DETALJI NOVOSTI

04.12.2008.

Posljednja vremena

Bilo je to tijekom konferencije u Nizozemskoj 1989 kad sam bila sama i u prisutnosti Gospodina. Ponovno me odveo na posebno mjesto koje je pripremio za mene i u kojem me čuva kada mi želi pokazati stvari koje su užasne za gledati. Kada sam bila premještena u to posebno sklonište, Isus mi je počeo pokazivati prirodne i duhovne promjene koje će se dogoditi u Europi i na Srednjem Istoku.

Otkrio mi je kako će se geopolitička karta Europskog kontinenta drastično promijeniti, posebno nakon pada komunizma. Na trenutak bilo je nezamislivo da bi se takve promjene mogle dogoditi.

No u poslušnosti Gospodinu, objavila sam viziju na konferenciji 09. srpnja 1989. godine. Nakon par dana ponovno sam podijelila viziju sa crkvom u Engleskoj, no ovaj puta sa puno više detalja. Unutar šest mjeseci vizija koju ću upravo podijeliti počela se odvijati u svijetu.

 

Četiri okrutna anđela

Kako sam sjela i obožavala svog živog Gospodina, On je došao i ponovno me odveo na Njegovo mjesto otkrivenja. Kako me je tješio i natkrio, pogledala sam i vidjela četiri nevjerojatna bića. Oni su poslani da stoje na četiri kraja svijeta Europskog kontinenta. Ta bića bila su ogromna i impresivna u njihovoj veličini moći i autoriteta.

Kako su stajali iznad kontinenta, ta zla anđeoska bića počela su pokazivati vladajuću i dominirajuću prirodu. Njihov je izgled bio užasan. Dana im je moć da sve protresu. Uskoro će biti vrijeme da te sile počnu djelovati.

Prvo će djelovati i dominirati u Europi, a onda će proširiti svoj utjecaj na ostatak svijeta pridobivajući kontrolu malo po malo dok na kraju ne budu sve okruživali i kontrolirali. Važnost toga što će se dogoditi ostalo je zabilježeno u mom srcu budući da će se dokazati bitnim i krucijalnim za cijeli ljudski rod.

Ti veliki, okrutni, vladajući anđeli, moćne snage, poslani su da promijene razvoj budućnosti počevši od ovog vremena. Oni će protresti svaki poredak, duhovni i politički, poznat do ovog trenutka u vremenu. Isus mi je dao razumijevanje da je sada vrijeme da se prijašnji duhovni vladari zamjene ovim dominantnim silama tame. Oni su sada stupili da donesu na Zemlju istančaniju i snažniju tamu nego li je Zemlja ikad poznavala.

U toj viziji vidjela sam kako je duh komunizma proždrt i zamijenjen tim novim silama. Ta nova vlada će prouzročiti nove i veće ratove i mnogo krvoprolića kao u prošlim stoljećima. Te četiri nove sile tame koje sada vladaju Europom će utjecati na cijeli svijet čak i više nego Drugi Svjetski rat. Bog dopušta da se odviju ti događaji kako bi se otvorio put velikom i zadnjem kralju tame.

 

Vlada tih sila

Duhovna vlada koja je djelovala kroz sile tame povezana je sa vladom čovjeka. Politički svijet i vladanje čovjeka međusobno su povezani. Mogla sam vidjeti da je to kao paukova mreža. Kad je mreža dotaknuta ona šalje pulsirajuće pokrete kroz cijelu mrežu. Na sličan način te sile će upotrijebiti svoju moć da sve protresu i promijene. Pulsirajućim pokretima će dirati mrežu dok ne ostvare svoj cilj. Kao rezultat toga, cijeli svijet će ući u vrijeme velike tranzicije i promjena. Ovo će se posebno realizirati u kontroli pojedinca i u kontroli ekonomije.

Isus mi je pokazao da će na početku te sile kroz trenutna politička djelovanja imati bezazlenu i dobrotvornu vanjštinu. Izgledat će kao da će taj novi način doprinijeti velikim rješenjima i odgovorima koje će ljudi odobravati. Tada sam vidjela nove saveze koji se stvaraju od strane ljudskih saveza. Međutim ta povezanost je samo krinka da se sakrije pravo djelovanje zla koje će uskoro izaći na svijetlo u vrlo kratkom roku.

Vizija se nastavila razvijati, a Gospodin mi je pokazao da je u sklopu s Europom Srednji Istok također predan novim i višim silama tame. Te će sile uzrokovat velike razdore, i sredstvom rata, pokušat će nametnut svoju kontrolu na sve druge nacije. Duh nasilja koji prati te globalne sile je toliko strašan da donosi metež i promjene u cijeli svijet, posebno u SAD.

