Poslovni kutak

01.01.2016.

Isus je naš jedini poslovni kompas

Moje traganje za smislom i svrhom u životu započelo je još u djetinjstvu. Već tada sam počeo preispitivati i vagati mora li se nešto baš raditi na "taj način" kako to svi drugi rade. Oduvijek sam bio uvjerenja da sam stvoren za nešto više i bolje i da...

...PROČITAJ VIŠE
01.12.2015.

Stihovi za razmišljanje – Uspjeh

1. (Postanak 12:2-3, Galaćanima 3:7) Bog me blagoslivlja i veliča svoje Ime kroz mene. Blagoslov sam drugim ljudima. Dijete sam Abrahamovo i Abrahamovi su blagoslovi na meni. 2. (Postanak 14:19) Blagoslovljen sam od Boga svevišnjega, Stvoritelja neba i...

...PROČITAJ VIŠE
23.11.2015.

Poziv naspram poslanja

Dozvolite mi da budem krajnje praktičan, ako smijem. Jednom sam propovijedao kako se treba žurno odazvati na Božji poziv. Poslije mi je prišla jedna osoba i rekla: "Bog me pozvao u misiju, a ti si rekao da se trebam odazvati sada. Znači li to da trebam dati...

...PROČITAJ VIŠE
12.11.2015.

Što je tvoj san?

Što je tvoj san? Jesi li primio viziju od Boga za svoj život? Znaš li koja je Božja sudbina za tebe? Bog nam preko apostola Pavla u 1 Sol 5:23 kaže: "Neka se cijelo vaše biće – duh, duša i tijelo – sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina našega...

...PROČITAJ VIŠE