DETALJI NOVOSTI

07.05.2018.

Seminar “Živ u Kristu” – Izvještaj

Seminar “Živ u Kristu”, s apostolom Colinom Urquhartom, koji je jedan od heroja vjere u Europi 20. stoljeća, održao se od 4. do 6. svibnja u u Kršćanskom centru “Riječ Života” u Zagrebu. Sastanci su privukli braću i sestre iz crkava u Zagrebu, Velikoj Gorici, Zaprešića, kršćanske romske crkve iz Sitnica (Međimurje),… posebno nas veseli što su braća i sestre iz crkve u Varaždinu iznajmili autobus, kako bi prisustvovali subotnjim sastancima.

Prvi sastanak, u petak navečer, apostol Colin je započeo s temom koju je produbio kroz sljedeća dva sastanka, u subotu popodne i navečer. Objašnjavao je međusobnu povezanost s tri aspekta čovjekova bića – tijelo, duša i duh – te njihovu povezanost s Bogom u svim Njegovim aspektima – Otac, Sin i Duh Sveti. Kako bi to objasnio, koristio je tri stolice postavljene na bini. Prva stolica predstavljala je čovjekovo fizičko tijelo. Naše tijelo nam je dobro poznato. Netko bi možda htio drukčije tijelo – mršavije, mlađe, zgodnije… kakvo je-takvo je, poznato nam je. Druga stolica predstavljala je dušu. Duša se sastoji od tri aspekta – uma, volje i osjećaja. U hebrejskom ista riječ označava dušu i život (eng. soul-life). Do te dvije stolice bila je postavljene treća stolica, samo prevrnuta. Prevrnuta stolica označava naš duh, koji je mrtav u nama. Kada Isus dođe u naš život, naš duh oživi, te počnemo živjeti duhovno. Apostol Colin je to prikazao, podigavši prevrnutu stolicu, te stavivši je u njen prirodni položaj, kao što su prve dvije stolice. Kada predamo život Bogu, Duh Sveti se nastani u nama. Kako bi to prikazao, apostol Colin je prebacio sako preko te treće stolice, što simbolizira Duha Svetoga u našem životu. Tek tada, kada naš duh oživi, možemo odlučiti kako ćemo živjeti svoj život – u podložnosti Bogu ili tijelu.

Grčka riječ koja opisuje Isusa, ne kaže da se Isus ponizio (postavši čovjekom), nego da se Isus ispraznio. Ispraznio se nebeske slave, da za života na zemlji, ne bi bio neki super-čovjek, nego pravi čovjek. Isus je strpljivo čekao na svoje pomazanje. S rođenjem bio je Isus, s pomazanjem postao je Krist – Pomazanik. On nije došao vršiti svoju volju, već volju Onoga koji ga je poslao – Boga Oca, koji je s Kristom komunicirao po Duhu Svetome. Našim obraćenjem Bogu, Bog nas je stavio u Krista, koji je savršen – tako da smo i mi savršeni. Savršeni smo u duhu, ali ne u duši (1. Ivanova 1:8)! Bog nas može upotrijebiti onoliko koliko je naše duše podvrgnuto duhu. Nije pitanje jesam li bio ispunjen Duhom Svetim, nego jesam li sada ispunjen? Svakoga dana treba nastaviti primati Duha, ispunjavati se, da može pretjecati. Ako se borimo u svojoj vlastitoj snazi, gubimo. Ako preispitujemo sebe, vidimo slabosti, neuspjehe… ali ako gledamo Isusa, vidimo savršenu ljubav i milost – Isus ne može izgubiti. Jedino u čemu trebamo gledati na sebe, je preispitati se jesmo li u vjeri. Isus je taj koji je slava i spasenje, nismo mi Radosna vijest – On je!

Ponekad vjernici hoće učiniti nešto za što vjeruju da je Božja volja, a to zapravo nije, ali i je Božja volja u istom trenutku. Objašnjenje je da postoje dvije vrste Božje volje – dopuštena Božja volja i suverena Božja volja. Dopuštena Božja volja je nešto što nam Bog dopušta činiti, iako to nije Njegov plan. Primjerice, možemo otići iz crkve zato što nas je netko uvrijedio. Većina kršćana živi u dopuštenoj volji Božjoj, gdje imaju nevolje, kušnje… ali to nije prava Božja volja. Isus treba vladati nad nama, da bi mogao vladati u nama, da bi mogao vladati kroz nas. Ako nam je Isus prvi, sve ostalo (i svi naši) će nam biti blagoslovljeno. To je suverena Božja volja. Ako živimo ispod toga, živimo u dopuštenoj (ili dozvoljenoj) volji Božjoj. Odgovor je da dopustimo Isusu da vlada u našim životima.

Na kraju tih triju sastanaka, apostol Colin je poveo crkvu u molitvu za pokajanje od vršenja dopuštene volje Božje, te za potpuno predanje suverenoj Božjoj volji.

