DETALJI NOVOSTI

02.04.2018.

Seminar “Festival Života” s Asbjørnom Skjortnesom – Izvještaj

Seminar “Festival Života” održao se od 28. ožujka do 1. travnja u Bjelovaru, Varaždinu i Zagrebu. Služio je evangelizator Asbjørn Skjortnes.

 

Bjelovar

Bilo je lijepo i snažna Božja prisutnost. Svjedočili smo iscjeljenjima vjernika. Dvije nove osobe su primile spasenje, a jedna od njih se odlučila ugraditi u crkvu. Radost Gospodnja je zahvatila cijelu crkvu i donijela novi zamah za osvajanje novih duša. Radujemo se novim sastancima i pobjedama!

 

Varaždin

RADOSNA VIJEST (EVANĐELJE) za SVE ljude glasi: Isus spašava grešnike i On je isti jučer, danas i uvijeke! (Hebrejima 13:8) Simpatični putujući evangelizator Asbjørn Skjortnes propovijeda Radosnu vijest svuda kuda ide te naglašava da je ona uistinu Radosna za nas! Naš Bog je pun Radosti! (Hebrejima 1:8-11) Slijedimo Isusa, a ne neki religiozni sustav, u Isusu je Život, Radost, Ljubav, Mir, Spasenje!

Brat Asbjørn nam daje primjer iz svoje vlastite službe Bogu gdje je ozdravljen od malarije nakon što se pomolio sam za sebe te mnogobrojne druge primjere ozdravljenja hromih, slijepih, gluhih u Isusovo ime i popis se nastavlja! Kad primimo Isusa u svoj život, On nam daje snagu u Njegovo ime iscjeljivati, baš kao i u biblijska vremena! Isus je na križ uzeo i naše bolesti, ne samo grijehe, već i slabosti i sve negativno! (Izaija 53:4,5)

Mnogi ljudi su predali svoje živote Kristu te primili svoje iscijeljene! Bog nas ne osuđuje, već nam oprašta i milostiv je, Isus je prijatelj grešnika i samo nas Njegova Ljubav može promijeniti.

ISUS SE NIKAD NE MIJENJA, HALELUJA!

 

Zagreb

Asbjørn Skjortnes propovijedao je iz poslanice Hebrejima 13:8, gdje piše da je Isus isti jučer, danas i zauvijek. Ono što je Isus činio u danima o kojima govori Biblija, On čini i danas. Isus je došao da spasi grešnike, iscijeli bolesne, oslobodi zarobljene i da ti pomogne u potrebi. Danas možemo primiti jednaku Božju milost kao što su je ljudi u Bibliji primali.

