DETALJI NOVOSTI

01.07.2013.

Izvrstan lijek: svakodnevno uzimanje vaše dnevne doze vitamina R

Nedavno mi je plačući došla jedna osoba koja je nedavno završila našu 12-tjednu školu nadnaravnog, jer joj je bio dijagnosticiran limfom (tip raka). Imala je veliki tumor koji je izbijao sa strane njenog vrata i bila je u strašnim bolovima taj dan kada je došla. Liječnici su rekli da je rak neizlječiv i savjetovali su joj da se pripravi za smrt. Ona je samohrana majka troje djece (sva ispod sedam godina) i nije imala nikog da se pobrine za djecu u slučaju smrti. Ta ju je vijest potpuno shrvala. Čim je ušla u dvoranu, naši studenti su predložili da cijeli razred zajedno moli za nju-za čudo! Sve sam ih podučio da ispruže ruke prema ženi i da se smiju. Razred od otprilike 80 studenata počeo se radovati i smijati, slaveći Božju dobrotu prema toj ženi. Tijekom trajanja te “molitve” ljudi koji su bili nadgledali imali su poticaj dati ženi da popije čašu vode. Negdje na pola čaše, žena se počela gušiti i iskašljavati velike dijelove tumora u kantu za smeće. Cijeli je razred bio u čuđenju i zgražanju, a tumor se na njihove oči smanjivao sve dok nije u potpunosti nestao. Žena je počela plakati, zatim klicati u slavljenju, i nakon toga histerično se smijati kada je primijetila da je bol u potpunosti otišla! Nakon nekoliko tjedana otišla je na uobičajeni pregled. Njeni liječnici bili su u potpunosti zbunjeni jer niti izrasline niti raka nije više bilo. U Izrekama 17:22, Salomon nam daje jako dobar recept za zdrav život- Radosno je srce izvrstan lijek…. Riječ radosno ili veselo je hebrejska riječ sameach koja označava radost, vedrinu, slavlje. Pretpostavljam da je smijeh sastavni dio radosti i da je smijanje osnovna akcija kojom uspostavljamo radost, koja rezultira duhovnim, emocionalnim i fizičkim zdravljem. Kao asistent Velikog liječnika, prepisao sam dozu smijanja tisućama ljudi koji su bili čudesno iscijeljeni, samo zato što su reagirali na prisutnost i silu Božju koja je oslobođena kroz radost. Vjerujem da je radost poput maziva, omogućuje da Božje djelo bude aktivirano u životima ljudi ili njihovim okolnostima. Prorok Izaija je obećao da će Isus-Mesija, donijeti “ulje radosti” i “vječitu radost” (Izaija 61:3,7). U Evanđelju po Luki 6:21 Isus obećava onima koji su primili kraljevstvo Božje radost-smijanje. Čak je i sam Isus bio pomazan uljem radosti (pogledajte poslanicu Hebrejima 1:9). Drugim riječima radost je bila ta koja Ga je osnažila da izvrši misiju donošenja Kraljevstva Božjeg sa Neba na zemlju. Ako je Isus trebao ulje radosti da bi potvrdio poruku sa znacima i čudima (pogledajte poslanicu Hebrejima 2:3-4), tada stoji također da i mi trebamo dnevnu dozu radosti kako bi hodali u nadnaravnom životu Kraljevstva Božjeg. Kako bi iskusili fizičku, emocionalnu, duhovnu i puninu u odnosima. Svaki vjernik bio bi odlično kada bi se sjetio svakodnevno uzeti dozu vitamina R. Radost gospodnja naša je snaga/osnaženje (pogledajte Nehemija 8:10). Zbog toga vjerujem da nas apostol Pavao ohrabruje da se uvijek radujemo (pogledajte 1. Solunjanima 5:16).

 

Radost je izvrstan lijek.

Mnoge su medicinske studije urađene kako bi dokazale da radost i smijeh poboljšava i emocionalno i fizičko stanje čovjeka. Slijedeći članak ističe neka istraživanja koja su služila za unapređenje koristi radosti i smijanja za naše zdravlje:

Dr. Lee Berk, imunolog na Loma Linda fakultetu, proučavao je efekte razdraganog smijanja u regulaciji hormona od 1980-ih godina. Berk i njegovi kolege zaključili su da smijanje pomaže mozgu da regulira hormone stresa-kortizol i epinefrin. Također su otkrili poveznicu između smijanja i proizvodnje antitijela i endorfina-tjelesnih analgetika (sredstvo za ublaživanje bolova). Čak i očekivanje nečeg smiješnog je dovoljno da donose pozitivne efekte, izvještava dr. Berk. Humor također pomaže mozgu regulirati razinu dopamina izvještava istraživački tim sveučilišta Stanford u časpisu Neuron (4.12.2003.). Dopamin je također poznat kao “hormon nagrade” je neurotransmiter koji regulira raspoloženje, motivaciju, pažnju i učenje. (Berit Brogaard-Effects of laughter on the human brain; Livestrong.com, August 24,2010. Stress relief, The brain’s reward system, accessed October 07,2012)

Bog je prije medicine znao da je smijanje jedan od ključeva za cjelovitost i blagostanje. Znao je da je jedan od najboljih lijekova za čovjeka-radosno/veselo srce. Oni ljudi koji se češće smiju imaju veću nadu očekivati zdraviji život. Kao nadopunu toj tvrdnji, mogu reći da sam iskusio veću razinu uspjeha u nadnaravnim fizičkim iscjeljenjima kada sa počeo njegovati životni stil radovanja/smijanja.