Stvari koje sam vidjela, iako iz skloništa Njegove ljubavi i sigurnosti Njegove zaštite, ostavila su dubok trag u meni. Svjetski vladari će biti oslabljeni donoseći nezamišljen šok i kaos. Zbog utjecaja vladajućih sila, vođe će činiti mnogo grešaka, mnogo krivih odluka koje će donijeti još otežavajućih okolnosti njihovim problemima.

Sve te stvari zajedno drastično su utjecale na silu i utjecaj koji SAD ima u svijetu. Vladavina tih duhova ušla je u materijalnu sferu; dobivajući kontrolu u ekonomskom svijetu prouzrokovati će progresivni i teški financijski kolaps. Kako je vizija napredovala, vidjela sam da će SAD biti uvučen u još jedan rat zbog kojeg će dodatno oslabiti na političkom i ekonomskom polju.

 

Djela Vladajućih Duhova

Pogledala sam i vidjela veliki oblak tame koji je skrivao strahovito zlo. Ta kontrolirajuća sila je zarobljavala i ugnjetavala društvo. Ljudi koji su bili pod njenom kontrolom izgubili su sve tragove dobrote, čistoće, iskrenosti i morala, postajući prazni iznutra. Podsjetilo me na deblo drveta koje termiti iznutra izjedaju ostavljajući samo praznu ljušturu kore kad gozba završi. Stanje praznine nastalo zbog odbacivanja Boga uzrokovalo je da su ti ljudi postali naklonjeni mandatima Zlog. Cijele generacije će živjeti u tom stanju vječne praznine, kontaminacije i zla – potpuno nepristupačni Bogu.

Dok sam gledala kako se vrijeme zla razvija, Isus mi je progovorio: “To je vrijeme definiranja sinova Božjih kao i cijelog čovječanstva.”

 

Vladajući Duh, “Kontrola”

Vladajuća sila zvana “Kontrola” nezamislivo je jaka. Kako sam promatrala njeno manevriranje u središtu najveće ljudske potrebe, vidjela sam da su njeni izdajnički putovi suptilni i jedva raspoznatljivi; a onima koji su bili zatvoreni u oblak sverastuće tame i straha činila se kao anđeo svjetla. Činilo se da nudi rješenja u središtu neminovne propasti.

Međutim, njena rješenja su ništa više nego predodređeni put koji vodi u konačni zatvor.

Nastavila sam gledati horor koji se razvijao ispred mene i mogla sam vidjeti ne samo djela vladajućeg duha već i njegove skrivene namjere. Ono što je na početku izgledalo kao dobroćudno rješenje, na kraju je postalo sredstvo kojim će ostvariti svoj cilj, cilj kompletne tiranije nad čovječanstvom. Njegovo nemilosrdno kraljevstvo izgrađeno na temeljima mržnje i pohlepe postat će vidljivo tek kada bude imao sigurnost da je njegovo prijestolje dobro osigurano među ljudima koji ništa ne naslućuju. On će postepeno dovesti svijet u svoj novi poredak stvarajući zakone koji će opravdavati njegovu globalnu kontrolu. Tim sredstvima on će doprinijeti kompletnoj dominaciji nad čovjekom pripremajući put za izlazak antikrista i njegovog novog svjetskog poretka.

 

Svrha vizija

Vizije sa velikim uvidom u nesigurnu budućnost dane se od našeg dobronamjernog Oca kako bi nas ohrabrio. Iz Njegove velike milosti on privlači svoj narod sebi kako bi nas poštedio namjera Zloga.

Otac milostivo odgađa sud kako bi odvojio sve koji Njemu pripadaju od onih koji mu ne pripadaju. Oni koji Ga snažno žele biti će dotaknuti i pod utjecajem Njegove pravde, biti će sačuvani i održani za Krista samog. Iz ljubavi koja teče iz čistog srca Njegovi dragocjeni će trčati k Njemu i bit će sakriveni u sjeni Njegovih krila. Tamo na tom skrovitom mjestu On će otkriti svoju nježnu ljubav, brigu i nadnaravnu zaštitu za sve koji Ga ljube.

Tješio me dok je govorio: “Moji sinovi – oni koji će doći k meni, povećat će svoju ovisnost o Meni i svoje znanje o Meni. Oni neće više ovisiti o svojim sredstvima i mislima. Jer za njih sam pripremio natprirodno probuđenje.”

Nadalje, Isus mi je dao razumijevanje vezano uz objavljivanje vizije govoreći: “Proročka Riječ prvo mora biti objavljena u duhovnom svijetu jer je to mjesto od kuda sve stvari potječu prije nego su reflektirane na Zemlju. Tada mora biti objavljena u zemaljskom kako bi taložila svoje ispunjenje.”

