DETALJI NOVOSTI

30.06.2018.

Vrteći tanjure…

Većina nas je upoznata s akrobatskom-cirkuskom vještinom vrćenja tanjura. Ova se točka sastoji u tom da izvođač vrti tanjure koji se nalaze na štapovima, dok se vrte ti su tanjuri u ravnoteži. No, tijekom točke on još i nadodaje tanjura. Rezultat ove točke može biti fantastičan ili katastrofičan ovisno o vještini izvođača. Što se više izvođač trudi, vjerojatnost da će se tanjuri razbiti je manja, no, kada se umori ili pogriješi, ta se sila koju on koristi počinje okretati protiv njega. U današnje vrijeme mnogi od nas smo poput tih akrobata koji vrte tanjure obaveza, ali na pozornicama svojih života. Postoje stvari koje se “moraju vrtjeti” – poput obiteljskih obaveza, poslovnih dužnosti, uključenosti u crkvene aktivnosti itd. No, postoje i “tanjuri” koje smo postavili i sada ih vrtimo i ne znamo zašto ih zapravo vrtimo. U glavi mi se vrti jedno pitanje svima nama: “Jesmo li se umorili od vrćenja silnih tanjura obaveza?” “Imamo li dojam da nam vrijeme klizi kroz prste, a da pritom nismo učinili ništa vrijedno vječnosti?” U našim životima bi trebala postojati lista prioriteta, nekakva vizija onoga što vjerujemo da trebamo činiti tijekom našeg radnog dana.

Uostalom i Biblija nam poručuje da budemo oni koji će znati kako na mudar način iskorištavati vrijeme: “Mudro iskorišćuje vrijeme, jer su ovo zla vremena” (Efežanima 5:16, Suvremeni prijevod/SP). Mi bi trebali poznavati svoje prioritete i posvetiti im se ako želimo saslušati ovaj biblijski savjet. U konačnici pa i mnogi ljudi koji ne poznaju Bibliju žive po ovome načelu. Zanimljivo je da je stih prije navedenog zapravo poziv na buđenje: “Probudi se ti koji spavaš! Ustani od mrtvih i Krist će ti svijetliti” (Efežanima 5:15, SP). Analizu naših prioriteta i obaveza trebali bi započeti tako što ćemo dozvoliti da duhovna budnost dođe u naše živote. Kada Krist zasvijetli tada je jasnije vidjeti: “…u tvom svjetlu i mi svjetlo vidimo” (Psalam 36:9, SP). Dakle, pravu analizu započinje Duh Sveti u našim srcima. To može biti onaj “AHA!” trenutak, kada shvatimo da smo pomiješali prioritete i da se trudimo i radimo, a zapravo postižemo malo.

Kršćanin bi trebao živjeti s pogledom prema vječnosti, ulagati svoj život u nepropadljivo blago.

Kako to izgleda?

Koje su to nepropadljive vrijednosti koje Bog vrednuje?

Kako mogu znati da je moj rad, zapravo vrijedan vječnosti?

 

Vječni život

Isus je rekao: “Kakve koristi ima onaj koji dobije cijeli svijet, a izgubi svoj život? Što može čovjek dati u zamjenu za svoj život?” (Marko 8:36-37, SP). Što radimo po pitanju vječnog života? Isus je jako mnogo govorio o tome da se čovjek treba ponovno roditi želi li provesti svoju vječnost s Bogom. Taj se život očituje u tome da vjerujemo i nasljedujemo Krista, predanjem svoga života Bogu. Kada je Isus vrhovni Gospodar naših života, On je taj koji bi trebao imati glavnu i posljednju riječ u svemu. Sve naše odluke i planovi trebaju biti doneseni u svjetlu Njegovog Gospodstva. To znači da trebamo pitati, ispitivati, i odlučivati na temelju onoga što Bog govori i traži od nas. Samovoljno življenje u konačnici ne može donijeti vječnu slavu. Samo život u kojem je Isus Gospodar, može nas dovesti u vječnost.

Tko kontrolira naš život, on je naš gospodar.