Asbjørn je prije spasenja bio u hippy pokretu. Kad se događao hippy pokret paralelno s njim događao se i pokret za Isusa, u Americi i Europi. To je bilo probuđenje koje se događalo među narkomanima i kriminalcima. Asbjørn je mislio da nije dovoljno dobar da postane kršćanin, ali kad je čuo kako jedan čovjek govori kako ga je Gospodin oslobodio od droga te da Isus nije došao da pozove savršene i pravedne ljude nego grešnike, počeo je vikati “Isuse, spasi me!” Isus je došao i promijenio mu život. Nakon tog iskustva Asbjørn je počeo o tome svima govoriti. Počeo je propovijedati na ulicama, u barovima, restoranima i noćnim klubovima. Bog je učinio probuđenje i Asbjørn je vidio mnoge narkomane i kriminalce kako predaju svoj život Isusu. Nakon nekog vremena počeo je propovijedati po pentekostnim crkvama u Norveškoj. Bio je i pastor oko četiri-pet godina. No, u srcu uvijek je vapio prema Bogu – Bože, još više spašenih ljudi. I u crkvama neki su ljudi primili Isusa, no u srcu je žudio za tim da vidi više spašenih ljudi. Duh Sveti mu je rekao da će ga poslati u Indiju i to se i dogodilo jer je u jednoj crkvi u koju je došao propovijedati susreo propovjednika iz Indije koji ga je pozvao u svoju zemlju. Došao je u najdublju džunglu gdje ti ljudi nikada nisu vidjeli bijelca i nikada nisu čuli Evanđelje te im je počeo govoriti iz Biblije. Pročitao im je kako je Isus otvorio oči slijepima, kako je dao sluh gluhima, kako su hromi hodali i kako Isus i danas otvara oči… Usred propovijedi neki su ljudi otišli i došli su drugi, jedna je grupa otišla i dovela drugu, mijenjali su se likovi u publici. Bio je zbunjen. Prevoditelj mu je objasnio da kad je rekao kako Isus otvara oči slijepima, grupa ljudi je otišla i dovela slijepe, pa gluhe, pa hrome. Pozvao je ljude za molitvu i prvi u liniju došao je dječak od 12 godina, potpuno slijep. U Norveškoj je molio za ljude koji su imali glavobolje, bolio ih je želudac i rekli bi da se osjećaju bolje. Nije očekivao da će slijepi progledati. Zato je sada odlučio kratko se pomoliti i pobjeći. Nakon što se kratko pomolio prošlo je par minuta i taj dječak je počeo plakati i rekao je da sada može vidjeti. Dotaknut tim čudom počeo je moliti i za druge ljude. Nakon službe oko 20 slijepih je primilo vid i gluhi su počeli čuti, hromi su počeli hodati. Kad se pozvalo ljude da dignu ruke ako žele primiti Isusa – svi su digli ruke. I danas je crkva u toj džungli.

Poručio je da je važno započinjati nove crkve, i u Hrvatskoj također treba mnogo novih crkvi. Božja svrha nije da ljudi samo prime spasenje i da se Bog pobrine za njihove potrebe nego da su također u crkvi dobro podignuti.

Podijelio je s prisutnima mnoga predivna svjedočanstva o Božjoj dobroti. Jedno od njih je svjedočanstvo njegove majke. Ona je bila u 50-tim godinama kada je nakon moždanog udara ostala potpuno paralizirana i završila u invalidskim kolicima. No, došla je u jednu malu pentekostnu crkvu i tamo je počela slaviti Gospodina. Zahvalila mu je na spasenju, a onda je Duh Sveti progovorio u njezinom srcu: “Isti Isus koji je uzeo tvoje grijehe na križ, uzeo je i tvoje bolesti na križ”. Prva Petrova 2:24 kaže da smo Isusovim ranama iscijeljeni. Nakon što je to čula Asbjørnova majka je počela zahvaljivati Bogu što nije samo uzeo njezine grijehe na križ, već i njezine bolesti i što je Kristovim ranama iscijeljena. Tada joj je Duh Sveti rekao: “Pa zašto onda sjediš? Ustani i hodaj!” Ona je ustala i počela trčati, potpuno iscijeljena. Asbjørnova majka danas ima 84 godine i još uvijek je zdrava. Prije nekoliko godina bila je u Indiji propovijedati Evanđelje. Isus može učiniti isto i za tebe!

Nakon propovijedi je molio za one koji žele primiti Isusa u svoje srce. Nakon toga je pozvao sve one koji trebaju iscjeljenje da polože ruku na sebe jer Marko 16:18 kaže da će vjernici polagati ruke na bolesne i oni će ozdravljati, a zatim je poveo crkvu u molitvu i zahvaljivanje Bogu. Mnogi ljudi su podigli ruku kao znak da su iscijeljeni, a neki od njih su došli na pozornicu i podijelili svoje svjedočanstvo. Slava Bogu na svakom iscjeljenju!

 

Propovijedi sa seminara možete naručiti na info@okknjizara.com ili 01 2911 942.

Asbjørn Skjortnes započeo je službu tijekom pentekostalnog pokreta u Norveškoj 1980-ih. Proteklih 38 godina služi kao evangelizator te je proputovao mnoge zemlje svijeta i vidio na tisuće ljudi kako primaju Isusa i bivaju iscijeljeni.

PODIJELI ČLANAK