DETALJI NOVOSTI

10.02.2019.

Seminar “Slamanje utvrda” u Zagrebu – Izvještaj

U Kršćanskom centru “Riječ Života” u Zagrebu, 7., 8. i 10. veljače, održao se seminar s pastorom Rickom Sizemoreom pod nazivom “Slamanje utvrda”.

Pastor Rick započeo je seminar s porukom: Što je rođeno od Boga pobjeđuje svijet. Bog je pobjednik i ako ga imamo u svojim životima, nema toga što ne možemo nadjačati. Zašto onda ipak imamo stvari u životu koje ne možemo nadjačati? Zato što imamo utvrde. Što je utvrda? – to je ono što nas blokira od Božje prisutnosti, onoga što je providio i Njegovu istinu. Pastor Rick je kao primjer naveo bitku kod Jerihona. Bog nije bio s Izraelcima zbog neposlušnosti. Pojavila se utvrda koja je blokirala Božje djelovanje za tu bitku. Zato trebamo tražiti Boga da nam objavi istinu koja uklanja utvrdu iz našeg života. Utvrde dolaze iz prošlosti. Kada donosimo utvrdu pred Boga, ne trebamo gledati vrijeme gdje smo sada, nego u prošlost. Pastor Rick je rekao da postoje dvije vrste utvrda.

Prva vrsta su korporativne ili zajedničke utvrde koje utječu na cijelu zemlju i ljude koji su u toj zemlji ili na crkvu, obitelj ili na nešto što zajedno sačinjava jedna grupa ljudi. U prvoj nevini ljudi su trpjeli posljedice Šaulovog grijeha. Moderan primjer je nacija otoka Haiti, čiji su voditelji u prošlosti napravili savez s vragom i predali mu svoju zemlju. Kao posljedica toga je da je ta zemlja neplodna.

Druga vrsta su individualne utvrde. Postoje tri različita načina na koje individualna utvrda može utjecati na nas. Prije svega, može utjecati na tvoje srce. Stanje tvoga srca utječe na kako vidiš, čuješ, govoriš, voliš, te na koji način osjećaš ono što činiš. Sve glede tebe izlazi iz tvoga srca. Zato Izreke 4 kažu: „Čuvaj svoje srce, jer iz srca izvire život“. Đavao zna da ako može kontrolirati tvoje srce, može kontrolirati i sve stvari u tvome životu. Primjerice, u Mateju 5:27 i 28 piše da ako čovjek gleda na ženu s požudom u srcu, već je učinio preljub. Dakle, on je „programirao“ svoje srce gledajući tu ženu s požudom i time je u srcu učinio preljub, i onda to postaje utvrda koja utječe na njegov život. Utvrda također nastoji stvoriti jedno duhovno ozračje oko tebe. Biblija kaže: „Ne osuđujte, da ne budete osuđeni. Jer način kako vi osuđujte, i vi ćete biti osuđeni.“ Drugim riječima, kada osuđujemo druge osobe zbog onoga što čine, tada osuđujemo i sebe te oslobađamo duhovno ozračje – da onako kako smo osudili druge, da dođe i na nas. Primjerice, osoba kojoj je otac alkoholičar osuđuje svoga oca i onda u srcu nosi tu osudu prema ocu i to uzrokuje u njemu jedno okružje koje ga vodi prema alkoholizmu. Dakle, utvrda može biti nešto što imamo u srcu ili kao duhovno ozračje oko nas. Ali, utvrda također može dati đavlu legalno pravo da nas optužuje pred Bogom. U Mateju 5:21 i 22, piše – Čuli ste da su stari rekli ne ubij, a Isus nastavlja i kaže – onaj koji se ljuti na svoga brata pred sudom Božjim je kriv, zbog ubojstva. Đavo nas želi optuživati dan i noć pred Bogom, gledajući kako bi našao legalni ulaz u naš život. Pastor Rick je govorio o šest različitih utvrda koje mogu doći protiv nas.

