DETALJI NOVOSTI

01.11.2016.

Molitva oslobođenja / Kako slomiti obiteljsko prokletstvo

Nebeski Oče kajem se za svaki grijeh u mom ili u životu mojih predaka koji su rezultirali prokletstvom. Kajem se za svu neposlušnost, buntovnost, perverziju, vračarstvo, idolopoklonstvo, požudu, preljub, zlostavljanje drugih, ubojstvo, varanje, čarobnjaštvo i okultne aktivnosti. Molim te oprosti mi i očisti me zbog krvi Isusa Krista.

Uzimam vlast i lomim svako prokletstvo nad svojim životom u Isusovo ime. Lomim sva prokletstva neimaštine, dugova, razaranja, bolesti, smrti, lutalaštva, neplodnosti. Lomim sva prokletstva nad mojim brakom, obitelji, djecom i odnosima. Lomim prokletstva odbačenosti, uznositosti, buntovništva, požude, povredljivosti, nasilja. Utjecaj onoga što se naziva duhom Ahaba, Izabele, Koraha, Abšaloma, Pitona, Levijatana. Lomim sva prokletstva stresa, straha, mentalnih i duševnih bolesti.

Lomim sva prokletstva koja utječu na moje financije, razmišljanja, seksualnu osobnost, odnose.

Lomim svaku vrstu vračanja i prokletstva koja su učinjena protiv mog života.

Lomim svaki lanac, krug, naviku koja je rezultat tih kletvi.

Prema poslanici Galaćanima 3:13 ja sam otkupljen od prokletstva zakona kroz Isusovu žrtvu. Ja ispovijedam i oslobađam svoju vjeru u Isusovu otkupljujuću žrtvu i krv i oslobađam sebe i moje potomstvo od bilo kakvog ili svakog prokletstva. Pozivam se na Isusovu žrtvu i vjerom prihvaćam oproštenje zbog njegove krvi, za sebe i moje potomstvo.

U Kristu su svi moji grijesi oprošteni i ja se odrješujem od posljedica prokletstva koja su došla zbog buntovnosti i neposlušnosti Božjoj riječi.

Ja prihvaćam da priznanje usta donosi spasenje prema Rimljanima 10. Također ispovijedam da sam ja Abrahamovo potomstvo i da mi pripada Abrahamov blagoslov. Više nisam proklet već sam blagoslovljen. Nisam “rep” već “glava”. Ja sam iznad, a ne ispod. Blagoslovljen sam kada dolazim i kada odlazim. Ja sam blagoslovljen od Boga i prokletstvo nema utjecaj u mom životu.

Zapovijedam duhovima odbačenosti, povredljivosti, gorčine, nepraštanja, mučenja, smrti, uništavanja, straha, požuda, nastranosti, da se gube iz mog života.

Zapovijedam svakom duhu manipulacije nad umom, krivog natjecanja, krive ambicioznosti, vračarstva, zbunjenosti, podijeljenosti, samoozljeđivanja, samouništavanja, samosažaljenja, samoodbacivanja, ovisnosti da se potpuno makne od mene.

Zapovijedam svakom duhu koji uzrokuje neimaštinu, dužništvo, slabosti, bolesti, neplodnost, srdžbu, ljutnju, lutalaštvo, pretjeranu brigu, u Isusovo ime gubite se iz mog života.

Gospodine zahvaljujem ti što me oslobađaš od svakog prokletstva i svakog zlog duha koji je djelovao u mojoj obitelji i mom životu kao posljedica prokletstva. U Isusovo ime ja sam slobodan/a. Amen.

PODIJELI ČLANAK