DETALJI NOVOSTI

01.12.2015.

Stihovi za razmišljanje – Uspjeh

1. (Postanak 12:2-3, Galaćanima 3:7) Bog me blagoslivlja i veliča svoje Ime kroz mene. Blagoslov sam drugim ljudima. Dijete sam Abrahamovo i Abrahamovi su blagoslovi na meni.

2. (Postanak 14:19) Blagoslovljen sam od Boga svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje.

3. (Postanak 15:1) Bog mi je zaštita i moja će nagrada biti vrlo velika.

4. (Postanak 39:2-3) Gospodin je sa mnom i čini me uspješnim. Gospodin mi daje uspjeh u svemu.

5. (Jošua 1:8) Na ustima mi je Božja Riječ. Razmišljam o njoj danju i noću, kako bih vjerno držao sve što je u njoj napisano. Tada ću biti sretan i uspjeti u pothvatima.

6. (Psalam 1:2-3) Uživam u Zakonu Gospodnjem, o Njegovu Zakonu razmišljam dan i noć. Kao stablo sam zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme plod donosi, lišće mu nikad ne vene. Uspijevam u svemu što radim.

7. (Psalam 23:1) Bog je pastir moj i ništa mi neće nedostajati.

8. (Psalam 34:10-11) Bojim se Gospodina i ništa mi ne nedostaje. Lavovi trpe oskudicu i gladuju, ali ja tražim Gospodina i ne trpim oskudice.

9. (Psalam 35:27) Sluga sam Gospodnji, a Njemu je mio moj uspjeh.

10. (Psalam 37:4) Radujem se u Gospodinu i On ispunjava želje moga srca.

11. (Psalam 118:24-25) Ovo je dan što ga učini Gospodin. Radovat ću se i klicati u njemu. Gospodin me spašava i daje mi uspjeh.

12. (Psalam 112:1,3) Bojim se Gospodina i uživam u Njegovim zapovijedima. Zbog toga su obilje i bogatstvo u mome domu.

13. (Izreke 3:9-10) Častim Gospodina svojim blagom i prvinama svega svojeg prirasta. I moje su žitnice prepune.

14. (Izreke 8:12,18,21) Volim Božju mudrost te imam bogatstvo i čast, postojano dobro i pravednost. Dana su mi dobra i moje su riznice pune.

15. (Izreke 10:3,4) Gospodin ne dopušta da mi duša gladuje. Marljiv sam i On me obogaćuje.

16. (Izreke 14:23-24) U svakom trudu ima probitka. Mudar sam u Gospodinu i On me okrunjuje bogatstvom.

17. (Izreke 22:4) Primam bogatstvo, čast i život kroz poniznost i strah Gospodnji.

18. (Izaija 1:19) Voljan sam i poslušan Bogu te uživam u plodovima zemaljskim.

19. (Malahija 3:10-11) Donosim čitavu desetinu u riznicu da u Božjoj kući bude hrane. Iskušavam Boga i On mi otvara ustave nebeske i izlijeva na mene toliko blagoslova da sam prepun te se oni prelijevaju kroz mene na druge ljude. Bog je zaprijetio proždrljivcu na moju korist.

20. (Matej 6:33) Tražim najprije Kraljevstvo Božje i Njegovu pravednost, a sve mi se ostalo nadodaje.

21. (Luka 6:38) Dajem i dat će mi se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo moje. Jer mjerom kojom mjerim meni će se zauzvrat mjeriti.

22. (Marko 10:30) Predajem sve Isusu i za evanđelje te primam stostruko sada, u ovom vremenu, s progonstvima, i u budućem vijeku život vječni.

23. (Druga Korinćanima 8:9) Isus je zbog mene postao siromašan, da se kroz Njegovo siromaštvo obogatim.

24. (Druga Korinćanima 9:6-8) Obilato sijem i obilato žanjem. Dajem radosno, a ne sa žalošću ili na silu; Bog me voli i ispunja me svakom vrstom milosti da, uvijek imajući dovoljno svega, imam i izobilno za svako dobro djelo.

25. (Galaćanima 3:13, Brojevi 28) Krist me otkupio od prokletstva siromaštva.

26. (Filipljanima 4:15,16,18,19, Treća Ivanova 1:2) Pridružio sam se crkvi u pogledu izdataka i primitaka. Moj će Bog ispuniti svaku moju potrebu prema bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu. Božja je volja da mi u svemu bude dobro i da budem zdrav, kao što je mojoj duši dobro.

PODIJELI ČLANAK