Tijekom 2001. ponovno sam neočekivano pozvana u Nizozemsku i Englesku. Kada smo stigli, dočekale su nas nevjerojatne okolnosti koje su zahtijevale otkazivanje planova putovanja i govora isplaniranog za nas. Jednostavno smo ostali u različitim gradovima i hotelima ne radeći ništa osim molitve.

Nadmoćna situacija gurnula me u Božju prisutnost da čujem Njegovu volju i poslušam bez obzira na moje razumijevanje. Zabrinula sam se za svoje sinove i prijatelje u Uragvaju ali sam znala da se ne možemo još vratiti, stoga smo kontaktirali naše molitvene posrednike i vatrena molitva odmah se počela uzdizati do Trona u naš prilog.

Tijekom intenzivnog traženja lica Gospodnjeg, Isus je došao još jednom i odveo me u sebe samog. Kako sam ušla s Njim na to mjesto, Njegovo tekuće svijetlo preplavilo je cijelo moje biće. To pranje Njegovog prekrasnog svijetla uzrokovalo je da sam sve više uranjala u Njega i Njegovu ljubav na intenzivan i nježan način. Bila sam natopljena Njegovom prisutnošću, koja je uklanjala sav strah. To me je pripremilo za ono što ću vidjeti.

Tada sam smještena u oklopnu, prozirnu, kristalnu kutiju. Vidjela sam da je to mjesto čvrsto i dobro utvrđeno. Pažljivo me tamo smjestio da me zaštiti, sprječavajući da na mene utječe ono što će mi biti pokazano. Osjećala sam se jako sigurno. Bila sam tamo s Njim i u tom pokrivenom mjestu znala sam da mi nitko ne može nauditi. Nakon nekog vremena shvatila sam da je taj prozirni pokrov sastavljen od dragocjene krvi Kristove. Njegova krv je ta koja je činila to mjesto neprobojnim. Iz tog razloga nijedan zli duh ili sila tame niti na jedan način nije me mogla zlostavljati.

Gospodin mi je tada rekao da će ono što ću vidjeti biti od velike važnosti i za mene i za svijet u kojem živim. Nadalje, napomenuo je da je ovo vrijeme u povijesti od velike važnosti. Kako je Njegova Riječ ušla u mene, moja duhovna osjetila snažno su se probudila i ušla u stanje visoke pripravnosti.

 

Duh “Mržnje Boga”

Vidjela sam moćno kraljevstvo među nacijama zemlje uzdrmano. Odmah sam znala da su to Sjedinjene Države. Skoro sam mogla naslutiti posljedice onoga što će se dogoditi. Isus je predvidio tijek akcije.

Isus je nastavio sa instrukcijama. Kako se vizija razvijala, vidjela sam sotonski duh pušten na Zemlju koji je bio pun bogohulne mržnje prema Bogu samom. Zastrašujuće je gledati tog zaraznog duha kako širi svoju zlu narav na nacije kao zaraznu bolest. Moć svake države na koju je utjecao je oslabila. Njegova vladavina rezultirala je katastrofom, neredom i velikom pomutnjom.

Izvanredna obilježja te strašne sile bile su nasilne i bogohulne riječi izrečene prema Bogu. Njegovo izražavanje je rezultat njegove odvratne mržnje i srdžbe prema Bogu. Ljudi koji su se podložili njemu postale su obične replike njegove naravi.

Njegove operacije bile su indikacije njegovih unutarnjih motivacija. On je bio okrutan žderač, kao divlja zvijer tražeći plijen. Karakteriziran je okrutnim i iracionalnim instinktom bez ikakve milosti prema svom plijenu.

Taj Duh bio je sila nekontrolirane snage. Činilo se kao da je sam Sotona, kontrolirajući sve velikom bahatošću. Njegova djelovanja imala su nevjerojatno iscrpljujuće utjecaje na nacije i ljude. Kao što domino pada jedan za drugim, ljudi i nacije će sve više biti protreseni u svojim ljudskim zaštitama, postajući sve više podložni njegovim zlim zamkama.

Prosvjetljujuće je bilo vidjeti kako su ti duhovi mogli operirati zbog zlih stanja ljudskih srdaca. Zbog sveg što je prethodilo djelovanju zle sile, toliko dugo hranjeni ponosom i buntovnošću, ti ljudi bili su potpuno zatvoreni za djelovanje Duha Božjeg. Nisu imali straha Božjeg i sada su bili potpuno neukroćeni i prkosni u svom ponašanju.

