DETALJI NOVOSTI

05.09.2006.

Četvrta dimenzija

Veoma mi je teško na Istoku propovijedati o Božjoj čudesnoj sili jer su budistički monasi činili nevjerojatna čudesa. Nedavno je jedna žena umirala od raka i nijedan liječnik joj nije mogao pomoći. Posjetila je više crkava, ali bez rezultata.

Na kraju je otišla budističkom monahu koji ju je odveo u špilju gdje su ljudi molili. Tamo je potpuno ozdravila.

U Koreji se mnogi bave liječenjem pomoću joge ili meditacije. Japanski Soka Gakkai održavaju sastanke na kojima se liječe čirevi na želucu, čak su i slijepci progledali i gluhonijemi pročuli i progovorili. Naravno, mi kršćani, pogotovo pentekostalci, smo zbunjeni. Pitali su me: “Kako možemo vjerovati da je Jahve jedinstveni Bog?” Zbog takvih pitanja došao sam pred Boga u postu i molitvi. Evo kakvo sam objašnjenje dobio.

U svemiru postoje tri vrste duhova: Duh Sveti, zli duhovi i ljudski duh. U geometriji učimo da živimo u materijalnom svijetu od tri dimenzije. No, treća dimenzija sadrži drugu i prvu dimenziju i time njima upravlja. U biblijskom izvještaju o stvaranju čitamo da je “Duh Božji … lebdio nad vodama” (Postanak 1:2). Ali u izvornom jeziku kaže da je Duh Sveti “inkubirao” nad vodama. Time je Duh Sveti, kao pripadnik četvrte dimenzije, inkubirao nad svijetom od tri dimenzije stvarajući red iz kaosa, ljepotu iz ružnoće, život iz smrti, izobilje iz praznine. Sve je stvoreno inkubacijom četvrte dimenzije.

Tada je Bog progovorio u mom srcu: “Sine kao što druga dimenzija upravlja prvom i treća opet drugom, tako i četvrta dimenzija sadrži u sebi sve tri dimenzije i upravlja njima stvarajući ljepotu i red. Četvrta je dimenzija duha. Svako je ljudsko biće i duhovno i fizičko biće, živi u tri dimenzije, ali ipak posjeduje u sebi četvrtu dimenziju.” Tako ljudi, kad ispituju četvrtu dimenziju vizijama, snovima i meditacijom mogu inkubirati i postići stvarne promjene u materijalnom svijetu. Tako me je Duh Sveti učio.

Iz toga slijedi da ljudi koji vježbaju jogu i slične vještine mogu u sebi razviti svoju ljudsku četvrtu dimenziju. Koristeći jasne mentalne slike o zdravlju mogu inkubirati zdravlje nad svojim tijelom, jer četvrta dimenzija ima izvjesnu moć nad trećom i ljudski duh u određenim granicama ima moć da stvara red. Bog je obdario čovjeka sposobnošću da svojim duhom vlada nad materijalnim stvarima.

Tada mi je Duh Sveti rekao: “Pogledaj Soka Gakkai-e. Oni pripadaju Sotoni. Njihov se ljudski duh spaja sa zlim silama u četvrtoj dimenziji i tako imaju povećanu moć nad svojim tijelima i materijalnim okolnostima.” Duh Sveti mi je također pokazao da su na taj način egipatski vračevi ponovili Mojsijeva čudesa.

Gospodin me je dalje učio da se u svom duhu možemo povezati s Njegovim Duhom i kroz Njega postići vrhunac prevlasti nad trećom dimenzijom.

Sada i poslije ove objave mogu jasno objasniti postojanje čudesa u drugim religijama. Kada mi ljudi dolaze i kažu: “I mi možemo činiti čudesa.” Tada odgovaram: “Znam, zato što imate četvrtu dimenziju u svom duhu. Razvijate svoj duh i na taj način postižete prevlast nad svojim tijelom i okolnostima. No, taj duh nije duh spasenja. Povezani ste s četvrtom dimenzijom i zato imate izvjesnu moć.”

 

Autor: Dr. David Yonggi Cho

PODIJELI ČLANAK