DETALJI NOVOSTI

09.02.2013.

Ep o Gilgamešu kroz oči Biblije

”Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža (knez) na zemlji. Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: ”Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve.” Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu.” (Postanak 10:8-10) Ovo je prvi biblijski karakter koji je zagospodario nekim djelom Zemlje te postavio sebe kao kralja nad njom i svim njenim stanovnicima.

Iz navedenih stihova čovjek bi pomislio da se radi o čovjeku koji je bio Božji sluga i provodio Njegovu volju na zemlji. No već nam njegovo ime govori da nije tako. Ime Nimrod dolazi iz korijena hebrejske riječi ‘pobunjenik’. U stvarnosti mu to vjerojatno nije bilo pravo ime, no iz razloga što se pobunio protiv Boga, Biblija mu daje ime – Nimrod. U navedenim stihovima piše: ”Voljom Jahve bio je silan lovac”, no u prijevodu se gubi pravo značenje ovog dijela stiha. U izvornom tekstu stih dobiva smisao da je on ‘pred’ Jahvom bio silan lovac, ali kao što mu ime naznačuje, u jednom žestokom suprotstavljanju Jahvi.

Da bi objasnili zašto je Nimrod bio pobunjenik koji je zaveo i pobunio cijelu jednu zemlju trebamo se vratiti još malo nazad u povijest. Stvoritelj je Potopom uništio cijelu prvu civilizaciju osim što je poštedio 8 pravednih duša. Nou, njegovu ženu, trojicu sinova Šema, Hama i Jafeta te njihove žene. Nakon potopa Noini sinovi su počeli nanovo granati civilizaciju te su se rasprostranili po Zemlji.

Hamovi sinovi su bili Kuš i Misrajim, Put i Kanaan. Od Misrajima su potekli Egipćani. Za Puta nitko nije siguran gdje je otišao živjeti. Za Kanaana je očigledno gdje se nastanio (između mora i rijeke Jordana).

Kuš je živjeo u Šinearu koji većina znanstvenika smatra Sumerom. Tamo su razvili prvu civilizaciju nakon Potopa. Tako je prvo kraljevstvo koje je osnovano nakon Potopa u zemlji Šinearu i ime mu je Kiš, a ime “Kiš” se pojavljuje često na glinenim pločicama. Rana poslije-poplavna lista sumerskih kraljeva (ne nalazimo u Bibliji) kaže da je “kraljevstvo sišlo s neba Kišu” nakon Potopa. Predlažem da je sumerski Kiš, prvi grad osnovan u Mezopotamiji nakon Potopa, dobio ime od čovjeka poznatog u Bibliji kao Kuš.

Osim priče o stvaranju i Poplavi u Bibliji, postoje slične priče na glinenim pločicama koje se mogu naći u poslije-poplavnim kulturama. Ove tabele mogu imati sličnu ili uvijenu verziju, u svojim pričama stvaranja i Poplave. Usporedno sa biblijskim Nimrodom, pronađena je osoba u drevnoj književnosti Bliskog istoka koja je bila primjer drugima, koju su drugi ljudi slijedili. O toj osobi postoje priče u sumeranskoj literaturi. Zajedno sa sumeranima, babilonci su također pisali o ovoj osobi, asirci također te hetiti. Bila je vjerojatno najpopularniji heroj drevnog Bliskog istoka.

Osoba o kojoj govorim je Gilgameš. Prve glinene pločice koje ga spominju pronađene su među ostacima hrama, tj. knjižnice, boga Nabu (biblijski Nebo) i palače knjižnice Asurbanipala u Ninivi. Mnogi drugi su također nađeni zbog brojnih iskopavanja.

Autori čije su studije o Gilgamešu priznate kao valjane smjestili su kompoziranje Epa o Gilgamešu oko 2000 g. pr.Kr. ali ono što je napisano, kažu, vjerojatno je puno starije. Ovako to oni komentiraju: ”Njegova bahatost, bezobzirnost i izopačenost su bili predmet ozbiljne zabrinutosti za građane Uruka (njegovo kraljevstvo). Oni su se žalili velikom bogu Anuu, a Anu je uputio božicu Aruru da napravi još jednog divljeg vola, dvostruko većeg naspram Gilgameša, koji će ga izazvati i odvratiti njegove misli od kćeri ratnika i žene plemića, koju nije htio ostaviti na miru.” Ep o Gilgamešu ima neke vrlo nepristojne djelove, koje su neki prevoditelji preveli sa više pristojnosti, a neki su preveli doslovno kako piše. Prema ovim riječima možemo vidjeti da je Gilgameš bio vrlo okrutan i prljav čovjek, no Ep kaže kako je on bio 2/3 boga i 1/3 čovjeka.

