Molitva crkve

Mi, u Kršćanskom centru Riječ Života, vjerujemo da je molitva jako važan dio života svakog kršćanina. Novim rođenjem postali smo dio Božje obitelji, Bog je postao naš Nebeski Otac.

Zajedništvo s njime, čitanje Riječi Božje, Biblije, i molitva nas uvodi u dublji odnos s Ocem. Također, te stvari nas čine snažnim i pobjedonosnim kršćanima.

Vjerujemo da je zajednička molitva crkve također jako, jako važna. Iz primjera prve crkve vidimo da je to bila svakodnevna praksa prvih vjernika.

“I bijahu postojani u apostolskome nauku i zajedništvu, i lomljenju kruha i molitvama.” (Djela apostolska 2:42, Varaždinski prijevod)

Također čitamo u Djelima apostolskim 4. poglavlje 23-31

Iz ovih stihova vidimo kako su prvi učenici molili zajedno i kakav je učinak ta zajednička molitva imala: mjesto se potreslo, oni su se napunili s još više Duha Svetoga (iako su i prije bili ispunjeni) i nastavili smjelo navješćivati Riječ Božju. Upravo zbog molitve, odnosno sile Božje koja se oslobodila kroz molitvu, prva crkva je silno rasla i napredovala i Bog je zaista snažno djelovao.

Kao što su i oni nekada, tako i mi danas, trebamo Božju silu, djelovanje Duha Svetoga. Stoga u našoj crkvi imamo dva puta tjedno organiziranu molitvu crkve (ponedjeljak i petak u 19h), na koju su pozvani svi vjernici.

Molitvu crkve uvijek počinjemo sa slavljenjem, jer nas Božja Riječ uči da je to način da dođemo pred lice Gospodnje. Najprije tražimo Kraljevstvo Božje i Njegovu volju. Molimo za duhovno probuđenje jer vjerujemo da je to volja Božja. Molimo za našu zemlju, vlasti, za gradove, Božje djelo i crkvu. Molimo također i za druge zemlje, susjedne i one udaljenije, za službe s kojima smo povezani, za aktualna događanja… Molimo uz poticaj Duha, žarko i snažno, vjerujući onomu što je zapisano u Jakovljevoj poslanici, da mnogo može molitva pravednika ako je žarka!

Osim molitve crkve, u našoj crkvi se moli za vrijeme svake redovite službe, zatim molimo i po kućnim timovima, molitva je sastavni dio proba tima za slavljenje, i vjerni se u našoj crkvi sastaju na molitvu po potrebi.

Molitveni tim u crkvi ima posebne molitvene sastanke, moli prije svake crkvene službe, a također moli po domovima svaki dan u isto vrijeme za istu stvar.

Na kraju svake službe tim za oltar je spreman kod oltara da se pomoli za osobne potrebe ljudi.

Mi vjerujemo da je Bog isti jučer, danas i zauvijek. Isus, koji je iscjeljivao nekada, čini to i danas. Vidjeli smo mnoga iscjeljenja, promijenjene živote, potrebe – nadnaravno ispunjene, kroz molitvu.