Savez crkava

Pozadina, ustroj i djelovanje Saveza Crkava “Riječ Života”

Crkva Isusa Krista započeta je od Isusa osobno prije oko 2000. godina u Jeruzalemu, a nakon Njegovog uskrsnuća njeno djelo je nastavljeno u suradnji dvanaest Apostola s Duhom Svetim. Po našem shvaćanju svaka Crkva koja naučava evanđelje Isusa Krista u duhovnome smislu ima početak svoje povijesti u samome Kristu i ranoj Crkvi, pa tako i naša crkva.

Kroz povijest nažalost utjecajem različitih ljudi i politika Crkva je imala svoje uspone i padove. Duh Sveti koristeći Sveto Pismo uvijek nastoji ljude vratiti k izvornoj vjeri i mi to zovemo obnovom ili reformacijom. Upravo zbog toga Crkva Isusa Krista ima u pojavnosti puno različitih ogranaka (denominacija) i mi smo jedan od njih.

Iako je naša Crkva svoja temeljna učenja primila iz Crkvi koje se u svijetu nazivaju Crkve vjere (pentekosno-karizmatske provijencije) nastojimo ostati u onome što Duh Sveti čini danas. Zbog toga smo danas dio druge apostolske reformacije. To je pokret u kojem se danas nalaze tisuće Crkava i mnoštvo apostolskih mreža.

Budući da se povijest Crkve Isusa Krista i danas piše, svjesni smo da u tome kontekstu ni naša povijest nije dovršena. Više od pripadnosti denominacijama stalo nam je do toga da budemo dio životvorne Crkve i spremni smo na suradnju sa svim denominacijama koje propovijedaju evanđelje Isusa Krista.

Savez Crkava „Riječ Života“ u Republici Hrvatskoj nastaje kroz djelovanje Apostola Damira Šićka Alića koji je počeo služiti kao Pastor 1988. godine u Dubrovniku.

Savez je organiziran pod vodstvom predsjedavajućeg Apostola Damira Šićka Alića koji surađuje s lokalnim Pastorima i službenicima.

Savez ima svoj Statut.

Predsjedavajući Apostol ima savjetodavno tijelo koje dogovara i nadgleda cjelokupno djelovanje. Svrha Savjeta da savjetuje predsjedavajućeg Apostola u slučaju heretičkih učenja, moralnih padova ili neetičkih postupaka.

Pored stalnog Savjeta, predsjedavajući Apostol se savjetuje sa drugim službenicima Božjim iz Europe, Amerike i ostatka svijeta.

Vodstvo Crkve se formira tako što Božji darovi bivaju prepoznati od strane vjernika i službenika te se osoba nakon što se nađe prokušan(a) oslobađa kroz rukopolaganje u svoju službu. Na taj način držimo da je Bog taj koji poziva, osposobljava i oslobađa ljude u službu.

Biblijska i teološka naobrazba su dobrodošle, ali ne i nužne.

U Savezu koristimo samo biblijske termine oslovljavljanja.

Članovima Crkve se postaje kroz redovne dolaske. Ispunjavanjem odgovarajuće pristupnice te nakon provjere posjeduje li osoba čvrstu želju i praksu življenja prema biblijskim standardima. Nakon te provjere osoba biva potvrđena ili primljena u članstvu.

Osoba može biti isključena iz članstva ako ne živi prema biblijskim standardima ili ako ona tako odluči.

U Crkvi ima različite vrste okupljanja (službi). Redovne javne službe su četvrtkom i nedjeljom s tim da svaka lokalna Crkva može prilagoditi dane ili vrijeme svojim potrebama.

Pored tih skupova imamo različite vrste molitvi ili molitvenih sastanaka, sastanke manjih grupa za druženje, molitvu ili poučavanje, sastanke za mlade i slično.

Redoslijed ili vrsta događaja na našim redovnim službama nije strogo određen. Time želimo ostaviti „otvorena vrata“ za utjecaj Božji na svakoj službi. Službe se inače sastoje od molitve, slavljenja i obožavanja Boga kroz glazbu, učenja ili propovijedanja Riječi te služenja vjernicima u okviru njihovih potreba, uz molitvu ili ohrabrivanje. Na službama se također očituju darovi Duha Svetog kao što su proroštvo, riječ znanja, riječ mudrosti, darovi iscjeljenja i slično.

Po pitanju odijevanja očekujemo da se svi odijevaju pristojno tako da ne potiču senzualne osjećaje.

Glede ishrane nemamo ograničenja osim u pogledu pijenja ili jedenja krvi.

Za razliku od tradicionalnih Crkvi mi ne držimo posebno mi do jednog dana kojeg bi trebalo štovati. Međutim zbog okoline u kojoj živimo koristimo blagdane kao davanje prilika bilo vjernicima ili nevjernicima da uživaju ili upoznaju blagoslove kršćanskog života. Budući da su u našem narodu prepoznati događaj glede utjelovljenja Boga Sina te događaj uskrsnuća na iste dane koje su prihvaćene u narodu, nastojimo naglasiti te događaje. Često u zajedništvu s drugim kršćanima, kroz dane reformacije ukazujemo i na te događaje.

U Republici Hrvatskoj nastojimo poučavati i podizati službenike kroz djelatnost Crkve, kroz intenzivni biblijski tečaj ili biblijsku školu u trajanju od tri mjeseca. Za upis biblijsku školu potrebno je ispunjavati određene uvjete, a škola uistinu pomaže samo onima koji su pozvani da bolje razumiju i urastu u ono što Bog želi za njih.

Od početka želja nam je bila prenijeti danu poruku(e) drugima oko nas. Zbog toga smo krenuli s izdavanjem različitih knjiga, te snimanjem audio i video zapisa. U tom smislu izdali smo do sada preko 60 naslova i imamo želju izdavati još puno više. Među knjigama ima puno prijevoda stranih autora, ali zastupljeni su i domaći autori.

Naš redovan TV-program emitira se na regionalnim televizijama, a aktivni smo i na društvenim mrežama.

Za vrijeme rata smo bili uključeni u različite humanitarne aktivnosti, osiguravajući hranu, medicinsku opremu ili odjeću, koju smo dijelili samostalno, ali i zajedno s drugim crkvenim ili humanitarnim organizacijama. Danas potpomažemo potrebite, a među njima poglavito članove naše crkve.

 

Rješenje o upisu

Rješenje o promijeni sjedišta