DETALJI NOVOSTI

28.02.2023.

Duh Sveti

Danas, u našim krajevima, postoji nedostatak razumijevanja uloge koju Duh Sveti ima u Crkvi. Nedostatak razumijevanja njegove snage i prisutnosti – što On čini i kako se očituje.

Prema Isusovim riječima Duh Sveti je došao umjesto Njega da pomogne vjernima, odnosno Crkvi da ostvari Božju volju. Duh Sveti je Isusov namjesnik (došao na Njegovo mjesto i ima Njegovu ulogu u crkvi). Ono što je Isus bio učenicima u službi dok je hodao zemljom to je Duh Sveti preuzeo i nastavio raditi. Ako proučavate Djela Apostolska onda ćete uočiti da je Duh Sveti ispunio, poticao, nadahnuo, vodio, govorio, odlučivao, branio, spriječavao, opominjao, postavljao službenike, pozivao i slao. On je imao glavnu ili vodeću ulogu u životu vjernika i Crkve. Nažalost mnogi vjernici ili crkve danas mu to ne dozvoljavaju da čini. Izgurali su ga iz crkvi i oni su preuzeli vodeću ulogu. Oni odlučuju, vode i upravljaju vjernicima, crkvenim službama i time što će se naučavati i prakticirati u tim crkvama. Duh Sveti je zanemaren ili izguran iz crkvi kroz nemarnost ili krivi nauk. Ljudi ili crkveni odbori su sebi uzeli Njegovu ulogu. To je krivo. Crkva u kojoj je Duh Sveti zagušen ili izbačen ne može biti uspješna.

Naša uspješnost u življenju kršćanskog života i širenju kraljevstva Božjeg ovisi o Duhu Svetom. Prorok Zaharija nam kaže: ‘‘Ne silom niti snagom, već Duhom mojim – govori Gospodin.’’ (Zah.4:6) Nitko od ljudi ili nikakva organizacija ne može zamijeniti Duha Svetog. On je Bog jer Bog je Duh i Duh je Gospodin. Duha Svetog nitko i ništa ne može zamijeniti. On je jedno s Ocem i Sinom i trebamo Njemu prepustiti ulogu koju On ima i treba imati u Crkvi. Crkva koja nema Njegovu prisutnost i očitovanje udaljila se od Boga i izgubila je svoju bit.

U Evanđelju po Mateju Isus nam kaže da će se svaki grijeh i hula oprostiti ljudima, ali hula ili govor protiv Duha Svetog neće, niti u ovoj dobi, niti u onoj koja dolazi (Matej 12:31,32).

Riječ hula znači govoriti nešto zlo, klevetu, ogovarati. Također to znači ismijavati ili omalovažavati, govoriti protiv. U kontekstu tih stihova vidimo da su farizeji govorili protiv onoga što je Isus činio i pripisivali su djelovanje Duha zlim duhovima. Tvrdili su da ono što je Isus činio kroz Duha Svetog, zapravo nije od Boga i nije od Duha Božjeg, nego od zlih duhova.

Nažalost, mnogi ljudi danas čine istu stvar i govore da je ono što Duh Sveti čini zapravo đavolsko djelo i na taj način straše ljude da vjerom prime one službenike koje Bog koristi na nadnaravan način. Iscjeljenja, oslobođenja i druge stvari koje se događaju pod djelovanjem Duha Svetog pripisuju zlodusima, a sluge kroz koje se te stvari događaju nazivaju slugama Sotone. Ljudi koji to rade su u opasnoj zoni, zoni smrtnog grijeha, jer Isus kaže da se takve stvari ne opraštaju. Vjerujem da među njima ima dobrih i iskrenih ljudi s dobrim nakanama ali kao što kaže izreka: Put u pakao popločan je dobrim nakanama.

Nemojmo se boriti protiv Duha Svetog. Ne opirimo se i ne žalostimo Duha Svetog. Ako ne razumijemo ili nismo osobno doživjeli nešto, nemojmo govoriti i raditi protiv toga. Bog je obećao da će u posljednja vremena izliti svoga Duha na svako tijelo, da će učiniti znakove i čudesa. Živimo u dispenzaciji Duha Svetog, u milosti. Dopustimo Duhu da djeluje u nama i kroz nas. Ne možemo sve razumjeti i objasniti ali to je normalno, inače bi bili kao Bog, a to u znanju sigurno nismo. Biblija uči da tjelesan čovjek ne razumije stvari Duha. Isto tako i duhovan čovjek ne zna sve jer mi ograničeno znamo i ograničeno prorokujemo. Zato se trebamo kretati u vjeri, a ne u nevjeri i skepticizmu.

Uvjeren sam da Bog želi izliti svoju milost na nas i obradovati srca mnogih koji mole za probuđenje i spasenje mnogih, zato se otvorimo za Duha Svetog jer bez Njega ne možemo ništa.

 

Autor: Damir Šićko Alić

Fotografija: John McMahon, Unsplash

PODIJELI ČLANAK