DETALJI NOVOSTI

27.09.2023.

Izvještaj s konferencije za vjernike bez supružnika “U Pavlovim cipelama”

Konferencija pod naslovom U Pavlovim cipelama održana je 6. i 7. listopada 2023. u Kršćanskom centru Riječ Života u Zagrebu. Organizirana je za vjernike bez supružnika s ciljem ohrabrenja te izgradnje kvalitetnijih i bliskijih odnosa s Bogom, obitelji i prijateljima. U radu konferencije sudjelovalo je stotinjak osoba iz različitih kršćanskih zajednica te iz svih generacija, od onih u ranim dvadesetima do umirovljenika. Okupljeni su imali i različite životne priče – bilo je onih koji su bili vjenčani, ali danas to iz raznih razloga više nisu, te onih koji nikad nisu bili vjenčani, zatim je bilo roditelja, bioloških ili posvojitelja, kao i onih koji nemaju djece. Svaki od sudionika konferencije ima svoju priču, iskustvo i izazove koje su imali prilike podijeliti sa sestrama i braćom kao vlastito svjedočanstvo, odnosno kao primjer ili pouku na blagoslov drugima.

Program konferencije bio je podijeljen u panel diskusije, radionicu, izlaganja, te okrugli stol, a u svim aktivnostima tematizirani su različiti aspekti života bez supružnika. U panelu pod nazivom “Različita godišta bez supružnika” panelisti su kroz vlastito iskustvo podijelili kako su se kroz svoje godine suočavali s izazovima života bez supružnika. Među upečatljivim pitanjima ostalih sudionika ističe se ono vezano uz poimanje i osjećaj usamljenosti i samoće te nošenje s mogućom negativnom percepcijom nevjenčanih u svojim sredinama. U panelu pod naslovom “Služiti Bogu bez supružnika” panelisti su dijelili svoja svjedočanstva na koji su sve način služili Bogu, kako su počeli služiti, kako je život bez supružnika utjecao na njihovo služenje te jesu li se susretali s određenim predrasudama ili preprekama u služenju zbog toga što su nevjenčani.

U tematskoj cjelini “Biti sam i biti zadovoljan” sudionici su imali prilike poslušati kratka izlaganja u kojima su izvrsno poantirani pregled vlastitog sazrijevanja u hodu s Bogom od spasenja do danas, te način kako su se s vremenom mijenjala očekivanja i fokus u odnosu s Bogom te braćom i sestrama, kao i odnos prema samom sebi. Također, na vrlo zanimljiv i životan način jedna je sudionica podijelila osobno iskustvo udaje i proživljene rastave te način kako je Bog u tome djelovao u njezinom životu.

Radionicom “Zamke za muškarce i žene” izvanredno su obrađene konkretne pogreške koje, svjesno ili nesvjesno, mogu činiti osobe bez supružnika te koje s vremenom mogu prerasti u utvrde ili prepreke za razvoj kvalitetnih odnosa s braćom i sestrama. Sve su točke bile predstavljene iz ženske i muške perspektive dvoje voditelja te potkrijepljene primjerima i svjedočanstvima iz njihova vlastitog iskustva. Radionički se dio odnosio na interaktivnost sa sudionicima gdje su okupljeni mogli komentirati rečeno ili postavljati pitanja na koja su voditelji izravno odgovarali.

Konferencija je završila okruglim stolom pod naslovom “Nositi se s pritiscima obitelji i prijatelja”. Panelisti su govorili o različitim primjerima pritisaka iz okoline koje su sami doživjeli te njihovim rješenjima i odgovorima u takvim situacijama, a zatim se razvila živa diskusija svih sudionika pri kojoj su se mogla čuti svjedočanstva ili primjeri okupljenih.

Kroz svaku od tema, aktivnosti i pripremljenih sadržaja provlačio se zaključak da je u svakoj pojedinoj životnoj priči i situaciji izuzetno važan vlastiti odnos s Bogom i identitet koji svatko ponaosob treba graditi u Kristu. Iz tog se crpi snaga za suočavanje sa svakodnevnim izazovima i pritiscima – bilo unutarnjim, u samoj osobi, bilo izvanjskim, koji dolaze od drugih ljudi. Ničiji identitet i vrijednost ne bi trebali biti temeljeni u bračnom statusu, nego u Gospodinu.
Kao jedna od upečatljivijih izjava izgovorenih na konferenciji može se izdvojiti ona kako svrha i smisao života nisu završiti u braku, već proslavljati Gospodina pa zato treba osvijestiti da vjernici bez supružnika nisu u “čekaonici za brak”, već na putu za raj. U tom smislu, vjerujemo da su sudionici bili ohrabreni primjerima i svjedočanstvima življenja ispunjenog života i služenja Gospodinu na različite načine bez obzira na to jesu li ljudi vjenčani ili nisu.

 

Izvijestio: D.D.

Fotografije: A.G.

PODIJELI ČLANAK