Duhovi su bili hranjeni svojim ljudskim kopijama i sve više su rasli u svojoj vlasti, proždirući i otvrdnjavajući ljudska srca grijehom kako bi ih zadržali neosjetljivima na njihove prilike života u Bogu.

Ovdje je dvostruko djelovanje Boga: u jednu ruku dopustio je tim silama da se podignu u velikom potresu i sudu na nebožanski način, a u drugu ruku namijenio je da velikom čežnjom probudi uspavane i mlake u Svojoj crkvi kako bi im pokazao njihovu veliku potrebu za Njim samim. Sva ta vremenska pustošenja zapravo su dizajnirana kao alati u Njegovim sposobnim rukama kako bi ispravio i pročistio Svoju djecu i doveo ih na svoju ljubljenu stranu.

 

Početak rata na Srednjem Istoku

Vizije vezane za ovu temu dolazile su jedna za drugom. Iz Njegovog mjesta mira i zaštite mogla sam vidjeti početak rata na Srednjem Istoku, šireći se kroz Europu dosežući do Amerike. Duh “Mržnje Boga” poticao je taj rat koji se sve više razbuktavao na Srednjem Istoku. Manifestirao se kao bogohulni, nasilni i nekontrolirani fanatizam.

Vidjela sam tog duha kao vihor u pustinji koji se oblikuje u leglo u kojem su boravili vladajući duhovi tame. Kao što vjetar puše snažnim intenzitetom tako su oni utjecali na mnoge arapske nacije. Države koje su pogođene predane su lažnim i prijevarnim duhovima i sa potpunim prkosom i silom tražile su duhovnu kontrolu dok su pokušavale nametnuti bogohulnog boga. Oni predani njihovoj moći bili su potpuno opsjednuti. Otrov njihova zla primarno je orijentiran na Izrael.

Cilj tih duhova je potpuno uništenje Izraela. Kao posljedica činjenice da je Amerika bila potpora Izraelu, čeznuli su i na Ameriku osloboditi svoju destruktivnu silu. Baš u ovom trenutku ovaj duh je jači i puno više prijevaran nego što ljudi vjeruju ili su u stanju prepoznati. Taj duh nije nikad podložan čovjeku, već je čovjek bez Duha Božjeg podložan njemu.

 

Indikacije tih duhova

Sažetak prirodnih znakova u skladu sa aktivnošću tih duhova je slijedeći:

1. Nelogično i neregularano ponašanje vlada koje čine velike pogreške u ključnim trenucima, uzrokujući konfuziju i kaos.

2. Države će otići u rat sa puno snažnijim oružjem nego što se činilo da imaju. To će uzrokovati uništenje gomile nevinih ljudi.

3. Najmoćnija država u svijetu (SAD) osjetit će velike promjene zbog drugih država koje će iskoristiti njene konflikte i raditi će na tome da je još više oslabe. Zbog toga što Bog voli Ameriku ona neće biti uništena. Međutim, postepeno će slabiti u svome statusu najmoćnije sile u svijetu.

4. Velika glad zahvatiti će više dijelova Zemlje i mnogostruke tisuće će nestati zbog strašne bolesti. Iako su takvi ciklusi pustošili Zemlju u prošlosti, biti će jasnih znakova nevolje posljednjih vremena. Ti događaji će se odviti brzo, neizbježno i bez kontrole.

5. Prirodne katastrofe utjecat će na klimu i prouzrokovat će promjene razine voda, mijenjajući čak i fizičke karakteristike država donoseći štetno djelovanje mnogima od njih.

6. Sav taj svjetski kaos bit će pogodna okolina za neprijatelja i njegove snage kako bi ostvarili svoje namjere. Veliko siromaštvo, nepravda, nesigurnost i kriminal moći će se vidjeti u cijelom svijetu, krčeći put antikristu.

7. Nakon određenog vremena drugi Predsjednik će ustati u SAD-u koji će biti ekstremni neprijatelj Evanđelja te će tvrditi da je kršćanstvo i SAD-ova politika branjena Izraela uzrok trenutne krize Amerike.

8. Za kratko vrijeme tijekom te internacionalne krize Rusija će stajati uz Ameriku. Zatim će izdati Ameriku izazivajući nešto puno ozbiljnije za SAD sa izglednim još većim sukobom.

9. Argentina će biti sasvim opustošena na svim područjima uključujući ekonomska, politička, društvena i moralna područja. Unutarnji konflikti će se povećati uzrokujući veliko uništenje. Argentina će biti laboratorij za testiranje očekivanih rezultata za druge države.

10. U odnosu na ekonomski poredak: u mnogim zemljama banke će ostati bez sredstava i bez efektivnog zaleđa uništavajući postojeći sistem. Zbog toga će vlada preuzeti kontrolu nad svime, dalje ograničavajući osobnu slobodu i prouzrokujući snažan strah i očaj.