 

Stvorimo zdravu atmosferu za kreativna čuda

Nakon prve večeri na konferenciji o nadnaravnom u Speyeru u Njemačkoj, prišao mi je muškarac koji me zamolio da se pomolim za njegovu ženu koja je imala potpuno paraliziranu nogu. Prošla je kroz nekoliko operacija i mnogo sati fizikalne terapije, ali bez uspjeha. Medicinski tim ju je proglasio invalidom, dobila je 10000$ vrijednu protezu koja je stabilizirala njenu nogu od kukova do dna noge kako bi barem mogla malo hramati uokolo, sa pomoći štapa ili štaka. Upravo sam završio poduku kako nas rizik otpušta u našu nadnaravnu sudbinu, i kako trebamo biti voljni izaći iz naše zone sigurnosti kako bi poduzeli određeno djelovanje koje zahtijeva rizik. Drugim riječima ako ne postoji mogućnost neuspjeha, ne možemo reći da smo poduzeli rizik. Učio sam da moramo imati granicu kukavičluka kako bi ju mogli prijeći na nove razine oslobađanja nadnaravne sile Božje u ljudske živote. Rekao sam mu da bi bilo radostan kada bi mi dozvolili da pokušam nemoguće. Oko nas se skupilo oko dvadeset ljudi, kako se pročulo da ću pokušati učiniti čudo sa ženom koja je imala paraliziranu nogu. U toj malo grupi moglo se osjetiti očekivanje, kada sam im objasnio što namjeravam učiniti. No, kada sam počeo služiti, promatrači su počeli vapiti Bogu sa jadikovkama, molitvama koje su zvučale ozbiljno i jako tužno. Osjetio sam kako vjera odlazi iz dvorane. Odmah sam pomislio na sličnu situaciju u kojoj se Isus našao u Marku 5:35-43:

“Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom. ‘Kći ti je umrla’. Čemu dalje mučiti učitelja?” Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: “Ne boj se! Samo vjeruj!” I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva. I dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas. Uđe i kaže im: “Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava.” A oni mu se podsmjehivahu. No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: “Talita, kum!” što znači: “Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!” I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj dvanaest godina. I u tren ostadoše zapanjeni, u čudu veliku. On im dobro poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče da djevojci dadnu jesti.“

Vidite, Isus je izbacio sve one koji bučili i jadikovali. Vjerujem da je jadikovka i žalovanje suprotnost vjeri –jadikovka i žalovanje nije izvrstan lijek. Isus je trebao okoliš vjere kako bi oslobodio nadnaravnu silu Božju za oživljenje ove dvanaestogodišnje djevojčice. Jednako tako ja sam trebao drugačiju atmosferu pa sam pristojno zamolio promatrače da slobodno promatraju sve dok će se složiti na taj način da će se lagano smiješiti, i po mogućnosti se radovati. Neki su otišli sa mrkim pogledima. Poput Isusa, naučio sam da je bolje imati nekoliko okupljenih vjernika punih vjere nego mnogo onih koji jadikuju ili žaluju jer su podlegli fatalističkom razmišljanju.

Žalovanje je prikladna reakcija zbog djelovanja smrti i grijeha, ali nije prikladna reakcija za atmosferu vjere. Očigledno, Isus nije osudio one koji su bučili i žalovali, on nije želio da njihova reakcija na smrt utječe na atmosferu vjere koju je pokušao stvoriti. Zato im je zapovjedio da odu. Ako želimo više sile Božje u i kroz naše živote, tada trebamo imati više prisutnosti Božje u nama. Prisutnost Božja ima i oslobađa silu Božju. U Božjoj prisutnosti sve je moguće. Pismo nam jasno govori da je punina radosti pred licem Božjim (pogledajte Psalam HuHu16:11). Dok je žalovanje i jaukanje atmosfera ovoga svijeta, koja nije karakteristična za realnost Božjeg Kraljevstva. Nebeski lijek je radost, veselje i sreća. Kada sam se ponovno fokusirao na ženinu paraliziranu nogu počeo sam se smijati nad njom.

Primijetio sam jednu stariju ženu među okupljenima koja se zajedno sa mnom počela smijati, pa sam ju pozvao da zajedno sa mnom služi. Mi smo se smijali zajedno, nad tom ženom nekoliko minuta, i tada smo ju zamolili da provjeri ima li ikakvog poboljšanja. Počela je pomicati njen nožni palac, njen je muž počeo vikati od radosti jer prije nije mogla to učiniti. Mi smo se još malo smijali, i ponovno provjerili. Sada je počela pomicati sve svoje nožne prste.