U nedjelju ujutro je apostol Colin je govorio o srcu i danu suda. Bog gleda na srce, a ne na izvanjski lik. Način na koji možemo vidjeti što nam je u srcu je po riječima koje govorimo. Bog sluša sve što kažemo, On zna što ćemo reći prije nego što to kažemo. Ako želimo da nam srca budu puna vjere i onda trebamo misliti i govoriti u skladu s Božjom Riječi. Ponekad ljudi mole za iscjeljenje i u molitvi govore da vjeruju da ih je Bog iscijelio, ali kada ih netko pita “kako si?”, onda govore negativno ili isprazne riječi i tako govorom potkopavaju svoju vjeru. Isus obećava da ćeš primiti sve ono u što vjeruješ, naravno, što je u skladu s Njegovom voljom. Ponekad kad moliš ne vidiš odmah odgovor jer Bog čeka da vjera dođe. Ako smo ljudi vjere, onda smo ljudi pouzdanja.

Apostol Colin je rekao da pet stvari trebaju biti na mjestu ako si osoba vjere. To je prikazao s pet prsta na ruci. Palac – predstavlja tvoju vjeru u Boga. Kad imaš vjeru u Boga tada govoriš o Bogu. Kažiprst – podsjeća nas da imamo vjeru u Krv Kristovu, kroz nju pobjeđujemo. Srednjak – tvoja vjera treba biti u Riječi Božjoj. U Božju Riječ imaš vjeru, a ne vjeruješ osjećajima i onome što ljudi kažu. Jedini dio Biblije u koji ti vjeruješ je onaj koji ti vršiš u svom životu. Tražite najprije Božje Kraljevstvo, a sve ostalo će vam se nadodati. Prstenjak – je Duh Sveti. Znači, imamo vjeruju u pomazanje Duha Svetog. Molite se uvijek u Duhu, to znači da Duh Sveti treba voditi tvoju molitvu. Tada će se dogoditi velike stvari. Tada Božji život teče kroz ljude – to je rezultat. Bogu ništa nije nemoguće. Mali prst – to je tvoj autoritet nad zlim. Zato što je Krist u tebi ti imaš autoritet. Tvoja vjera je u autoritet nad silama zloga. Kada je tih pet stvari na svom mjestu, tada si nepobjediv.

Na dan Božjega suda će sva tvoja djela biti kušana vatrom. Samo ona koja su kao zlato i drago kamenje će ostati. Bog zna što je u svakom srcu. Apostol Colin poručio je crkvi – Probudi se!!! Rekao je da smo blagoslovljena crkva u kojoj postoji vjera i ljubav za Boga, ali postoji i samozadovoljstvo. Umjesto da idemo naprijed s Bogom, mi smo zadovoljni. Bog želi djelovati kroz nas, da Njegov Život teče kroz nas kao rijeka Žive Vode. John Wesley je rekao da je dovoljno 100 ljudi koji su u vatri za Boga da promijene zemlju. Postoje dvije vrste kršćana – oni koji žele iskoristiti Boga i oni koje Bog upotrebljava za Svoju Slavu i svrhu.

U nedjelju navečer, na zadnjem sastanku seminara, apostol Colin govorio je o pomazanju – kako poštivati pomazanje. Kao vjernici, svaki dan nosimo pomazanje Duha Svetog. No Iskazujemo li poštovanje Duhu Svetom s onime što činimo? Kada slušamo, gledamo i govorimo krive stvari, to utječe na pomazanje i djelovanje Duha Svetog u našim životima. Ne možemo u isto vrijeme djelovati u pomazanju i žalostiti Duha Svetog. Također, trebamo poštovati pomazanje svoga brata i sestre jer kako njih tretiramo, tako tretiramo Isusa. Ne osuđuj ih i ne kritiziraj, moli za njih i opraštaj im. Isus je rekao da volimo jedni za druge, kao što je On volio nas. U crkvi trebamo poštivati ljude jer svatko je odabran od Boga. Ako ih ne poštujemo, to utječe na pomazanje u našem životu i na cijelu crkvu. Voditeljima trebamo dati duplo poštovanje jer imaju duplu odgovornost. Postoje dvije vrste pastora – koji ugađaju Bogu i koji ugađaju ljudima. Apostol Colin ponovno je rekao da je proročka riječ za crkvu – Probudi se!!! Nikada ne kritiziraj svog pastora – jer ako kritiziramo, ne poštujemo pastora. Iskazujmo poštovanje pastoru i drugim voditeljima jer će se tada stvoriti jedinstvo. To je glavni način evangelizacije – ljubav, poštovanje i jedinstvo.

Na kraju seminara, apostol Colin poručio je crkvi da prakticira ono što je Bog rekao na seminaru jer ako ljudi to što su čuli ne prakticiraju, nema svrhe. Ono što nam Bog govori trebamo staviti u praksu.

 

Propovijedi sa seminara možete naručiti na 01 2911 942 ili info@okknjizara.com.

Colin Urquhart je tijekom svoje pedesetogodišnje službe iskusio brojna probuđenja, te vodio crkve u probuđenje. Kao putujući službenik služio je u preko četrdeset zemalja svijeta. Njegova je služba prepoznata kao apostolska i vrlo je cijenjena diljem svijeta. Bog je Colinu Urquhartu dao poslanje da trenira Božji narod da nosi prisutnost Duha Svetoga, Njegovu silu i slavu u svojim životima i služenju. Osnivatelj je Kingdom Faith Ministries, službe koja obuhvaća istoimene crkve i biblijsku školu u Velikoj Britaniji.

 

Izvijestili: D. F. i M. B.

PODIJELI ČLANAK