DETALJI NOVOSTI

05.06.2017.

Prorok Russ Kline u Zagrebu – Izvještaj

Prorok Russ Kline služio je 1. i 4. lipnja u Kršćanskom centru “Riječ Života” u Zagrebu.

U četvrtak, 1. lipnja je propovijedao i molio za ljude da prihvate Isusa te za one koji se ponekad osjećaju kao izgubljeni, za sinove i kćeri Božje koji se osjećaju da nisu prihvaćeni. Molio je da Bog podigne svoju Crkvu i da joj da otkrivenje da smo Njegovi sinovi i kćeri. Govorio je o razlici između sluge i sina (kćeri). Nacije su dane sinovima, a ne slugama. Sluga dobiva plaću, a sinovi i kćeri baštinu. Sin i kćer rade jer znaju da su već prihvaćeni od Oca. Prorok Russ rekao je kako je mislio da njegova vrijednost Bogu dolazi iz njegovih sposobnosti i mjerio se prema tome kako prorokuje sve dok nije dobio otkrivenje svog identiteta u Bogu. Bogu smo važni zbog toga što smo njegova djeca i želi da budemo poput malog djeteta i uživamo u avanturi života – da molimo za druge, prorokujemo… – da ne čekamo dok ne postanemo savršeni. Postoji avantura koja čeka Crkvu ako će se pouzdati u svoga Taticu!!! Nakon propovijedi je služio ljudima tako što je prorokovao i molio za njih.

U nedjelju, 4. lipnja, prorok Russ je govorio o novom ispunjenju Duhom Svetim. Crkvi je rekao da je potrebna da se otkrije Isus u Hrvatskoj, jer ovdje živimo i Bog nas želi podići da budemo proročki narod i da govorimo Riječ Božju. Duh Sveti nije u zgradi, On je u nama, u Crkvi. Pozvani smo živjeti više od normalnog života, pozvani smo biti prvaci Kristovi i uzdrmati ovu zemlju gdje god naša noga stupi. Bog nama želi dati još svog dara Duha Svetog. Bog nas potiče da se vraćamo u prvu ljubav, da raspirujemo vatru za Njega u svom srcu, jer ako se vatra ne raspiruje, i ne “potpaljuje”, lako se ugasi. Nemojmo nikad dozvoliti da se naša vatrena ljubav prema našem Gospodinu i Spasitelju Isusu ugasi! Raspirimo vatru Duha Svetog u sebi! Vatra nije tu da bi nas povrijedila, vatra je tu da bi nas oslobodila! Nakon propovijedi je molio da Bog izlije novo ispunjenje Duha Svetog na cijelu crkvu.

Propovijedi sa seminara možete naručiti na 01 2911 942 ili zagreb@rijeczivota.hr. Russ Kline od 1986. služi kao prorok. Njegove službe su obilježene proročkim darom i silom Duha Svetoga. Sa suprugom Kim i kćeri Shekinah živi u Hamptom-u, Virginia.

PODIJELI ČLANAK