DETALJI NOVOSTI

30.12.2019.

XV. kršćanska konferencija u Osijeku – Izvještaj

U Osijeku je od 27. do 29. prosinca 2019. održana XV. Kršćanska konferencija Kršćanskog centra “Riječ Života”, Osijek. Kao i svake godine, crkva je vrvjela ljudima i djecom, radost zbog ponovnog susreta i međusobnog druženja je bila tako očita. Timu za slavljenje nije bio poseban problem podići na noge crkvu, koja je tijekom cijele konferencije iskreno i predano primala i davala, ovisno o kontekstu i potrebi.

Konferenciju je otvorio apostol Damir Šićko Alić. U propovijedi je govorio o tome jesmo li izvršioci Riječi ili zaboravni slušatelji – kako Bog traži reakciju naše vjere na njegove riječi.

Drugi dan konferencije, na sluzbi u 17 sati, nastavio je propovijedati brat Šićko na predivnu i toliko potrebnu temu radosti po Duhu Svetom. Kroz brojne stihove kojima je potvrdio važnost radosti, ohrabrio je i potaknuo prisutne da rastu u istome.

Na službi u 19 sati, služio je brat Miroslav Fic, voditelj službe Syloam medija, koja je i tehnički pratila konferenciju. Propovijed je bila jako dobra. Brat Fic je propovijedao o mjeri vjere dane svakome i koliko je i kako koristimo. Govorio je o tome da mi odlučujemo sami što ćemo s mjerom vjere primljenom od Boga te da je na nama odluka hoćemo li živjeti naravni život ili život sile i Božjih obećanja.

Zadnji dan konferencije, propovijedao je brat Petar Fabijanić, pastor crkve “Riječ Života” u Puli. Govorio je o ključnim stvarima za crkvu – međusobnim odnosima i odnosima s Bogom, iznoseći svoju poruku na jasan i obrazložen način. Ljubav kao naš identitet po kojem nas prepoznaju kao Kristove učenike je bila ključna poruka propovijedi.

Završna služba tog dana bila je služba slavljenja nakon koje smo imali i molitvu za bolesne, na malo drugačiji način nego inače te smo XV. Konferenciju zaključili zajedničkom večerom. Opći dojam je bio više nego pozitivan i ovih nekoliko dana ohrabrilo nas je da krenemo s pouzdanjem u Boga u novu 2020.

Božji blagoslov iz uvijek vašeg Osijeka!

PODIJELI ČLANAK