DETALJI NOVOSTI

29.04.2016.

Protokoli Kraljevstva i osobno probuđenje

Kako služiti u masovnom probuđenju, u Božanski predodređenim sudbinama

U vrijeme velikih nemira, nesigurnosti i kaosa na zemlji, Gospodin podiže veliku zajednicu sinova i kćeri koji odišu Njegovim mirom i odražavaju Njegovo svijetlo, baš kao što je rekao: “Neka bude svjetlo!” Mandat dan ovoj zajednici je da “priprave put Gospodinu i poravnaju u pustari utrenik Bogu našemu.” (Izaija 40:3)

Opis njihova posla je vidjeti da se “svaka dolina povisi i svaka gora i brdo slegne; što je iskrivljeno da se ispravi, i hrapava mjesta ravna budu” (Izaija 40:4) Kako budu uspijevali u ovom velikom zadatku, primit će slavnu nagradu: “Tada će se očitovati slava Gospodnja i sva će je tijela zajedno gledati; jer Gospodnja su usta govorila.” (Izaija 40:5)

Dok se Gospodin priprema povesti masovno probuđenje i odaslati zajednicu svetih u njihove Božanski predodređene sudbine – neke u poslovni svijet, neke na žetvena polja, a neke u službu u Njegovom domu – neprijatelji Božji trude se izbaciti iz kolosijeka Božji plan. To čine propagandom zbunjenosti te izazivanjem podijeljenosti u redovima; izazivanjem loše komunikacije i neprijateljskih odnosa. Ovo je oduvijek sotonina najvažnija taktika i mnogi iskustveno mogu posvjedočiti o patnji kojom ona rezultira.
Ipak, u posljednje vrijeme, u godini velikog očekivanja ostvarenja Božjeg obećanja, neprijatelj pokušava sabotirati ostvarenje Božanski predodređenih sudbina. Dok sam stajala u molitvi za ovo, Gospodin mi je otkrio da je uzrok spoticanju uvelike u nepristajanju na PROTOKOLE KRALJEVSTVA i u stavovima bez ljubavi.

Protokoli Kraljevstva određuju pravila pristupa i prihvatljivog ponašanja koji su jasno prikazani u Božjoj Riječi. Prema definiciji Wikipedije, protokol je pravilo koje opisuje kako se neka aktivnost treba provoditi. Protokoli su nepisane smjernice. Oni specificiraju ispravno i opće prihvaćeno ponašanje u državnim i diplomatskim poslovima, na primjer, iskazivanje poštovanja predsjedniku, navođenje diplomata kronološkim redom njihovih akreditacija pred sudom, i slično. U svakom velikom kraljevstvu ili sustavu vlasti, a naročito u Kraljevstvu Božjem, postoji red i protokol koji treba biti uspostavljen u svim odnosima, posebno u odnosu na vodstvo i starješine koje je postavio Bog.

“Tražimo od vas, braćo i sestre, da prepoznate one koji su predani Božjoj svrsi, koji se brinu za vas u Gospodinu i koji vas opominju. Držite ih visoko i poštujte ih u ljubavi zbog njihovog rada. Živite u miru jedan s drugima.” (1. Solunjanima 5: 12-13)

 

Smjernice u odnosu na vodstvo:

– Iskazujte čast svojim voditeljima kroz ljubav, ljubaznost, i slušanje njihovih savjeta s poštovanjem.

– Volite ih u molitvi, zastupništvu i ljubaznosti jer “tko prima proroka u ime proročko, plaću će proročku primiti; i tko prima pravednika u ime pravedničko, plaću će pravedničku primiti.” (Matej 10:41)

– Suzdržite se od kritiziranja, osude, ogovaranja i klevete voditelja koje je Bog postavio.

– Budite nježni i dozvolite voditeljima pravo na odvojenost, jer se nose s mnogim ljudima na mnogim bojištima, a to može biti iscrpljujuće.

– Nemojte zatrpavati voditelje svojim otkrivenjima, naročito ne voditelje s kojima nemate izgrađen odnos. Vjerujte Bogu za pravo vrijeme. Isus je otišao u grob s najvećim otkrivenjem u povijesti: da je On Sin Boga, pravog i jedinog Boga! Ako je tvoje otkrivenje od Boga ono ne može umrijeti: Bog će ga donijeti naprijed u pravo vrijeme s dalekovećim pomazanjem i utjecajem, ako pričekate Njegovo vrijeme.

– Ne budite drski riječju ni djelom. U Evanđelju po Luki 14:7-11 nalaze se stihovi o kojima treba razmisliti. Kada je Isus primijetio kako uzvanici izabiru prva mjesta, ispričao im je ovu usporedbu: “Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedni na prvo mjesto, da ne bi bio pozvan koji časniji od tebe te ne dođe onaj koji je pozvao i tebe i njega pa ti rekne: ‘Podaj ovo mjesto.’ I tada bi sa stidom morao zauzeti posljednje mjesto. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto, tako da i onaj koji te pozvao, kad dođe, rekne: ‘Prijatelju, pomakni se naviše!’ Bit će ti to tada na čast pred sustolnicima tvojim. Jer svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.”

– Oduprite se želji ispravljati voditelje u njihovoj poruci ili doktrini, naročito ako s njima nemate izgrađen odnos. Ako mislite da je voditelj pogriješio, slijedite ispravan protokol i recite to voditelju koji je nad vama – ili još bolje, recite to Bogu u molitvi! U konačnici, voditelji su ti koji su postavljeni u tu ulogu pred Bogom i odgovarat će Njemu. Bog je sposoban ispraviti Svoje sluge ako je to potrebno. Kada tražimo najprije Boga, On nam može dati veće otkrivenje istine koju do tada nismo vidjeli.