11. Europa će postati utočište za antikrista. Od tamo će se manifestirati svijetu u pogodno vrijeme.

12. Države koje će pokušati izbjeći to ujedinjavanje neće preživjeti. Bit će prisiljene da se podrede. Oružje političke i ekonomske kontrole upotrijebit će se za prisiljavanje država u tu globalnu kontrolu.

13. Implementacija svjetskog suda sa povećanim snagama i autoritetom da sve kontrolira biti će posebno naglašena.

14. Operacija tih vladajućih duhova koji imaju cilj donijeti tu jedinstvenu svjetsku vladu činiti će se mekima izvana. Međutim, one će zapravo biti vrlo zastrašujuće i moćne.

15. Ti visoko vladajući duhovi operirat će na način da utječu i kontroliraju glavare država, premošćujući jezične, rasne i kulturalne razlike. Vidjela sam duhove koji ulaze u te dostojanstvenike. Iako su tijela, osobnosti i kulture tih dostojanstvenika bile različite, operacija tih duhova bila je ista i mnoga tijela koja su nastanili operirali su kao da su jedan čovjek dajući svu kontrolu zlom duhu. Ti duhovi radit će kroz paktove i saveze i zadobit će kontrolu širom svijeta.

16. U nadolazećem ratu vidjeti će se razvijanje sakrivene sile Izraela oblikovane da uništi svoje neprijatelje. To je oružje prirode potpuno nepoznate čovječanstvu prije toga. Koristiti će se ogromne bombe koje mogu prouzročiti velika uništenja. Ovi događaji su samo poveznica sa lancem događanja koja pripadaju sekvenci unaprijed određenih slučajeva koji konačno dovode do svjetske prevlasti antikrista. Latinoameričke zemlje će također biti pogođene ovim događajima. Cijeli će svijet reagirati na ove stvari tek kada one eksplodiraju, kao probuđen iz žive noćne more koje je postao dijelom.

Poziv za uzbunu Njegovom narodu

Isus mi je rekao da je Njegov Duh otpustio poziv na oprez za Crkvu da iskupi vrijeme kao nikad do sad. Što više shvaćam koliko je ovaj svijet krhak to više se povlačim da prebivam u Isusu, u Njegovoj vječnoj Riječi i Njegovim natprirodnim resursima za naše sadašnje vrijeme.

 

Mjesto zaštite

U tim vizijama Isus mi je pokazao da On priprema posebno mjesto zaštite (sklonište) za ovaj sat za one koji su predani osobi Isusa Krista i hodaju blizu Njemu. Njegovi posvećeni bit će zaštićeni od svih oluja i sudova koji će doći na ostatak čovječanstva na tom mjestu zaštite.

To će biti vrijeme kad će Njegova voljena Crkva biti probuđena, pročišćena i pripremljena, odvojena od svakog zagađenja, nečisti i oslobođena svakog ropstva. Isto kako će i snage tame postati snažnije tako će se i sinovi svijetla značajno povećati u svemu što je Bog.

 

Njegovim ljubljenima

Usporedno sa svim navedenim događajima Isus je pripremio veliko duhovno probuđenje života i svijetla za ovo vrijeme. To probuđenje će transformirati mnoge živote u kojima će stvarnost i znanje osobe Isusa Krista postati očito. Iako budućnost sila tame i njihovih ciljeva na Zemlji izgleda tako strašno, Gospodin će to upotrijebiti kako bi probudio ljude iz destruktivne indiferentnosti, religioznosti i duhovne smrti.

Vidjela sam da će Njegovi dragocjeni biti pokriveni u isti kockasti pokrov u kojem sam ja bila zaštićena dok sam gledala kako se vizija razvija. Dragocjena Kristova krv će ih pokriti i zaštiti od svakog zla. Kako će biti prelijepa Njegova providnost za Njegove ljubljene. Niti nečisti ljudi niti bilo koja sila tame ne može prodrijeti u neosvojiv zid Njegove krvi. Međutim samo oni koji dopuste duboko djelovanje Duha Svetog u svojim života bit će sačuvani.

Kako sam nastavila gledati razvijanje vizije, vidjela sam da ne samo da su njegovi ljubljeni sakriveni, zaštićeni i zbrinuti osobno od Isusa, nego će oni biti i svjedocima i sudionicima ispunjenja Njegove Riječi i Njegove Volje na Zemlji.

 

Bazen Milosti

Bilo je prelijepo ući u mjesto beskonačnog izobilja koje se sada sakuplja za svrhu skorog izlijevanja.