Ipak, kakve to veze ima sa Nimrodom? Vjerujem da su Nimrod i Gilgameš ista osoba! Povjesničar drevne povjesti Josip Flavije kaže ovako: ”Nimrod je bio taj koji je nagovarao narod da vrijeđa i omalovažava Boga(JHWH). Uvjeravao je narod da nikakvo dobro koje im dolazi u život ne moraju pripisivati Bogu, već da vjeruju kako su u svojoj vlastitoj hrabrosti učinili sebe sretnima. Nimrod je postupno mijenjao svoje vladanje u tiraniju jer niti jedan drugi način nije tako efikasno okretao ljude od straha prema Bogu te ih doveo u stalnu ovisnost o njegovoj moći. On je također rekao da će se osvetiti Bogu ako će ponovo htjeti potopiti svijet, te da će izgraditi toranj toliko visok da ga potopne vode neće preplaviti.”

Ovo što Josip Flavije navodi o Nimrodu upravo je ono što se može pročitati u Epu o Gilgamešu. Gilgameš postavlja tiraniju, suprotstavlja se bogu(HUWAWA) i ubije ga i daje sve od sebe da narod ostavi i zaboravi Boga.

Evo još nekih od paralela između Nimroda i Gilgameša:

– “JHWH” ima sličan prizvuk kao “Huwawa.”

– Gilgameš je učinio isto što i ‘sinovi Božji’ u Postanku 6:2. Piše da su ‘sinovi Božji’ na silu uzimali tuđe žene. Ep govori da je Gilgameš upravo to radio

– Biblija naziva Nimroda tiraninom, a Gilgameš je bio tiranin

– Biblija opisuje Potop i Ep opisuje Potop

– Kuš se spominje u Bibliji, a Kiš u Epu

– Erek se spominje u Bibliji, a Uruk u Epu

– Gilgameš je otišao posjetiti osobu koja je preživjela potop. Ovo se vjerojatno odnosi prije na Hama nego na Nou, pošto je Nimrod bio Hamov unuk

– Povjesno gledano, Gilgameš je bio prvi vladar u dinastiji kraljevstva Uruk. Thorkild Jacobsen je ovako napisao u ‘Listi sumeranskih kraljeva’ (1939.): ”Kraljevi prije Gilgameša mogu biti izmišljeni, ali ne sa svom sigurnošću.

Činjenica da Ep o Gilgamešu sadrži priču o Potopu upućuje da su se događaji u Epu dogodili ubrzo nakon Potopa.

Biblija Nimroda naziva prvim vladarem na Zemlji.

Za zaključak možemo pročitati što kaže Psalam 2 o Nimrodu – Gilgamešu i njegovoj pobuni:

1 Zašto se bune narodi, zašto puci ludosti snuju?

2. Ustaju kraljevi zemaljski, knezovi se rote protiv Jahve i Pomazanika njegova:

3 “Skršimo okove njihove i jaram njihov zbacimo!”

4 Smije se onaj što na nebu stoluje, Gospod im se podruguje.

5 Tad im veli u svom gnjevu, žestinom ih on zbunjuje:

6 “Ta ja kralja svog postavih nad Sionom, svojom svetom gorom.”

7 Obznanjujem odluku Jahvinu: Gospodin mi reče: “Ti si sin moj, danas te rodih.

8. Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu, i u posjed krajeve zemaljske.

9 Vladat ćeš njima palicom gvozdenom i razbit ih kao sud lončarski.”

10 Opametite se sada, vi kraljevi, urazumite se, suci zemaljski.

11 Služite Jahvi sa strahom, s trepetom se pokorite njemu,

12 da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu, kad uskoro plane srdžba njegova. Blago svima koji se njemu utječu!

 

Preuzeto od: Christiananswers.net

Za detaljnije informacije o Nimrodu pogledajte ovdje.

 

Preveo: Gabriel Crnjak

PODIJELI ČLANAK