Odgovori na česta pitanja

Zašto slavimo Boga na ovaj način?

“Ali dolazi čas – i već je tu – kad će se pravi klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini, jer Otac takve klanjaoce želi. Bog je duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i istini.” (Ivan 4:23-24)

“Jer (pravo) obrezani smo mi koji uz poticaj Duha Božjega vršimo bogoslužje i koji se ponosimo Kristom Isusom, a ne stavljamo svoga pouzdanja u tijelo,” (Filipljanima. 3:3)

 

Zašto slavimo Boga stojeći?

“Potom leviti od Kehatovih sinova i od Korahovih sinova ustadoše i počeše hvaliti na sav glas Jahvu, Boga Izraelova.” (II Ljetopis 20:19)

“Poslije toga se, najedanput, pojavi pred mojim očima veliko mnoštvo koje nitko nije mogao izbrojiti, iz svakog naroda i plemena, puka i jezika. Stajali su pred prijestoljem i pred Janjetom, obučeni u bijele haljine, s palmama u rukama.” (Otkrivenje 7:9)

 

Zašto plešemo za vrijeme slavljenja?

“David je igrao iz sve snage pred Jahvom, a bio je ogrnut samo lanenim oplećkom.” (II Samuelu 6:14)

“Neka u kolu hvale ime njegovo, bubnjem i citarom neka ga slave!” (Psalam 149:3)

“Vrijeme plača i vrijeme smijeha; vrijeme tugovanja i vrijeme plesanja.” (Propovjednik 3:4)

 

Zašto plješćemo rukama dok slavimo Boga?

“Narodi svi, plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim.” (Psalam 47:2)

 

Zašto podižemo ruke?

“Dižite svoje ruke prema Svetištu i Jahvu blagoslivljajte!” (Psalam 134:2)

“Hoću, dakle, da ljudi mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke prema nebu bez srdžbe i prepirke;” (I Timoteju 2:8)

 

Zašto koristimo instrumente kao dio slavljenja?

“Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, slavite ga zbog beskrajne veličine njegove! Hvalite ga zvucima roga, slavite ga harfom i citarom! Hvalite ga igrom i bubnjem, slavite ga glazbalima zvonkim i frulom! Hvalite ga cimbalima zvučnim, slavite ga cimbalima gromkim! Sve što god diše Jahvu neka slavi! Aleluja!” (Psalam 150:3-5)

“Zakleli su se Jahvi iza glasa i uz gromki poklik, uz trube i rogove.” (II Ljetopis 15:14)

“Tako su Izraelovi sinovi koji su se zatekli u Jeruzalemu svetkovali Blagdan beskvasnih kruhova sedam dana s velikim veseljem, a leviti i svećenici hvalili Jahvu iz dana u dan uz glazbala za Jahvinu slavu.” (II Ljetopis 30:21)

“I čuh glas s neba, šum „poput velikih“ voda i udaranje jakog groma. A glas koji sam čuo podsjećao je na svirače što sviraju na svojim citrama.” (Otkrivenje 14:2)

 

Zašto slavimo Boga glasno?

“Zakleli su se Jahvi iza glasa i uz gromki poklik, uz trube i rogove.” (II Ljetopis 15:14)

“Potom leviti od Kehatovih sinova i od Korahovih sinova ustadoše i počeše hvaliti na sav glas Jahvu, Boga Izraelova.” (II Ljetopis 20:19)

“Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime njegovo!” (Psalam 103:1)

“Poslije toga čuh nešto kao glasno pjevanje golemog mnoštva gdje u nebu viče: “Alleluja! Spasenje i slava i moć pripadaju našem Bogu! …Uto čuh nešto „kao glas“ golemog „mnoštva“, „kao šum velikih voda“, kao prasak jakih gromova: “Aleluja! jer se domognu kraljevstva Gospodin, naš Bog, Svemogući” (Otkrivenje 19:1,6)

“…i vikali jakim glasom: Spasenje je djelo našega Boga, …” (Otkrivenje 7:10)

 

Zašto pjevamo Psalme, hvalospjeve I duhovne pjesme?

“…već se napunite Duhom! Govorite jedni drugima u psalmima, hvalospjevima i nadahnutim pjesmama! Pjevajte Gospodinu u svom srcu i slavite ga!” (Efežanima 5:18-19)

“Neka riječ Kristova obilno stanuje u vama. Poučavajte i opominjite jedan drugoga sa svom mudrošću! Na poticaj milosti pjevajte Bogu u svojim srcima psalmima, hvalospjevima i nadahnutim pjesmama.” (Kološanima 3:16)

 

Zašto pjevamo u jezicima?