Pastor Rick je službu 8. veljače započeo primjerom čovjek koji je 40 godina bio u alkoholizmu. Došao je na službu koju su imali u kampusu. Govorili su mu o Isusu. On je prihvatio Isusa kao Gospodina i Spasitelja, ali to ropstvo alkoholu i dalje ga je držalo. Smjestili su ga u hotel da bi ga maknuli s ulice. Rick je došao k njemu i rekao: „Znaš da alkohol nije tvoj glavni problem. Mora da prikrivaš nešto. Sigurno postoji neki drugi problem. Što je taj drugi problem?“. Kaže da su molili s njim nekoliko minuta i Bog im je pokazao da je u ranijim godinama života, kada se oženio, dobio djevojčicu koja je oboljela od leukemije i umrla. I bol te situacije i događaja ga je razljutila protiv Boga i zbog toga se okrenuo ka alkoholu – kako bi zapravo potisnuo svoju bol. I taj dan dok su sjedili u toj hotelskoj sobi, Rick kaže da je taj čovjek otpustio laži koje su ga držale zarobljenim – Bog je iscijelio njegovo srce i bio je oslobođen od alkohola. Rick kaže da je nakon toga taj brat određeno vrijeme živio u njihovoj kući i da je bilo predivno vidjeti kako ga je Bog oslobodio od te utvrde koja je utjecala na njegov život 40 godina.

Pastor Rick kaže kako nas utvrde blokiraju da naš život ne dođe Božja provizija, opskrba, Božja prisutnost i istina. Mi imamo nebeskog Oca koji nam se želi smilovati, On želi biti milostiv u odnosu na nas. Biblija kaže da On može izliti na nas svaku vrstu milosti, da nas On nikada neće ostaviti niti zapustiti. Ne samo da je Bog s nama, već On također stavlja narav svoga Sina u nas da bi u Kristu mi postali nova stvorenja, da bi bili podignuti i postavljeni u nebeskim prostorima i da bi bili blagoslovljeni svakim duhovnim blagoslovom, da bi bili više nego pobjednici. Što god je rođeno od Boga pobjeđuje svijet – to je ono što mi jesmo. Biblija kaže – ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas. I đavao zna da ako uspije stvoriti neke stvari u našim životima, time će nas blokirati od Božje prisutnosti u pojedinim područjima u našem životu, od onoga što je Njegova opskrba ili istina. Tada zapravo đavao može nadvladati ili uzeti dominaciju nad nama. U 2. Korinćanima 2:11 Pavao kaže, govoreći o nepraštanju, kako nas sotona ne bi nadvladao ili nadmudrio mi nismo neupoznati s njegovim načinima djelovanja. Đavao nas ponekad iskoristi – ako ne znaš kako djeluje, tada te on može prevariti i iskoristiti. I nemoj misliti da će đavao reći: „O, ovo su dobri ljudi, mi ćemo njih pustiti na miru“. On gleda na nas i misli si „koji dobar krokodilski zalogaj“. Đavao želi svakoga prevariti i iskoristiti.

Pastor Rick je rekao da možeš i sam moliti za slamanje utvrda. Na jednostavan način, vjerom u Isusovo Ime, ispovijedajući vlastiti grijeh. Kaže da ima izreku: „Kad sumnjaš, onda se svejedno pokaj i ispovijedaj Isusa u tu situaciju“. Prepoznaj ono što nije istina, odbaci tu neistinu i ispovijedaj ono što je istina, u Isusove Ime. Nemoj podcijeniti svoju vlast u Imenu Isus. Svatko od nas ima autoritet nad vlastitim životom, da se razračuna sa stvarima u vlastitom životu. Kaži Bogu da ti oprosti i da to otpuštaš u Isusovo Ime i vjeruj da će doći sloboda.

10. veljače, na posljednjoj službi seminara, pastor Rick je govorio na temu „Bog nije završio“. Bog stalno radi u našim životima, izgrađuje nas. A sve što Bog radi je dobro. U Bibliji piše da Bog sve radi savršeno… predivna su djela Božja (Psalam 139). I svaki dar od Boga je dobar, i savršen, a Bog se ne mijenja niti ima sjene mijenjanja. Bog vidi ljepotu u nama, a ipak mi smo još u izgradnji. Onaj koji je započeo dobro djelo u nama će ga i završiti (Filipljanima 2:13). Nikad se ne fokusiraj na utvrde, nego se fokusiraj na Isusa. Nemojmo se obeshrabriti, Bog radi dobre stvari – sve iz slave u slavu.

 

Učenja sa seminara “Slamanje utvrda” možete naručiti na 01 2911 942 ili info@okknjizara.com.

Rick Sizemore započeo je punovremenu službu 1986. Pastor je i naglednik nekoliko crkvi koje su proizašle iz njegove službe. Odličan je učitelj Božje Riječi i služi pod inspiracijom Svetog Duha. Rick sa svojom suprugom Paulom živi u Pembroke-u i imaju dvoje djece. Autor je šest knjiga i mnogih učenja.

 

PODIJELI ČLANAK