Search Results for: crkveno starješinstvo

Results 1 - 10 of 17 Page 1 of 2
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Crkveno starješinstvo – 3. dio

Relevance: 100%      Posted on: 16.05.2019

Dobre crkvene starješine koji dobro obavljaju svoju službu su veliki blagoslov. Oni su od Boga dobili mandat da upravljaju crkvom i vjernima, da propovijedaju i poučavaju Riječ i da priprave vjerne za djelo služenja. (Vidi "Crkveno starješinstvo - 1. dio" i Efežanima 4:11,12) Nisu svi vjernici pozvani upravljati, propovijedati i…

Crkveno starješinstvo – 2. dio

Relevance: 85%      Posted on: 13.05.2019

U prošlom osvrtu na crkveno starješinstvo ukazali smo da su crkvene starješine imale mandat za upravljati crkvom i donositi odluke po pitanju crkvenog nauka. U Titu poslanici Pavao govori o starješinama i u njih ubraja i biskupe i govori o tomu kakav karakter i životni stil netko treba imati da…

Crkveno starješinstvo – 4. dio

Relevance: 33%      Posted on: 18.05.2019

U prethodnim člancima dotakli smo nekoliko stvari. Vidjeli smo da je Bog u crkvu postavio starješine (apostole, proroke, pastore, učitelje, biskupe...) koji trebaju voditi, propovijedati i poučavati vjerne i crkvu. Vidjeli smo da starješine moraju proći trening, testove i biti potvrđeni od strane drugih provjerenih službenika. Nitko ne treba ishitreno…

Riječ vjere – 3. dio

Relevance: 25%      Posted on: 18.03.2019

"A moj će Bog ispuniti svaku vašu potrebu prema bogatstvu svoje slave, u Kristu Isusu." (Filipljanima 4:19) U prošlom izlaganju sam govorio o tome kako sam kroz pokret vjere primio učenje o tome da je Bogu stalo do toga da mi imamo novac i druga sredstva za osobno i crkveno…

Ja ne volim – 2. dio

Relevance: 21%      Posted on: 14.01.2020

"Jao vama, teolozi i farizeji! Licemjeri! Čistite izvana čašu i zdjelu, a iznutra su pune grabeža i samougađanja. Slijepi farizeju! Očisti najprije nutrinu čaše da joj i vanjština bude čista." (Matej 23:24-25) Ja ne volim licemjerje i neiskrenost. Ne volim crkveno politikantstvo. Takve stvari me udaljuju od ljudi koji žive…

Dva gospodara

Relevance: 18%      Posted on: 21.10.2018

U Mateju 6:24 Isus nam kaže: "Nitko ne može služiti dvojici gospodara; jer, ili će jednoga mrziti a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati a drugoga prezirati." Je li istina to što Isus kaže da nitko ne može služiti dvojici gospodara? Vjerujem da svi iskreni vjernici kažu: "Da, istina…

Crkveno starješinstvo – 1. dio

Relevance: 17%      Posted on: 12.05.2019

"Neki ljudi siđoše iz Judeje u Antioh i počeše učiti braću: 'Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.' To potaknu Pavla i Barnabu u žestoku raspravu i prepirku s njima, tako da odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi vjernici uzađu u Jeruzalem k…

Samo Pismo (Sola Scriptura)

Relevance: 16%      Posted on: 21.10.2018

Nedavno sam pročitao članak s jednog portala o tome kako je nauk Sola Scriptura zabluda. Naravno, da bi se postavili u poziciju prednosti, oni prvo krivo tumače izraz i nauk Sola Scriptura. To nije prvi put da ljudi omalovažavaju Sveto Pismo i pišu u korist svoje vjerske institucije kao da…

Sotoniziranje – 1. dio

Relevance: 16%      Posted on: 06.02.2019

U Ivanu 14:30 Isus nam kaže da je Đavao vladar ovog svijeta: ”Neću više dugo s vama razgovarati, jer dolazi vladar ovoga svijeta, i u meni on nema ništa.” Biblija na više mjesta naziva Đavla bogom, knezom, princom ovog svijeta. Kada Đavao kuša Isusa, govori mu kako on (Đavao) ima…

Riječ vjere – 2. dio

Relevance: 14%      Posted on: 07.03.2019

"Blizu ti je Riječ, u tvojim ustima i u tvome srcu ‒ to je Riječ vjere koju propovijedamo." (Rimljanima 10:8) U prošlom osvrtu na pokret Riječ vjere dotakao sam nešto što je u pokretu vjere jako važno. To je utemeljenost na Božjoj riječi i vjeri u Božju riječ. No, iako…