Sisak

O pastorima

Žarko i Ivana Jelić pastori su crkve u Sisku. Roditelji su dvoje djece. Ivana je zaposlena u poduzeću Gavrilović, u Petrinji, a Žarko se brine za naš kamp u Bijelniku.

O crkvi

Prvi neformalni sastanci počinju se održavati 2003. u parku. Crkva je registirana 2006. godine i od tada počinju redoviti sastanci, molitve kao i druge aktivnosti vezane uz rad crkve. Područje djelovanja crkve je na Sisačko – Moslavačkoj Županiji, a sastajali smo se u Glini, Dvoru na Uni, Popovaći i Petrinji. Ljudi iz cijele županije čine Crkvu.

Molitva crkve se održava srijedom u 18 sati.

Evangelizacija se održava subotom u 10 sati. Svakodnevno se moli za crkvu, ljude, grad i probuđenje.