 

Posvećenje

“Jer Božja volja za vas je da živite sveto. Da izbjegavate seksualni nemoral te da svatko da vas nauči vladati svojim tijelom i koristiti ga na svet i častan način, a ne u požudnim strastima, kao što to čine oni koji ne poznaju Boga. Ne činite nepravdu svome bratu i ne varajte ga. Gospodin će kazniti sve koji tako čine, kao što smo vam već rekli i upozorili vas. Bog nas nije pozvao na nečistoću, nego na svetost. Zato onaj tko odbacuje ovo učenje ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji nam je dao svoga Duha Svetoga” (1. Solunjanima 4:3-7, SP). Posvećenje je drugi korak života za vječnost. Mnogi ljudi su religiozni-to znači da vrše određene forme bogoštovlja određenim danima u tjednu-dok su ostalo vrijeme nemarni glede svojeg posvećenja. Ono što Bog ovdje naglašava je opasnost seksualnog nemorala, i laži. U današnje vrijeme seksualni nemoral je veoma rasprostranjen među kršćanima. Kada osoba dozvoli tome obliku nemorala da uđe u njegov život tada i prijevara tj. neiskrenost dolazi, te počinjemo živjeti licemjeran-dvostruki život. Ljude možemo prevariti, ali Boga ne možemo, u nama je Duh Sveti i on poznaje našu nutrinu bolje od nas samih. Prema tome; radimo na osobnom posvećenju, posebno obratimo pozornost na onečišćenje koje donosi bludnost tj. seksualna nemoralnost. Moramo se naučiti držati čistima od grijeha.

Grijeh otvara vrata đavlu da djeluje u našim životima.

 

Pobožnost

“Njegova božanska moć dala nam je sve što nam je potrebno za život i pobožnost, kroz poznavanje njega koji nas je pozvao po svojoj slavi i dobroti. On nam je dao velike i dragocjene obećane darove po kojima ste sudionici božanske naravi, kad ste izbjegli pokvarenost koja je u svijetu, a koja proizlazi iz požuda. Zato svakako nastojte svojoj vjeri obilno pridodati poštenje, a poštenju znanje! Znanju pridodajte samokontrolu, samokontroli strpljivost, a strpljivosti pridodajte predanje Bogu! Predanju Bogu pridodajte ljubav prema onima koji su dio Božje obitelji, a toj ljubavi ljubav prema svima. Ako su te vrline u vama i ako u vama rastu, one neće dopustiti da ostanete besposleni i besplodni u potpunoj spoznaji našega Gospodina Isusa Krista. Ali onaj tko te vrline ne posjeduje, toliko je kratkovidan da ne vidi ništa. Zaboravio je da je opran od svojih prijašnjih grijeha. Zbog toga, braćo i sestre, nastojte što upornije živjeti na takav način koji osigurava da primite ono na što vas je Bog pozvao i za što vas je izabrao. Ako tako radite, nećete se nikada spotaknuti i bit ćete raširenih ruku primljeni u vječno kraljevstvo našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krist” (2. Petrova 1:3-11, SP).

  • VJERA
  • POŠTENJE
  • ZNANJE
  • SAMOKONTROLA
  • STRPLJIVOST
  • PREDANJE
  • LJUBAV PREMA BOŽJOJ OBITELJI
  • LJUBAV PREMA SVIM LJUDIMA

Ovo su vrline na koje nas Bog sam potiče da se pozabavimo njima. To su ti tanjuri koje trebamo kontinuirano držati u pokretu. Kada se oni vrte, mi nismo besposleni. Sve ove vrline se ne trebaju gledati samo iz perspektive nedjeljne pobožnosti, već bi trebali postati kontinuirani životni stil u kojem živimo. Pročitajte poslanicu Efežanima 5 i 6 poglavlje. U njoj nam Biblija praktično objašnjava kako ove vrline možemo uključiti u svakodnevnom životu.

Kada već vrtimo tanjure naših životnih obaveza, neka to bude Bogu na slavu, a nama na korist!

 

Autor: Petar Fabijanić

PODIJELI ČLANAK