Search results for "crkveno starješinstvo"

Results 1 - 4 of 4 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Crkveno starješinstvo – 4. dio

U prethodnim člancima dotakli smo nekoliko stvari. Vidjeli smo da je Bog u crkvu postavio starješine (apostole, proroke, pastore, učitelje, biskupe…) koji trebaju voditi, propovijedati i poučavati vjerne i crkvu. Vidjeli smo da starješine moraju proći trening, testove i biti potvrđeni od strane drugih provjerenih službenika. Nitko ne treba ishitreno […]

Crkveno starješinstvo – 3. dio

[…]da propovijedaju i poučavaju Riječ i da priprave vjerne za djelo služenja. (Vidi “Crkveno starješinstvo – 1. dio” i Efežanima 4:11,12) Nisu svi vjernici pozvani upravljati, propovijedati i poučavati. U drugom dijelu smo vidjeli da starješine moraju proći pouku i provjeru (test) jesu li dostojni da budu postavljeni u neku […]

Crkveno starješinstvo – 2. dio

U prošlom osvrtu na crkveno starješinstvo ukazali smo da su crkvene starješine imale mandat za upravljati crkvom i donositi odluke po pitanju crkvenog nauka. U Titu poslanici Pavao govori o starješinama i u njih ubraja i biskupe i govori o tomu kakav karakter i životni stil netko treba imati da […]

Crkveno starješinstvo – 1. dio

“Neki ljudi siđoše iz Judeje u Antioh i počeše učiti braću: ‘Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.’ To potaknu Pavla i Barnabu u žestoku raspravu i prepirku s njima, tako da odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi vjernici uzađu u Jeruzalem k […]