Split

O pastoru

Drago Zrno je doživio snažan Božji doticaj u 16. godini. Predao je život Isusu Kristu i taj susret značio je prekretnicu u njegovom životu. Pohađajući World Impact Bible Institute u Kanadi, stekao je Christian Leadership i Christian Ministry diplome. Prepoznavši poziv nad njegovim životom, Open Bible faith Fellowship of Canada, 2001. godine, oslobodilo ga je u punovremenu pastoralnu službu.  Od 2007. godine pastor je Kršćanskog centra Riječ  Života, Split.

U sretnom braku sa suprugom koja mu je pomoć i potpora, blagoslovljen je sinom koji je dar od Gospodina.

Kroz služenje u poučavanju Božje Riječi, najveća mu je želja da ljudi dožive Božju prisutnost i razvijaju intimno zajedništvo s Bogom.

 

O centru

Kršćanski centar Riječ Života, Split, osnovan je 2007. godine.

Službe se sastoje od radosnog i snažnog slavljenja Boga pjesmom, dinamičnih propovijedi te molitvi koje mijenjaju živote mnogih. Kroz beskompromisno propovije­danje, Bog potvrđuje svoju Riječ očitujući iscjeljenja, oslobođenja i čudesa.

Unutar K.C. Riječ Života, Split, organizirani su rad s djecom, temeljna Biblijska učenja, dušebrižništvo i evangelizacijske aktivnosti.

Ohrabrujemo ljude da prisustvuju zajedničkim sastancima i prime Božju Riječ koja će ih uvesti u istinu i Božji plan za njihove živote.

Organizacija i djelovanje usmjereni su ostvarenju vizije koja je sadržana u sljedećem:

1. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti!

Uvesti svakog pojedinca u osobno zajedništvo s Isusom Kristom, iz kojeg će primati sve što mu je potrebno za ovaj život.

2. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!

Poučiti ljude da poštuju druge kao samoga sebe i da svojim životom pokažu svoju vjeru.

3. Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!

Navijestiti Isusa Krista svakom čovjeku, koji je jedini dao svoj život za otkupljenje čovjeka od grijeha.

4. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim!

Poučiti ljude da vrše Božju Riječ, a ne da je samo slušaju.