DETALJI NOVOSTI

14.10.2018.

Seminar “Živjeti po Duhu” – Izvještaj

U Zagrebu smo 12. i 14. listopada imali seminar “Živjeti po Duhu” na kojemu nam je služio pastor Jan Halvorsen iz Norveške. Propovijedo je o Duhu Svetome, o življenju života u izobilju. Rekao je da priču o udovici koja je imala malo ulju koristi kao ilustraciju za život u Duhu. Ta udovica je iz jedne male bočice ulja napunila mnoge prazne posude. Pastor Halvorsen poručio je da je to dobra usporedba za nas kako da živimo u Duhu. Pred Bogom imamo jedan dug – da budemo Bogu zahvalni. Trebamo reći Isusu da ćemo živjeti za Njega i obožavati ga. Kada daješ Evanđelje, otplačuješ taj dug zahvalnosti Isusu. Čini volju Božju jer to je hrana za tvoju dušu. Božja Riječ je u tvome srcu, razmišljaj o Njoj, živi u Božjoj Riječi i imat ćeš život u izobilju i bit ćeš blagoslov. Bog ima put i nadu iz svoje Riječi.

PODIJELI ČLANAK