DETALJI NOVOSTI

03.05.2015.

Kako hodati u nadnaravnoj sili Duha Svetoga!?

Pozivamo na druženje i duhovnu obnovu koja će se održati 28. lipnja 2015. u 19.30 sati u Obrtničkom domu u Poreču s temom “Kako hodati u nadnaravnoj sili Duha Svetoga!?” koju će voditi pastor Petar Fabijanić.

Pastor Petar je svoju misionarsku službu u Istri započeo 2009. preselivši se sa svojom obitelji iz Zagreba u Pulu gdje vodi karizmatsku crkvu koja pripada Savezu crkava Riječ Života. Osim u Puli pastor Petar često vodi službe, seminare i duhovne obnove širom Hrvatske i u okolnim zemljama ali je služio i u Africi te raznim lokacijama u SAD-u. Njegove službe se sastoje od slavljenja i snažnih propovijedi koje su vrlo zanimljive i tako tečne i jasne da mnogi ostaju već ”samo” radi toga oduševljeni. Kažem ”samo” jer je pastor Petar dobio službu nadnaravnog te operira i u raznim duhovnim darovima pa mnogi prisutni budu uvijek iscjeljeni, ozdravljeni, oslobođeni i ohrabreni. Jedna od njegovih dodatnih karakteristika je suosjećanje i ljubav prema ljudima kojima uvijek sa radošću služi u njihovim potrebama. Tko god ima potrebu ili samo znatiželju, bez obzira na njegov svjetonazor je dobrodošao i vjerujemo da će svatko biti dodirnut.

PODIJELI ČLANAK