dovoljno svega i još viška za koje im drago dobro djelo.

Učenje o vjeri, molitvi, opravdanju, milosti, krvnom savezu, duhu, duši i tijelu, i sva druga učenja koja naučava pokret vjere su jako važna – ali učenje o tome kako je Bog Jahve Jira, onaj koji proviđa, je također iznimno važno za uspjeh njegove djece i njegove Crkve.

Ljubljeni, ne dopustite da vas prevari neprijatelj i da sputa vašu vjeru za područje financija. Bog je dobar Bog i želi nas blagosloviti na svaki način.

 

Autor: Damir Šićko Alić

PODIJELI ČLANAK