Vidjela sam veličinu snabdijevanja Njegove milosti. Imalo je izgled vodenog bazena veličine jednog grada, no njegovo snabdijevanje bilo je samo za jednu osobu. To je bio izvor koji se prelijeva. Svaki od Njegove djece bit će obdaren sa izobiljem njegove providnosti.

Dano mi je da vidim stvari iz same nutrine osobe Isusa. Stvari su izgledale vrlo drugačije. Život koji je bio u velikoj aktivnosti na tom mjestu bio je spreman da se izlije i natopi Njegovu djecu. Sa tom velikom Božjom mjerom koja je samo mali dio Njegove osobe, Njegovi vlastiti bit će probuđeni i ojačani u Njemu.

Ja sam također vidjela i iskusila tu živu i vječnu mjeru Njega. Bila sam prekrasno iznenađena. To je proizvelo u meni predivan osjećaj sigurnosti. Kako da ga opišem? Kristova kontrola bila je potpuna. To je svijetlo samog Boga koje ne može biti zatvoreno ili ugašeno. To novo izliće Njegovog prekrasnog života značajno će utjecati na svijet, donoseći veliku žetvu.

Kako mi je Isus nježnu i zapanjujuću dobrodošlicu dao kad sam ponovno ušla u Njegovu prisutnost. Nikad neću razumjeti zašto me toliko voli. No, tako je ohrabrujuće kad Ga čujem kako mi govori o svojoj velikoj ljubavi za mene ponovno i ponovno. Ta ljubav ima trajnost i težinu, prekrivajući i prožimajući mene cijelu.

Kako sam došla u Njegovu prisutnost odveo me na jedno mjesto i zamolio da pogledam. Kako sam promatrala to mjesto mogla sam vidjeti da je to “mjesto zapanjujućih kapaciteta.” Vidjela sam ogromnu količinu svijetla koja je imala različite funkcije i kapacitete. Otac bi rabio te kapacitete u Svojim predanim sinovima kako bi oni bili upotrijebljeni da utječu na duhovni svijet ljudi, gradova i nacija.

Ti kapaciteti došli su kao lavina ili poplava života. Glavna komponenta je bila Njegova snaga. Kada ona ide zajedno s Njegovom vatrom, tvori moćnu rijeku Boga samog.

Vidjela sam kako su predani bili privučeni Isusu kao magnet. Divila sam se kad sam razmišljala o tome.

 

Djelovanje zapanjujućeg kapaciteta

Dok je moj duh bio absorbiran u Njegovoj prekrasnoj prisutnosti Isus mi je ponovno pokazao to “mjesto zapanjujućeg kapaciteta”. Dopustio mi je da vidim svoje vlastito biće, vrlo ranjivo i krhko. Vidjela sam kako me punio Svojom snagom. Znala sam da će me ta impartacija pratiti i podržavati u svako doba. Kako zapanjujući kontrast između onog što sam osjetila u sebi i onog što mi je dodijelio. Ta impartacija Njega samog ispunila je moje biće i ugasila moje slabosti i strahove.

 

Mjesto Njegovog zajedničkog prebivanja

Kroz novi susret moga duha sa Isusom ušla sam na mjesto gdje nikad nisam bila prije. Bilo je to vrlo posebno i visoko kao da je bilo ekskluzivno odvojeno mjesto za nekog vrlo posebnog i veoma voljenog.

Prilikom ulaska obznanio mi je da je to mjesto za voljene. Ljepota tog mjesta bila je preplavljujuća i veliki mir i sigurnost odsijevali su svuda. Neusporediva svetost Krista samog mogla se osjetiti. To je bilo mjesto bez i jedne mrlje nečistoće, čišće od najčišćeg kristala i nemoguće za opisati riječima. Tamo je bila potpuna odsutnost grijeha.

Mogla sam se uvjeriti da nije samo Isus bio na tom visokom mjestu. Otac i Duh Sveti također su bili tamo u savršenoj harmoniji i jedinstvu! Kako može samo svetost tog mjesta biti ikada opisana? Nema pravih riječi koje bi to opisale. Ta prozirna čistoća bila je ljubav Oca, Sina i Duha Svetog koja je konstantno tekla zajedno, u savršenoj i velikoj ljubavi i jedinstvu. To krajnje visoko i uzvišeno mjesto bilo je zapanjujuće privlačno van svakog opisa.

Poslije sam vidjela kako je Isus sam to mjesto. To je u biti unutar Njegovog bića. Tada sam mogla shvatiti da su Otac i Duh Sveti zapravo dijelili mjesto koje je bilo pripremljeno za Njegove ljubljene.

