Kućni timovi

Naša crkvena zajednica, kao dio univerzalne Kristove Crkve, živa je, dinamična i rastuća crkvena zajednica otvorena utjecaju i vodstvu Duha Svetoga. Započeli smo kao mala grupa Kristovih sljedbenika punih zahvalnosti i radosti što smo “Božji suradnici” (1. Kor 3:9), suradnici Krista, Graditelja svoje Crkve (Mat. 16:18). Od samoga početka našeg okupljanja i djelovanja nastojali smo izgraditi zdrave odnose u Crkvi prema biblijskim načelima, a posebno u pogledu odnosa prema Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetome, prema Crkvi kao Kristovu Tijelu, braći i sestrama u Kristu, ljudima u svijetu.

Usporedba Crkve s Tijelom Kristovim, po kojoj su vjernici udovi (1. Kor. 12:27) govori o potrebi čvrste međusobne povezanosti i funkcionalne usklađenosti vjernika u crkvi kao zajednici. Slično tome u Bibliji nalazimo usporedbe Crkve sa “duhovnom kućom”, sa vjernicima kao “živom kamenju” od kojih se ona izgrađuje (1. Pet. 2:5). Vjernici su ujedno “ukućani Božji” (Ef. 2:19), te se naglašava potreba za obiteljskom atmosferom u Crkvi.

Kad nas je u Crkvi bilo tek desetak ili i više desetaka dobro smo se međusobno poznavali, bili “jedno srce i jedna duša” (Dj. 4:32), imali prisne prijateljske odnose, mnogostrano komunicirali, sastajali se, družili, usklađivali svoje misli i osjećaje, dogovarali akcije i aktivnosti, nosili breme jedni drugih, pomagali, poticali, hrabrili, služili jedan drugome dajući slavu Gospodinu po ugledu na prvu crkvu u Jeruzalemu (Dj. 2:42,47). Danas nam broj vjernika ne omogućava da svi sa svima ostvaruju takve odnose, ali je zato otvoren put manjim grupama vjernika u okviru Crkve kao sastavnih dijelova Crkve. Te manje grupe u Crkvi Riječ Života nazvali smo prijateljski kućni tim.

 

Zašto takav naziv?

Prijateljski jer nastojimo graditi prisnost, povjerenje, poštivanje, međusobno pomaganje, bezuvjetnu ljubav (Iv 15:12-13).

Kućni jer gradimo među sobom u Crkvi obiteljske odnose u kojima ima topline, bliskosti, razumijevanja, suosjećanja, zajedništva, pomaganja, služenja, ohrabrivanja, podizanja, karanja.

Tim jer jesmo na zajedničkom zadatku (Ivan 15:16), svatko prema svojim sposobnostima i darovima (Rim. 12:11).

Dakle, glavna svrha prijateljskih kućnih timova u Crkvi Riječ Života je doprinijeti da se život vjernika odvija po Riječi Božjoj (Jak. 1:22). Naše zajedništvo proizlazi iz osobnog odnosa svakog vjernika prema Kristu (2. Kor. 5:17). To je mjesto nove stvarnosti vezane uz prisutnost Isusa Krista (Mat. 18:20).

U timu se bolje upoznajemo, povezujemo i izgrađujemo, znajući da smo zajedno jači u vjeri, u Bogu, u svakidašnjem životu. Zajedno molimo, slavimo i zahvaljujemo te širimo Radosnu vijest (1. Tim 2:1-4, 2. Kor. 5:20). Oni kod kojih je prepoznat dar službe postavljeni su za voditelje i nadglednike kako bi sve proteklo kao Bogu ugodno druženje (Ef. 4:12-13 ).

Bog je u svo živo stvorenje ugradio princip da se razmnožava i sjemeni svojim sjemenom (Pos. 1:11,21,28). Kroz svjedočenje vjernika rađa se vjera u ne-vjerniku, kroz služenje službenika rađa se novi službenik, kroz prijateljski kućni tim nastaje novi tim, a iz crkvene zajednice izrasta nova crkvena zajednica. Mi smo u KC “Riječ Života” o tome osvjedočeni, jer od desetak vjernika sad nas je više stotina, a od jedne male grupe sad djeluje četrdesetak grupa – prijateljskih kućnih timova u Zagrebu, od jedne mjesne crkve – Zagrebačke, nekoliko sestrinskih crkava u Hrvatskoj.