DETALJI NOVOSTI

18.05.2019.

Crkveno starješinstvo – 4. dio

U prethodnim člancima dotakli smo nekoliko stvari. Vidjeli smo da je Bog u crkvu postavio starješine (apostole, proroke, pastore, učitelje, biskupe…) koji trebaju voditi, propovijedati i poučavati vjerne i crkvu. Vidjeli smo da starješine moraju proći trening, testove i biti potvrđeni od strane drugih provjerenih službenika. Nitko ne treba ishitreno postavljati druge u službu, i svi službenici trebaju zadovoljiti dane kriterije u Pismu. Ako se ne držimo danih kriterija tada stvaramo nered i oslabljujemo Crkvu.

Pored toga, Bog u Novom Zavjetu govori vjernicima kako da se ophode prema starješinama i koje stavove u srcu oni trebaju imati glede njih. Tako nam Hebrejima poslanica 13:17 govori: “Budite poslušni onima koji su vaši voditelji – budite im podložni, jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji će morati polagati račun; učinite da to čine s radošću, a ne uzdišući jer bi vam to bilo beskorisno.”

Kao što vidimo, vjernici trebaju biti poslušni i podložni svojim voditeljima. Oni trebaju stvoriti klimu u kojoj se njihovi voditelji osjećaju radosno u svojoj službi.

U 1. Timoteju 5:17,18 Pismo nas ući da starješine zaslužuju dvostruku čast ili plaću, a 1. Solunjanima 5:12,13 nam kaže: “Molimo vas, braćo, prepoznajte one koji naporno rade među vama, koji su nad vama u Gospodinu i opominju vas. Pokažite im izvanredno poštovanje u ljubavi zbog njihove službe.”

Kada Crkva poštuje proceduru postavljanja nekoga u starješinskih službu i kada vjernici tretiraju svoje starješine na način kako nas novi zavjet uči, tada Bog izljeva svoje pomazanje i daje pobjedu svom narodu. Sve dok se ove stvari odbacuju, i svatko radi kako se njemu sviđa, mi ne možemo imati Božji blagoslov. Ali kada poštujemo i držimo se Božjih uputa, tada dolazi blagoslov i proboj. Ljubljeni, vratimo se Biblijskim uputama, radimo u skladu s Riječi, i primit ćemo uspjeh koji Bog ima za nas. Uspjeh nas samih i naših crkvi ovisi o tomu da se pouzdano u Boga i da se pouzdano u sluge Božje. Pouzdanje gradi i otvara vrata Bogu da nam da uspjeh. Nepovjerenje ruši i sputava Božje djelo.

“…kad su izlazili, stade Jošafat i reče: ‘Čujte me, oj Judejci i stanovnici Jeruzalema, vjerujte u Jahvu svoga Boga i tako ćete se utvrditi; pouzdajte se u njegove proroke i tako ćete biti uspješni!'” (2. Ljetopisa 20:20)

Vjerujem da razumijemo da postoje dobre i loše starješine. Da su neki ljudi doista pozvani, provjereni, potvrđeni i postavljeni od Boga u službu i drugi koji nisu pozvani i postavljeni od Boga.

 

Autor: Damir Šićko Alić

PODIJELI ČLANAK