Osijek

O pastoru

Jelena i Jonatan Ivarsson pastori su Kršćanskog centra “Riječ Života” u Osijeku. Vjenčali su se u ožujku 2014., a od 2019. godine postaju roditelji jedne djevojčice.

Jelena Ivarsson rođena je 1988. godine u Osijeku, a Boga je upoznala sa svojih 19 godina nakon čega ga je počela vjerno slijediti i služiti mu. Prije pastorske službe radila je u službi s mladima, u službi slavljenja, bila je tajnica i starješina lokalne crkve u Osijeku. Jelenina je velika želja vidjeti kako se ljudi i njihovi životi mijenjaju nakon što upoznaju Isusa.

Jonatan Ivarsson rođen je 1988. godine u Švedskoj u kršćanskoj obitelji, a Božji poziv za misijskim radom snažno je osjetio u biblijskoj školi. U Švedskoj je služio kao pastor za mlade, evangelizator i u službi slavljenja, a s istim radom nastavlja i u lokalnoj crkvi u Osijeku u koju je prvi puta došao kao misionar 2008. godine. Jonatanova je želja vidjeti ljude kako postaju zreli učenici Isusa Krista ispunjavajući Božju svrhu za njih.

Jelena i Jonatan vjerom i radom idu prema tome da mnogi dožive Isusa kroz rad crkve u Osijeku.

 

O nama

Crkva “Riječ Života” u Osijeku osnovana je 2001. godine pod vodstvom pastora Slavka i Marice Tutić, koji su doselili iz Zagreba. U Zagrebu su se obratili u crkvi “Riječ Života”, no pri preseljenju u Osijek željeli su se ugraditi u neku od lokalnih živih crkava. Međutim, budući da nisu bili sigurni gdje bi trebali ostati, odlučili su se sastajati s još dva bratu u vlastitom stanu. Na njihove su sastanke kontinuirano počeli dolaziti novi ljudi, nakon čega su započeli sa službama u stanu. Tijekom toga vremena posjećivali su ih pastor Damir Šićko Alić, kao i drugi braća i sestre iz Zagreba.

Zbog ograničenog prostora, crkva je 1. studenoga 2001. izašla u prvi javni prostor, kada je registrirana pod nazivom Kršćanski centar “Riječ Života”, Osijek. Otada crkva aktivno djeluje na području Osijeka i šire. Propovijeda se radosna vijest, organiziraju se razne konferencije i seminari, a ljudi primaju spasenje.

Članovi crkve postojano i vrijedno rade sa svim segmentima društva – s djecom, mladima, bračnim parovima, starijim osobama, kroz raznovrsne aktivnosti usmjeravajući njihov pogled u nadu koju je svojim životom, smrću i uskrsnućem Gospodin Isus donio na lice Zemlje.

Mnogi mladi ljudi koji su se vrlo rano našli na marginama društva i u bezizlaznim situacijama, kroz rad naše crkve postali su hvale vrijedni članovi društvene zajednice: ostavili su drogu, alkohol, kocku, nasilje i okrenuli se životu. Završili su škole, fakultete, zaposlili se, osnovali obitelji i postali primjerni građani, koji pošteno plaćaju poreze, ne potkradaju poslodavce, spremni su pomoći pojedincu i društvu u korist općeg dobra.

Od 2021. godine crkva je djelovala pod vodstvom pastora Damira Šićka Alića. U prosincu 2022. Jelena Ivarsson postala je pastorica osječke crkve. Ona i njezin muž Jonatan dugogodišnji su predani članovi i službenici crkve.

Vjerujemo da je pred nama još puno posla, te da za Slavoniju i Baranju najbolje tek dolazi.