DETALJI NOVOSTI

25.09.2023.

Izvještaj s godišnje konferencije “Snaga križa”

Godišnja konferencija Saveza crkava Riječ Života pod nazivom “Snaga križa” održana je od 21. do 24. rujna u Kršćanskom centru Riječ Života u Zagrebu. Govornici su bili dr. John Polis, dr. Rebecca Polis i apostol Damir Šićko Alić, a na konferenciji je proslavljena i trideseta godišnjica djelovanja Saveza crkava “Riječ Života” u Hrvatskoj.

Crkva je bila puna. Na početku svake službe radosno se slavilo Gospodina s pjesmama i plesom. Dr. John Polis je svoje propovijedi temeljio na Poslanici Efežanima. Prvog dana konferencije učio je iz Poslanice Efežanima 3 o Pavlovoj molitvi za Božju obitelj, drugog dana u 17 sati učio je iz Poslanice Efežanima 6 o duhovnom ratovanju a zadnjeg dana konferencije učio je iz Poslanice Efežanima 4 i pozvao crkvu u jedinstvo. Na kraju konferencije, dr. John je molio za ljude koji imaju vrlo ozbiljne bolesti. Na službi u 19 sati, drugog dana konferencije, propovijedala je dr. Rebecca Polis o važnosti molitve, na temu “Primiti duha Epafrodita”. Poslije propovijedi pozvala je na molitvu za primanje svježeg pomazanja Duha Svetoga.

U subotu, 23. rujna bio je poseban dan – proslava tridesete godišnjice djelovanja Saveza crkava “Riječ Života” u Hrvatskoj, a počela je ujutro svjedočanstvima pastora Saveza. Svoja svjedočanstva o primanju spasenja te o crkvi, počecima i djelovanju podijelili su pastori crkve u Puli Petar i Kristina Fabijanić, pastori crkve u Bjelovaru Darko i Sanja Janžek, pastori crkve u Splitu Drago i Nena Zrno, pastori crkve u Sisku Žarko i Ivana Jelić, pastori crkve u Dubrovniku i Pločama Nenad i Jelica Stanković, pastori crkve u Slavonskom Brodu Darko i Blanka Glešić, pastor crkve u Križevcima ali i novoosnovanoj crkvi u Virovitici Miro Kiseljak, pastori crkve u Helsingøru (Danska) Nikola i Jelena Novakov te pastor crkve u Osijeku Jonatan Ivarsson. Apostol Damir Šićko Alić pastor je crkve u Zagrebu i privremeno u Varaždinu, a svjedočanstvo o crkvi u Varaždinu podijelili su Elvis i Nikolina Jakobović. Nakon svjedočanstva uslijedio je zajednički domjenak i druženje koje je završilo s poslasticom – tortom na tri kata.

U 17 sati apostol Damir Šičko Alić propovijedao je na temu “Bog koji proviđa”, a na kraju propovijedi pozvao je da zahvaljujemo Bogu koji proviđa i koji je providio za svaku našu situaciju. Zatim je molio za potrebe ljudi.

U 19 sati proslavljena je 30. godišnjica crkve. Svečanost su vodili Željka Rupčić i Robert Starčić. Prisutni su se prisjetili početaka crkve te poziva koju su od Boga dobili Damir i Marija Alić – da iz Švedske dođu u Hrvatsku i započnu crkvu. Svoje dojmove o počecima crkve podijelile su sestre koje su u crkvi od samih početaka – Marija Sekulić, Đurđica Mostarčić, Biserka Jandrej i Mira Mišić. Kao znak zahvalnosti za vjernost predani su im buketi cvijeća.

Zatim su pastorima saveza uručena priznanja za vrijedan rad na misijskom području. Naprijed su pozvani i desetci vjernika koji godinama služe u crkvi te su im uručena priznanja za vjernost i knjiga “U službi velikoga Kralja” Bengta Wedemalma, koji je nedavno otišao Gospodinu a bio je dugogodišnji prijatelj Damira Šićka Alića s kojim je propovijedao Evanđelje još u bivšoj Jugoslaviji. Zatim su Đurđica Mostarčić i Petar Fabijanić u ime crkve iskazali zahvalnost pastorima Damiru i Mariji Alić s plaketom i buketom cvijeća. Zahvalnost su im iskazali i dugogodišnji prijatelji dr. John i dr. Rebecca Polis, a i oni njima.

Video porukom crkvi se obratila i dugogodišnja prijateljica – apostolica Barbara J. Yoder. “Sada kada ulazite u 31. godinu želim vam reći da je Isus ušao u svoju službu u 30. godini, Ivan Krstitelj je ušao u svoju službu u 30. godini, a levitski svećenici smatrani su dovoljno zrelima da tada uđu u službu. Imajući to na umu, kao i to da je ovo godina otvorenih vrata, vjerujem Bogu za novi potisak u crkvi Riječ Života”, poručila je, među ostalim, apostolica Yoder.

Svečanost je završila slavljenjem Boga jer Njemu pripada sva slava i On je taj koji gradi crkvu.

Najbolje tek dolazi!

 

Autorica: M.B.

Fotografije: J.O. i A.G.

PODIJELI ČLANAK