DETALJI NOVOSTI

29.03.2007.

Laganje – 1. dio

Koliko puta na dan kažete nekome „Dobar dan“ a da niste iskreni u svojoj želji? Koliko puta odgovorite na pitanje o tome kako smo sa „Dobro, hvala“ a da to možda uopće nije istina? Naizgled to nije ništa strašno, ali naše riječi, naši razgovori sve češće su protokolarni, usputni nego iskreni, duboki i istiniti.

Razloga je tome mnogo, no htjeli ne htjeli naše riječi na taj način gube težinu pred ljudima i pred Bogom. Tko tako živi i ustraje u tome, zapravo je na putu da govori i živi laž, a Bog je i dalje nepromjenjiv: ISTINA.

Sa sigurnošću se može reći, svi su ljudi u povijesti svijeta, osim Jednoga, (s)lagali. Jednako se sigurno može reći, da svi ljudi ne vole kada im drugi lažu. To je jedna od najvećih kontradiktornosti – ljudi naime očekuju ono što ne daju – potpunu iskrenost i istinu.

Mogu li to ljudi uopće živjeti, potpunu iskrenost? Mogu, čak štoviše, za to su i stvoreni. Teško da bi Bog koji je Istina stvorio na svoju sliku “lažljivca”. Lažljivcem se postaje.

Prema istraživanju na medicinskom odjelu Univerziteta Pennsylvanie, doktori su otkrili kako ljudski mozak upotrebljava više energije pri laganju nego pri govorenju istine, te zaključili kako je mozgu prirodna postavka na istini. To potvrđuje i upotreba detektora laži. Naime, detektori laži ne detektiraju laž, već fizičke promjene u tijelu uzrokovane laganjem.

Nadalje, pri izgovaranju laži, velika većina ljudi zna malo pocrveniti u licu. Na ispitivanju u Mayo Klinici u Minnesoti, znanstvenici su ispitivanjem koristeći kamere osjetljive na temperaturu ustanovili da je temperatura lica pri izgovaranju istine blizu 29 stupnjeva, a kod laganja može se povisiti i do 38 stupnjeva. U oko 90% slučajeva to je potvrđeno!!!

Laganje je bilo i temom ispitivanja američkog Biroa za statistiku zaposlenih, te je na velikoj populaciji ispitanika dokumentirano slijedeće:

80% kandidata za posao vjeruje kako su dijelovi njihovih CV-a neistiniti.
70% doktora vjeruje kako je uredu lagati osiguravateljima u korist pacijenata.
Svi odvjetnici su se složili da uglavnom „rade za dobro svojih klijenata, ne da dođu do istine.“
Svi ispitani tvrde da su u početku romantičnih veza lagali u oko trećinu svojih razgovora.
20-30% ispitanih managera je pisalo neispravne poslovne izvještaje.
95% ispitanih studenata su spremni reći najmanje jednu laž potencijalnom poslodavcu, a 41% njih je to već napravilo.

Statistički gledano, Amerikancima lažu do 200 puta na dan. Većina ih laže jednom do dvaput na dan, te prevare oko 30 ljudi tjedno. Lažu u 30 do 38% svih interakcija, a studenti lažu u 50% svih njihovih razgovora sa majkama. Kako stoje Hrvati? Istraživanje nije provedeno, ali strah me da rezultati ne bi bili bitno različiti.

Iz više prikazane statistike se vidi da ljudi lažu kako bi se okoristili ili izbjegli osudu. Ali ljudi lažu i zbog toga što sami sebe zavaravaju. Thomas Gilovich i Dr. Ashley Wazana su istraživali područje samozavaravanja te su ovo neke od interesantnih nalaza njihovog ispitivanja:

94% ispitanih fakultetskih profesora misli da su bolji na svom poslu od svojih kolega.
25% ispitanih studenata vjeruje da su među 1% najboljih.
70% studenata misli da su iznadprosječni dok samo 2% misli da su ispodprosječni.
85% studenata medicine misli da je neprikladno da političari primaju darove od lobista, dok samo 46% istih studenata misli da je neprikladno da liječnici primaju darove od farmaceutskih tvrtki.

Znači laže se iz koristi ili straha, laže se i samima sebi, ali isto tako laže se jer ponekad izgleda da je laž korisnija od istine. Posebice bližnje se ne želi povrijediti istinom, mada Riječ kaže: „Bolji je javni ukor, nego lažna ljubav. Čestiti su udarci prijateljevi, a lažni poljupci neprijateljevi.“ (Izreke 27:5-6)

Laž se nameće i postaje navika, dok čitav naraštaj ne postane kao u doba Jeremije: „Jedan drugog varaju, istine ne govore, privikoše jezik da govori laži; izopačeni, ne mogu se više vratiti.“ (Jeremija 9:4)

A što Biblija kaže otkud je laž? Isus je svojim suvremenicima i sunarodnjacima rekao: „Vi ste od oca đavla i hoćete činiti želje oca svojega. On bijaše ubojica ljudi od početka i ne stajaše u istini jer istina nije u njemu. Kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži.“ (Ivan 8:44).

Zvuči tvrdo, ali je bar istinito. Podesimo svi frekvencije na istinu u svojim životima, pa i kad je neugodna, i biti ćemo bliži Istinitome.

 

Autor: Ivan Bilić

PODIJELI ČLANAK