DETALJI NOVOSTI

17.02.2016.

Deset Božjih zapovijedi – Prva zapovijed

Bog je u Starom Zavjetu preko Mojsija dao Izraelcima deset zapovijedi kojem su bile upisane u kamene ploče, prenošene usmenom predajom i zapisane u Svetom pismu. Bog je od njih zahtijevao i očekivao da se drže tih deset zapovijedi. Pored njih Izraelcima je dao i brojne druge odredbe.

Kako Izraelci, tako i nijedan čovjek u povijesti, osim Isusa, nije uspio držati svih deset zapovijedi. Vršeći sve ostale, a prekršivši samo jednu od njih, čovjek postaje kriv pred Bogom zbog kršenja te zapovijedi. Bog je poslao svog Sina da On podnese kaznu za naše prekršaje kako bi mi mogli biti opravdani pred Bogom.

Biblija uči da “čovjeka ne opravdava vršenje Zakona nego samo vjera u Isusa Krista” (Galaćani 2:16). To znači da je pred Bogom opravdan onaj koji je vjerom u žrtvu Isusa Krista primio Njegov dar pravednosti. Znači, nismo opravdani zbog držanja deset zapovijedi niti vršenjem dobrih djela. Opravdanje pred Bogom je Isusov dar čovjeku, kojeg je On skupo platio na križu. Taj dar se prima vjerom u Krista. Međutim, to ne znači da ne trebamo držati deset Božjih zapovijedi. Dapače, oni koji su opravdani vjerom trebaju držati deset zapovijedi kao osnovu svog moralnog života. Apostol Jakov rekao je: “Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema?” (Jakov 2:14).

Isus, u Novom zavjetu, nije došao ukinuti deset zapovijedi, već je moralne standarde koje od nas traži digao na još višu stepenicu. Isus je u svom govoru na gori kazao: “Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon i Proroke! Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim. Stoga, tko god prekrši i jednu od ovih i najmanjih zapovijedi i nauči druge da tako rade, bit će najmanji u kraljevstvu nebeskom; dok će onaj koji ih bude vršio i naučavao biti velik u kraljevstvu nebeskom” (Matej 5:17,19).

Prve četiri zapovijedi određuju odnos čovjeka prema Bogu, a ostalih šest odnos čovjeka prema čovjeku. To pokazuje koliko je Bogu važno naše postupanje prema drugim ljudima.

 

Prva zapovijed: “Onda Bog izgovori sve ove riječi: ‘Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene'” (Izlazak 20:1-3).

Bog želi biti na prvome mjestu u tvome životu i to mjesto ne želi ni sa kime dijeliti. Kada iskusiš Kristovu ljubav prema tebi, nije ju teško uzvratiti. Mi ljubimo Njega, jer je On nas ljubio prije. Nanovo rođeni vjernici zaneseni su za Bogom i ta prva ljubav ne smije se ugasiti.

Ljubav prema Bogu u tvoj život donosi znatiželju i ljubav prema čitanju Biblije, želju da u svom svakodnevnom životu budeš ugodan Bogu, želju za molitvom, slavljenjem Boga pjesmom, druženjem s kršćanima i svjedočenjem. Ljubav prema Bogu donosi radost i ispunjenje u tvoj život.

Tko je Bog u tvome životu? Bog je netko za kim žudiš, čiju volju vršiš, kome se klanjaš i koga ljubiš. Bog je netko na koga se oslanjaš i bez koga ne možeš. Jesi li ustupio Božje mjesto nekoj tebi dragoj osobi, novcu, karijeri ili nečem drugom? Martin Luther je rekao: “Tko je Bog? Bog je nešto ili netko kome vjerujemo, za kim čeznemo i od koga očekujemo sve dobro.” Kada su pitali Isusa koja je najveća Božja zapovijed, On je odgovorio: “Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. To je najveća i prva zapovijed. Druga je toj jednaka: Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!” (Matej 22:37-39).

Osoba koja voli Boga želi imati zajedništvo s Njime i biti mu ugodna u svemu. Ta osoba ljubi i svoga bližnjega, što se pokazuje djelima a ne samo riječima.

 

Autorica: Željka Rupčić

PODIJELI ČLANAK