Savez crkava

Pozadina, ustroj i djelovanje Saveza crkava “Riječ Života”

Crkva Isusa Krista započeta je od Isusa osobno prije oko 2000 godina u Jeruzalemu, a nakon Njegovog uskrsnuća njeno djelo je nastavljeno u suradnji dvanaest apostola s Duhom Svetim. Po našem shvaćanju svaka crkva koja naučava evanđelje Isusa Krista u duhovnome smislu ima početak svoje povijesti u samome Kristu i ranoj Crkvi, pa tako i naša crkva.

Kroz povijest je nažalost, pod utjecajem različitih ljudi i politika, Crkva imala svoje uspone i padove. Duh Sveti koristeći Sveto Pismo uvijek nastoji ljude vratiti k izvornoj vjeri, a mi to zovemo obnovom ili reformacijom. Upravo zbog toga Crkva Isusa Krista u pojavnosti ima puno različitih ogranaka (denominacija) i mi smo jedan od njih. Crkve Riječ Života dio su pentekostnih karizmatskih crkava. 

Budući da se povijest Crkve Isusa Krista i danas piše, svjesni smo da u tome kontekstu ni naša povijest nije dovršena. Više od pripadnosti denominacijama stalo nam je do toga da budemo dio životvorne Crkve i spremni smo na suradnju sa svim denominacijama koje propovijedaju evanđelje Isusa Krista.

Savez crkava „Riječ Života“ registrirana je vjerska zajednica u Republici Hrvatskoj. Nastala je kroz djelovanje apostola Damira Šićka Alića, koji je počeo služiti kao pastor 1988. godine u Dubrovniku, te kasnije započeo i druge lokalne crkve.

Savez je organiziran pod vodstvom predsjedavajućeg apostola Damira Šićka Alića koji surađuje s lokalnim pastorima i službenicima.

Savez ima svoj Statut.

Predsjedavajući apostol ima savjetodavno tijelo koje dogovara i nadgleda cjelokupno djelovanje. Svrha Savjeta je da savjetuje predsjedavajućeg apostola u slučaju heretičkih učenja, moralnih padova ili neetičkih postupaka.

Pored stalnog Savjeta, predsjedavajući apostol savjetuje se s drugim Božjim službenicima iz Europe, Amerike i ostatka svijeta.

Vodstvo crkve formira se tako što Božji darovi bivaju prepoznati od strane vjernika i službenika te se osoba, nakon što se nađe prokušana, oslobađa kroz rukopolaganje u svoju službu. Na taj način držimo da je Bog taj koji poziva, osposobljava i oslobađa ljude u službu.

Biblijska i teološka naobrazba su dobrodošle, ali ne i nužne.

U Savezu koristimo samo biblijske termine oslovljavanja.

Članom crkve može postati punoljetna osoba koja nakon redovnih dolazaka ispuni odgovarajuću prijavnicu, nakon provjere posjeduje li čvrstu želju i praksu življenja prema biblijskim standardima. Nakon te provjere osoba biva primljena u članstvo crkve.

Osoba može biti isključena iz članstva ako ne živi prema biblijskim standardima ili ako ona tako odluči.

U crkvama Riječ Života postoje različite vrste okupljanja. Redovne javne službe održavaju se nedjeljom i nekim drugim danom u tjednu. Svaka lokalna crkva može prilagoditi dane ili vrijeme svojim potrebama.

Pored tih skupova imamo različite vrste molitvenih sastanaka, sastanke manjih grupa za druženje, molitvu ili poučavanje, sastanke za mlade i slično.

Redoslijed ili vrsta događaja na našim redovnim službama nije strogo određen. Time želimo ostaviti „otvorena vrata“ za Božji utjecaj na svakoj službi. Službe se sastoje od molitve, slavljenja i obožavanja Boga kroz glazbu, učenja ili propovijedanje Božje Riječi, te služenja vjernicima u okviru njihovih potreba, uz molitvu ili ohrabrivanje. Na službama se također očituju darovi Duha Svetog kao što su proroštvo, riječ znanja, riječ mudrosti, darovi iscjeljenja i slično.

Po pitanju odijevanja očekujemo da se svi odijevaju pristojno tako da ne potiču senzualne osjećaje.

Glede ishrane nemamo ograničenja osim u pogledu pijenja ili jedenja krvi.

Za razliku od tradicionalnih crkava, ne držimo posebno ni do jednog dana kojeg bi trebalo štovati. Međutim zbog okoline u kojoj živimo koristimo blagdane kao davanje prilika bilo vjernicima ili nevjernicima da upoznaju blagoslove kršćanskog života. Budući da su u našem narodu prepoznati blagdani Božića, događaja utjelovljenja Boga Sina, te Uskrsa, događaja uskrsnuća Isusa Krista, na iste dane koji su prihvaćeni u narodu nastojimo naglasiti te događaje. Često u zajedništvu s drugim kršćanima, kroz Dan reformacije ukazujemo i na taj povijesni događaj.

U Republici Hrvatskoj nastojimo poučavati i podizati službenike kroz djelatnost crkve, te kroz intenzivni biblijski tečaj ili biblijsku školu u trajanju od tri mjeseca. 

Otpočetka nam je želja bila prenijeti danu poruku drugima oko nas. Zbog toga smo krenuli s izdavanjem knjiga, te snimanjem audio i video zapisa. U tom smislu izdali smo do sada preko stotinu naslova i imamo želju izdavati još puno više. Među knjigama ima puno prijevoda stranih autora, ali zastupljeni su i domaći autori.

Naš redovan TV program emitira se na regionalnim televizijama, a aktivni smo i na društvenim mrežama.

Za vrijeme Domovinskog rata bili smo uključeni u različite humanitarne aktivnosti, osiguravajući hranu, medicinsku opremu i odjeću, koju smo dijelili samostalno, ali i zajedno s drugim crkvenim i humanitarnim organizacijama. U današnje vrijeme nastavljamo potpomagati potrebite, prema našim mogućnostima.

 

Rješenje o upisu

Rješenje o promjeni sjedišta