DETALJI NOVOSTI

02.03.2017.

Ozdravljenje vjerom

Uvijek kada je bio među njima Isus je ozdravljao ljude. Kada su Mu ljudi vjerovali i bili otvorenoga srca za ono što im je govorio i ono kako ih je učio uvijek bi na koncu primili odgovor za svoju potrebu i čudesnu pomoć od Boga. Osnova Njegove službe na zemlji bila je da uči Božji nauk i da razglasi jedno Novo Vrijeme koje je počelo od tada. Kako sve ne bi ostalo samo na lijepim riječima, ozdravljao je one koji su bili u potrebi. Pomagao je dakako i svima koji su bili duhovno svezani, a to se očitovalo kroz lošu kvalitetu duševnog života, kroz psihičke poremećaje, neke ovisnosti i tome slično. Evanđelja nam prenose kako je ozdravljao ljude od SVIH slabosti i bolesti. Bilo je to zaista čudesno, no možda kažeš: “Da, ja to vjerujem, ali to je bilo nekad. Što sada, i kako meni može pomoći ono što je Isus činio među ljudima prije dvije tisuće godina!?”

Zato znaj da Isus isto to čini i danas. On se nije promijenio i nikada neće. Biblija uči kako je ”On isti jučer i danas i zauvijek će biti isti”, jer je Bog (Hebrejima 13:8). Mi se ljudi mijenjamo ali Bog uvijek ostaje isti i On nam to pokazuje i svjedoči i danas kroz pobjedu onih koji Ga zovu i vjeruju Njemu za pomoć. Bog je još uvijek okrenut k nama ljudima i Njegov poziv u Savez je otvoren. Pitanje je kakav je naš odnos spram toga Poziva i koliko mi uopće marimo za takvo nešto kao što je iskrena vjera u Boga. Put do Boga i Njegove pomoći za nas otvorio nam je Isus svojim djelom otkupljenja na Križu. Cijena je za naše živote potpuno isplaćena ali još uvijek postoji uvjet postavljen svima koji se žele okoristiti u Savezu sa Svemogućim. Taj uvjet, to je vjera.

Kada Sveto Pismo govori o vjeri onda jasno navodi kako je vjera poslušnost Božjoj Riječi (Rimljanima 1:5). Osnova prave vjere koju će Bog prihvatiti nije neki tradicionalni oblik religijske predaje i ceremonije već jasno predanje povjerenja Onome koji je sve dao za nas. Sve ono što smo izgradili mimo slaganja s Božjom Riječi i sve što se u našem stavu izdiže ispred Boga mora se skloniti ako želimo primiti Njegovu milost jer “On se protivi oholima, a poniznima daje milost” (Jakovovljeva 4:6). Tek će slaganje naših života sa svime što nam Bog govori u Riječi i naše voljno usklađivanje života s onime što traži od nas (obraćenje) pokazati naše iskreno poštovanje Njemu kao osobi. Naša će djela tada jasno svjedočiti da više nismo isti pošto smo prihvatili Njegov put i predali Njemu svoj život. Zato Biblija uči da onaj koji se predaje Isusu postaje nova osoba stvorena u Kristu od Boga, za jedan Novi Život i svjedočanstvo toga života kroz djela ljubavi (Efežanima 2:10).

Takva je osoba sada ovlaštena od samoga Boga da Mu pristupa kao Njegovo dijete i da traži pomoć kao od svojega Oca. Tada joj više nije potrebno zazivati razne izmišljene posrednike i zagovornike nego će se osloniti na Stijenu spasenja, a to je samo i jedino Isus Krist. Samo po Njemu svaka osoba koja vjeruje i predaje Mu svoj život prima vlast da se zove dijete Bože (Ivan 1:12). Razmisli, što je to što Bog ne bi učinio za svoju djecu!? Ako se zemaljski roditelji trude oko svoje djece i ulažu napor da ih podignu i budu im pomoć u svemu, koliko će to više učiniti Bog za svoju djecu. Upravo zato je ozdravljenje, kao i spasenje, dio te milosti i blagoslova od Svemogućega. On Ti to želi dati; sve je već spremno i čeka na Tebe. Kao što obiteljska baština pripada obitelji i unutar nje se dijeli, tako i Bog daje svojoj djeci blagoslov, da bude njima za pomoć. Put za ostvarenje blagoslova je Isus Krist. To je taj pravi Put na kojem i danas možeš primiti pomoć od Boga. Ako si iznevjeren na nekom životnom putu i ako si zbog nečega ostao razočaran, na ovome se Putu sigurno nećeš razočarati. ”To je Put, njime idite…” (Izaija 30:21)

“Kada dođe Isus u Petrovu kuću, nađe mu punicu gdje leži bolesna od groznice. Uze je za ruku, i ostavi je groznica. Ona ustade i poče ga posluživati. Kad je pala večer, dovedoše mu mnoge opsjednute. On riječju istjera duhove i sve bolesnike izliječi. Tako se ispuni riječ proroka Izaije: ‘On slabosti naše uze i ponese naše bolesti.'” (Matej 8:14-17)

Želiš li i Ti pokloniti svoju vjeru Isusu zbog svega onog što je učinio ZA TEBE možeš to učiniti iskrenom molitvom iz srca. Ako zaista vjeruješ da je Isus umro da svojim životom plati kaznu za grijeh i ako vjeruješ da je uskrsnuo iz smrti da bude naš Posrednik pred Bogom, možeš Mu reći ovako:

Isuse, ja vjerujem u Tebe. Vjerujem Ti zbog Tvoje ljubavi koju si pokazao za cijeli svijet i sve ljude i želim Ti predati svoj život. Žao mi je zbog grijeha kojeg sam činio i zato te molim da mi oprostiš. Vjerujem da si Ti umro na Križu da platiš moju kaznu i cijenu za moje opravdanje. Vjerujem da si nakon smrti uskrsnuo iz groba da dadeš pravi život svima koji Te pozovu. Neka u moje srce zato sada dođe život Tvojega Duha, a tvoja pravednost neka me obuče u novoga čovjeka. Ti si Isuse od sada moj jedini Spasitelj– HVALA TI!

Sada možeš moliti od Oca Nebeskoga za svoje zdravlje i tražiti Ga kao što tražiš uslugu od nekog svoga prijatelja. Uvijek moli samo u Isusovo ime jer je to Put za molitvu koju Bog prihvaća i uslišava. Želimo Ti Božji blagoslov; pomoć i zdravlje, u Isusovo ime!

 

Autor: Robert Starčić

PODIJELI ČLANAK