To mjesto bilo je sačuvano za one koji su u potpunosti Njemu predani, ljubljeni koji su Ga upijali kao što spužva upija vodu. Kao što spužva nema ništa u sebi, prazna je u samoj sebi, ali sa velikim kapacitetom apsorpcije, ljubljeni koji su ušli u to mjesto mogu upiti u sebe srž Trojstva dok su sadržani u Trojstvu.

Kakve li predivne nagrade za one koji žive život predanja! Biti privučen ovako čistom i uzvišenom ljubavi koja se nalazi u Trojstvu i koja je pripravljena za Njegove ljubljene je najdragocjenija nagrada koja se ikada može zamisliti.Tada sam vidjela kako se Njegovi ljubljeni mijenjaju iz stanja poput spužve u tekućinu samu. Oni su se preobrazili kako bi se sam Krist mogao u potpunosti integrirati u sebe, u svoju narav. Iskusili su ovu preobrazbu jer su u ljubavi predali u potpunosti sebe Njemu.

Mogla sam se poistovjetiti sa njima jer sam shvatila da su njihovi životi poput mojega i jer sam i sama bila preobražena u tu tekućinu. On se radovao i snažno izrazio Svoju radost što ih je njihovo predanje pripremilo za Njega samog.

To je stanje bilo tako predivno. Sam Isus je uživao jer su mu u tom stanju Njegovi ljubljeni bili potpuno predani. To što je sa njima mogao podijeliti ovako predivne stvari, pričinjavalo mu je duboko zadovoljstvo. Moje čitavo biće je bilo silno dotaknuto Njegovim bićem, i ja sam bila potpuno natopljena njime.

U trenu me je premjestio van ovog mjesta i ja sam ugledala izrazito visoke zidove koji su bili bez vrata ili prozora. Kada me je prinio bliže, vidjela sam da su ovi zidovi bili ogromni i predivni anđeli koji su čuvali ovo mjesto kako bi u njega mogli ući samo oni koji su odabrani od Boga.

Vidjela sam kako su životi koji su bili absorbirani Isusovim nutarnjim svijetom primili kapacitet da idu vani ispunjeni silom koja dolazi od Njega samog kako bi ispunili njegovu volju.

Slavno je i veličanstveno dozrijevati i produbljivati razumijevanje ovih stvari koje je Bog otkrivao. Sve što mi je pokazao se ostvarivalo djelovanjem nepromjenjivog života i ništa nije bilo potraćeno. Mogla sam vidjeti kako ljudi koji su iskreno dopustili i primili djelovanje života Isusa Krista u svoja srca, su dolazili u mjesta gdje im je Bog otkrivao beskrajno razumijevanje Sebe Samog i Njegova kraljevstva.

Unutar Isusove osobe, sve stvari su izgledale drugačije. Ovaj život je bio pripravljen da napoji Njegove ljude sa samom esencijom Njega samog. Srca će biti probuđena i ojačana Samim Bogom. Nisam mogla ne biti začuđena svime ovim. Osjećala sam takvu sigurnost dok sam tamo prebivala. Njegova kontrola je bila apsolutna.

To je svjetlo Samog Boga koje ne može ostati ograničeno, nego koje će se širiti, donoseći veliku žetvu posljednjih vremena.

Tijekom vremena obožavanja Onoga za kojim moje srce žudi, došao je, zgrabio me i odveo u sfere njegovog čudesnog svijetla. Kada me prima u svoju prisutnost On to uvijek čini sa neopisivim riječima koje daju izniman mir i sigurnost, On mi govori: Ne boj se!

Ja znam da ja ne bih mogla ući u Njegov oblak slave da mi nije dao dah svojom dobrodošlicom, pošto je reakcija koja se izazove prisutnošću u tako visokim sferama slave i svetosti silno preplavljujuća. On me morao na ovakav način zaštititi od utjecaja tolike veličine i sjaja, jer da nije, ja bih bila uništena i ne bih to mogla podnijeti. On me također prekrio svojim oblakom ljubavi i mira dok mi je pokazivao operacije ovoga vremena.

Sa ogromnom snagom i demonstracije svrhe, Gospodin mi je govorio o velikom SADA kada će on skupljati mnoštvo duša. U kontrastu sa svojim izabranima u kojima je obavljao duboki, potpuni posao, ova nova operacija biti će iznesena na potpuno otvoren način sa velikom jasnoćom.

Isus mi je pokazao novi iznimni val rajske, čiste svjetlosti i života koju on akumulira da pripremi manifestacije velike žetve koja će se odviti ispod oluje zla koja se formira. Rekao mi je da on više neće čekati ili zadržavati ovaj val, jer SADA je došlo. Kako je Isus oslobađao taj val, on je plovio po Zemlji, dovodeći mnoštvo duša na okup.