“Ako se u molitvi služim tuđim jezikom, moj duh moli, ali moj um nema od toga koristi. Dakle što slijedi? Molit ću duhom, ali molit ću i umom; pjevat ću hvale duhom, ali pjevat ću ih i umom.” (I Korinćanima14:14-15)

 

Zašto čitava crkva ujedinjena moli za neku potrebu?

“Kako to čuju, jednodušno podignu glas k Bogu: “Gospodaru, stvoritelju neba i zemlje, mora i svega što je u njima!” (Djela apostolska 4:24)

 

Zašto govorimo u jezicima i tumačimo govor u jezicima u crkvi?

“Zato, braćo moja, vruće čeznite za darom prorokovanja i ne branite govoriti tuđim jezicima!” (I Korinćanima14:39)

“Svakomu se daje objava Duha na opću korist… jednomu moć čudesa, drugomu dar proricanja; jednome sposobnost razlikovanja duhova, drugomu različiti jezici, a trećemu dar tumačenja jezika.” (I Korinćanima12:7,10)

“Želio bih da svi govorite tuđim jezicima, a još više da prorokujete. Onaj koji prorokuje nadvisuje onoga koji govori tuđim jezicima, osim da to ovaj tumači na izgradnju Crkve.” (I Korinćanima14:5)

“Ako se govori tuđim jezikom – neka govore dvojica – ili najviše trojica, i to po redu, a jedan neka tumači;” (I Korinćanima14:27)

 

Zašto prorokujemo?

“Težite za ljubavlju! Vruće čeznite za duhovnim darovima, posebno za prorokovanjem.” (I Korinćanima14:1)

“Svakomu se daje objava Duha na opću korist… jednomu moć čudesa, drugomu dar proricanja; jednome sposobnost razlikovanja duhova, drugomu različiti jezici, a trećemu dar tumačenja jezika. A sve to čini jedan te isti Duh koji to razdijeljuje svakomu kako hoće.” (I Korinćanima12:7,10, 11)

 

Što je prorokovanje?

“Naprotiv, onaj koji prorokuje, govori ljudima: uzdiže ih, opominje i tješi.” (I Korinćanima14:3)

 

Zašto ljudi bivaju “oboreni u duhu” na našim sastancima?

“I dok su trubili i pjevali složno kao jedan i jednoglasno hvalili i slavili Jahvu, podižući glas uz trube, cimbale i druga glazbala, hvaleći Jahvu “jer je dobar i jer je vječna njegova ljubav”, oblak ispuni Dom Jahvin. Svećenici ne mogoše od oblaka nastaviti službe: slava Jahvina ispuni Božji dom!” (II Ljetopis 5:13-14)

“Začuh glas njegovih riječi, i kad razabrah glas, onesvijestih se i padoh licem na zemlju.” (Danijel 10:9)

“Kad ga opazih, padoh kao mrtav k njegovim nogama, a on stavi na me svoju desnicu i reče mi: “Nemoj se bojati! “Ja sam Prvi” i “Posljednji,”” (Otkrivenje 1:17)

“Kako im reče: “Ja sam!”, uzmaknu unatrag i padoše na zemlju” (Ivan 18:6)

 

Zašto polažemo ruke i molimo za iscjeljenje?

“Boluje li tko među vama? Neka sebi dozove crkvene starješine! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje pa će molitva učinjena s vjerom spasiti bolesnika! Gospodin će ga podići i ako je učinio grijehe, dobit će oproštenje.” (Jakov 5:14-15)

“Ova će čudesa pratiti one koji budu vjerovali: pomoću mog imena izgonit će zle duhove; govorit će novim jezicima; zmije će uzimati rukama; ako popiju što smrtonosno, neće im nauditi; na bolesnike stavljat će ruke, i oni će ozdravljivati.” (Marko 16:17-18)

 

Razlike između nas i Rimokatoličke crkve

“Neumjesno bi bilo tražiti drevnu predaju, nauku i vjeru katoličke Crkve izvan onoga što je Gospodin predao, apostoli propovijedali i oci sačuvali.” (Atanazije)

Često nas ljudi pitaju: “Kakva ste vi Crkva i po čemu se razlikujete od (Rimo)katoličke Crkve?” Odgovore potražite ovdje.