Svijet

24.01.2022.

Vjeronauk u školama

Nastava rimokatoličkog vjeronauka u hrvatskim školama, uvijek je aktualna tema, a dodatno se aktualizirala u vrijeme pandemije. Sukladno Ugovoru o suradnji na području odgoja i kulture koji je 1996. sklopila sa Svetom stolicom, Republika Hrvatska se pored...

...PROČITAJ VIŠE
05.01.2022.

Pohlepa

"Sebična i pretjerana želja za posjedovanjem više od onoga što je potrebno ili zasluženo, osobito za novcem, bogatstvom, hranom ili drugim imetkom." "Želja za sve većim posjedovanjem, najčešće uz bezobzirnost prema drugim ljudima." "Želja za...

...PROČITAJ VIŠE
15.09.2021.

Život i služba Colina Urquharta (1940. – 2021.)

U ponedjeljak 13. rujna 2021. Božji sluga i apostol Colin Urquhart otišao je Gospodinu. Colin Urquhart je tijekom 55 godina službe iskusio brojna probuđenja, te vodio crkve u probuđenje. Osim u rodnoj Engleskoj, kao putujući službenik služio je u preko...

...PROČITAJ VIŠE