– Bog postavlja voditelj unutar granica koje On određuje. Unutar tih granica oni sjede na ulazu i imaju mandat i autoritet upravljati. Govorimo o područjima autoriteta unutar Kraljevstva Božjeg i o protokolu povezanim s njima.

 

“Odnosi se s posebnom pažnjom”

Osobno jako teško podnosim vidjeti one koje su dio Tijela kako kritiziraju, osuđuju i otvoreno ismijavaju na internetu ili u tisku druge kršćane ili voditelje.. Biblija daje protokol za ophođenje sa svakom mogućom situacijom. Kada postoje situacije, najprije ih trebamo pokušati riješiti privatno, zatim s drugim vjernicima, a tek na posljednjem mjestu u javnosti. Dakako, i tada je obavezno zadržati dostojanstvo i integritet. Nemojmo nikad ismijavati niti ponižavati nikoga, nego se uvijek ophodimo prema Božjim slugama s poštovanjem.

Kada bi se međusobno ohrabrivali i izgrađivali u javnosti, a ispravljali u ljubavi i časti u privatnosti, izbjegli bi mnogo zbunjenosti, boli, sukoba i srama u Tijelu Kristovom. Otkrila sam da sugovornici mogu puno bolje primiti istinu kada ju govorimo u ljubavi te da tako možemo izgraditi dugovječnije odnose.

Na teži način shvatila sam da je bolje čekati, dobro razmisliti u molitvi, i zatražiti savjet prije nego istrčimo s ispravkama i mišljenjima. Lako zaboravimo da je Isus razapet na Križu za iste ljude na koje smo ljuti i uvrijeđeni, da ih On voli vječnom ljubavi, a mi se prema njima ophodimo tako brzopleto.
Kada me Bog prvi put oslobodio u područje savjetovanja, sanjala sam jako stvaran san. U tom snu, penjala sam se uskim putem prema vrhu visoke planine. Na vrhu je se nalazilo veliko imanje nalik na dvorac. Bila sam obučena kao sluga koji se sprema raditi na imanju velikog kralja. Kralj me odveo u posebnu sobu u kojoj se nalazilo najdragocjenije blago! Predao mi je krpu, rekao da očistim blago, i tada otišao. Kada sam počela raditi, vidjela sam veliki znak na zidu na kojem je pisalo: “ODNOSI SE S POSEBNOM PAŽNJOM.” Znala sam da je znak bio upozorenje od Boga da se prema Njegovoj djeci, koja su blago Njegova srca, trebam odnositi s posebnom pažnjom.

 

Bog ne zauzima strane, on ima Svoju stranu

Važno je imati na umu da Bog ne zauzima strane; On ima vlastitu stranu – onu koja je uvijek utemeljena na uzvišenijem otkrivenju. Kada je Jošua upitao Zapovjednika vojske Gospodnje na čijoj je strane, on je odgovorio: ‘Ni na čijoj!’ – jer Bog je tako ljubio SVIJET. Dakle, važno je zapitati se gdje je Božje srce da bi shvatili Njegovo viđenje situacije. Da bi bili predstavnici Kraljevstva, važno je uvijek zadržati objektivnu poziciju bez obzira na okolnosti, ne dopustiti da nam osjećaji zamagle pogled. Kada smo zapleteni u situaciju osjećajima, tada postajemo dio problema i ne možemo pridonijeti Božjem rješenju.

Postojalo je vrijeme u mom ranom kršćanskom hodu u kojem sam bila toliko zaposlena kritiziranjem Božjih službenika i Božje Crkve, unatoč tome što sam znala da u Pismu piše da se ne suprotstavljamo Božjim pomazanicima. Biblijakaže da je strah Gospodnji početak mudrosti, pa me Gospodin opomenuo stihovima u Ezekielu 9 koji su me zbilja uzdrmali! Bog je tada progovorio mom srcu i rekao: „Nisam te pozvao da kritiziraš već da se ujediniš s Mojim naumom i u skladu s tim zastupaš u molitvi.“

Ovaj događaj probudio je u meni veliku zahvalnost zbog Križa i Krvi Kristove koja nas štiti! Bog zaista želi da Njegova djeca rastu u puninu Kristove pojave, a Duh Sveti strpljivo radi s nama tako da možemo postati dio Krista bez obzira na to gdje se nalazimo.

Bog je stavio u moje srce velik teret koji je sve teži zbog ovih pitanja. Toliko smo gladni Boga i nalazimo se na rubu pokreta za kojem smo čeznuli. Vjerujem da Bog ne želi samo da idemo za jedinstvom, On želi da uz pomoć jedinstva istjeramo đavla iz naše sredine, tako da Njegov mir može sići na nas i da Njegova slava bude vidljiva svima.

Ako se odlučimo proučavati i usvojiti Kristov način življenja i protokole Njegovog Kraljevstva, đavolski planovi da nas razjedini u Žetvi bit će oslabljeni. Kada se krećemo kao jedinstvena sila, blagoslov Božji bit će nad nama i svijet će znati da smo sinovi Božji po ljubavi koju imamo jedni prema drugima i prema njima.

“Po ovome ćete znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.” (Ivan 13:35)

Probuđenje počinje u nama. Probuđenje u Wellsu započelo je jer je netko imao hrabrosti moliti: “Gospodine, povij me!” Pokajanje dopušta Duhu Svetom da se pokrene.

 

Izvor: Charisma Magazine

Autorica: Faith Marie Baczko

Prevela: Estera Alić

PODIJELI ČLANAK