Ovaj novi val, pun moći i sile svjetla i života, je bio njegov instrument i imao je dvostruku funkciju: jedna funkcija je bila rastvoriti kao što bi to učinio oštar mač, a druga prodrijeti i otići iznad svake obrane i ostvariti ono što je Bog odredio.

U ovoj novoj prigodi Gospodin mi je rekao: Sada ćeš vidjeti! Odmah sam pogledala i vidjela novi, silan val moći koji je počeo djelovati ispod strašne oluje tame zla i progona. Dok je oluja tame tekla svojim smjerom, ovaj novi val tako čistog svjetla i života koji je pripremljen za ovo vrijeme, odjednom se počeo širiti na eksplozivan i veličanstven način.

Vidjela sam kako je ovaj novi val djelovao. Vidjela sam nešto kao ogromne ruke koje se pružaju da skupe bezbrojno mnoštvo duša za Isusa. U čudesnom Božjem djelovanju, u ogromnoj moći i snazi, milijuni su bili dovedeni k njemu.

Međutim, postojale su razlike između razina i stanja ovih duša. Odabranici (ljudi odabrani od Boga da budu instrument njegova silnog djelovanja) su bili očito superiorniji u razvoju i svjetlu, ali usprkos njihovom inferiornom stanju, duše skupljene ispod oblaka oluje su bile brojnije i jednako dragocjene Gospodinu. Njemu je jako važna ova velika žetva. Sa velikom radošću i snagom On je intenzivno radio na njenom ispunjenju.

Inferiorno stanje novoobraćenika nije bilo očito samo po njihovom vanjskom izgledu, nego i po njihovom odnosu sa Bogom. Oni koji su hodali iznad oluje su imali vrlo intiman odnos sa Bogom, karakteriziran silnim intezitetom, kao da su bili povezani istom vatrom i bujicom božanske prirode. Kada su novoobraćenici primili obilne Božje blagoslove, to je bilo zbog toga što su ti blagoslovi prelazili sa Njegovih odabranika. Blagoslovi jednoga su bili blagoslovi drugima. Jasno je da se Božje djelovanje u ovom valu svjetlosti odvijalo u odabranicima kroz čistoću i svetost.

Val čiste svjetlosti je djelovao uslijed velike tame ispod oluje. Pokazao mi je posebno sumorno i mračno područje koje nije davalo nikakve nade, gdje taj val još nije došao. Tada mi je omogućio da vidim da će se ovo svijetlo raširiti na mjesta gdje ono nikada prije nije bilo i gdje je tama vladala bez opozicije. Bilo je puno ovakvih mjesta i ona su bila u iščekivanju manifestacije ovog djela.

Isus je rekao da će dovesti ovu manifestaciju, tog čudesnog vala svijetlosti i života, do određenog stupnja razvoja blizu samog praga njegove eksplozije. Iako je želio da ovaj val raznese u ovoj eksploziji snagu čistoće, nešto je još falilo sprečavajući da se to dogodi. Trenutak ove eksplozije biti će potaknut i nošen preko izabranih koji su iznad oluje. Svaki od njih se mora individualno otvoriti kao da su vrata u njima i oni također moraju ući u još viši stupanj zajedništva sa Kristom, koje će istovremeno otvoriti njihova unutarnja vrata manifestaciji u moći snage svjetlosti.

Dok se ova vrata budu otvarala taj veliki val svjetlosti će proći kroz njih i početi će ostvarivati njegovu svrhu i djelo finalne žetve po cijeloj zemlji. Iako će ovaj val, pun ekstremne moći i sile za žetvu, skupiti mnoštvo, on će ipak postupno i progresivno napredovati, zauzimajući svoj teritorij onoliko dugo koliko će se izabrani kretati naprijed i otvarati vrata novima.

Oni koji su bili ispod oluje, iako su primili obilje svjetlosti i života što je Bog širio, usprkos tome dozvoljeno je bilo da ih se miče, trese i udara. Na ovakav način ih je Gospodin oblikovao, mijenjao i razvijao. U suprotnom, oni koji su bili iznad oluje tame, te izabrane se nije moglo uzdrmati, jer su bili ukorijenjeni i sigurni u svom odnosu sa Kristom.

Isus je objasnio da ovi sinovi koji će otvoriti put ovom novom valu moraju biti krajnje pročišćeni. Ovo pročišćenje je od fundamentalne važnosti, ne samo za njih same, nego i za nove koji će biti skupljeni. Ovo visoko, kompletno pročišćenje izabranih je jednako otvaranju vrata u njima koja će probuditi silu ogromnog života i svijetla u milijunima koji su još u tami.

 

Autorica: Annie Schisler

PODIJELI ČLANAK