Pastor piše / preporučuje

20.07.2016.

Licemjerje ili dvoličnost

Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet (1. Petrova 1:16). Bog nas nije pozvao da živimo dvostruke živote. Jedan za Boga, jedan za sebe ili druge ljude. Bog nas je pozvao u život koji je posvećen njemu. Pismo jasno kaže: budite sveti jer sam ja...

...PROČITAJ VIŠE
12.07.2016.

Hula na Duha

U Mateju 12:32 Gospodin kaže: "Svakomu tko rekne riječ protiv Sina Čovječjega, oprostit će se. Ali tko god govori protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni u ovoj dobi, ni u dobi koja dolazi". U kontekstu ovog stiha, Isus je demonstrirao silu...

...PROČITAJ VIŠE
08.07.2016.

Gospodinu treba

"Idite u selo pred vama. Čim u njega uđete, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i dovedite. Upita li vas tko: 'Zašto driješite?', recite mu ovako: 'Gospodinu treba'". (Luka 19:30,31) Za vrijeme naših zemaljskih života...

...PROČITAJ VIŠE
07.07.2016.

Opiranje Duhu

Većina vjernika ne bi se svjesno opirala Duhu Svetom. Ako doista drže do vjere, oni bi rekli: "Bože, želimo sve što je od tebe". Ipak, ja sam susreo mnoge kršćane koji to kažu ali u praksi to ne žive. U praksi oni kažu: "Želimo sve od tebe - osim...

...PROČITAJ VIŠE