Kako smo se dalje nastavili radovati počeli smo rastavljati protezu koja je držala njenu nogu na mjestu. Odmah je počela micati čitavu nogu. Zatim smo maknuli dio koji je držao njeno koljeno. Počela je savijati koljeno, a čitava grupa promatrača je počela navijati i radovati se kako su gledali čudo koje se odigravalo pred njihovim očima. Tada je žena otišla u wc da skine kompletnu protezu. Kada je skinula protezu i izišla van još uvijek je šepala, ali po prvi puta bez ičije pomoći. Njena noga se vraćala nazad u život. Idućeg se jutra ponovno vratila bez proteze. Posvjedočila je pred svima o tome što joj se dogodilo prethodnu večer, napravila je trčeći krug oko cijelog auditorija držeći visoko u ruci protezu poput trofeja, čitava crkva je slavila Boga na čudu. Zatim sam rekao svima da stave svoje ruke na dijelove tijela koji trebaju iscjeljenje i rekao im da se počnu radovati i smijati se. Mnogi su bili čudesno iscijeljeni kako je Nebeski lijek bio oslobođen.

 

Povećajte svoju dnevnu dozu

Radost je plod Duha Svetoga (pogledajte Galaćanima 5:22). Rod dakako ne raste i dozrijeva preko noći oko njega se treba potruditi. Jednako tome, plod radosti trebamo svakodnevno kultivirati, ako očekujemo da će se manifestirati u našim životima. Trebamo se izložiti kontinuiranom toku Duha Svetoga , kako bi bili ispunjeni Njegovom prisutnošću kako bi plod radosti sazrio u nama (Efežanima 5:18). Dakle jako je bitno razumjeti naš dio u kultiviranju tog ploda. U Psalmu 103 David kaže: “Blagoslivljaj Jahvu dušo moja…”. Ono što on u osnovi govori je “Dušo, ja znam da se tebi ne da slaviti Boga, ali ti ne upravljaš mojim životom-ja upravljam. Prema tome ja ĆU BLAGOSLIVLJATI (SLAVITI) BOGA!” Sve što činimo u Kraljevstvu je učinjeno našom odlukom, kroz našu volju. Mi volimo, opraštamo, služimo, dajemo, i slavimo Boga tako što odlučujemo, po vjeri, zajedno sa milosti koju na Bog daje da budemo sposobni to učiniti. Smijanje, koje je manifestacija radosti također se razvija, po odluci. Previše vjernika čeka na Boga da ih nadnaravno potakne na smijeh ili sjede i čekaju dok ne dođe osjećaj radosti. Mi ne živimo po osjećajima, živimo po vjeri. Kao vjernici, mi trebamo živjeti po temeljnim vrijednostima Kraljevstva Božjega, a ne po trenutačnim realnostima poput naših osjećaja ili okolnosti. Postoje vremena kada ne osjećam da volim nekoga, ali ja ne živim prema mojim osjećajima. Ja volim zato što je u redu voljeti, tako da ja odlučujem voljeti iako se ne osjećam tako. Oni koji postaju zreliji vjernici su oni koji su naučili kultivirati plodove Duha po dnevnoj odluci – “Ja želim”. Kako bi to postigao ja namjerno odvajam vrijeme za razvijanje ploda Duha u svome životu. Na primjer svakog tjedna odvojim vrijeme da odem na večeru sa svojom suprugom kako bi osigurao da provedemo kvalitetno vrijeme da zajedno kultiviramo našu ljubav. Ista je stvar sa plodom-radošću. Ja se ne smijem samo onda kada se osjećam radosno ili kada čujem nešto smiješno. Često se smijem kada primijetim da se ne osjećam baš radosno. Naučio sam da se treba redovno i namjerno radovati se kako bi kultivirao rod radosti u mome životu. Katkada to činim kada vozim automobil jer tada imam mnogo prilika pogotovo kada ljudi ne paze na svoju vožnju. Jednog dana sam stao na semaforu i pogledao u retrovizor i počeo se smijati. Nakon kratkog vremena, pogledao sam na automobil preko puta mojeg, i vidio sam ženu koja me najvjerojatnije gledala dok sam se smijao.

Ona se toliko smijala gledajući u mene da su joj suze curile niz obraze. Kada je semafor pozelenio, osjećao sam se mnogo bolje u odnosu na prometnu gužvu oko mene, ali i radostan jer sam mogao dati još nekome dobru dozu vitamina R. Želim vas ohrabriti da kontinuirano razvijate plod radosti u svom životu svakoga dana jer to je nebeska hrana koja nas drži zdravima i cijelima u svakom smislu. U Isusovoj zadnjoj molitvi za učenike i Ivanu 17, rekao je da je Njegov razlog za molitvu kako bi mi-Njegovi učenici imali punu mjeru radosti u sebi (pogledajte Ivan 17:13).

Naravno, Isusova mjera je neograničena, što znači da je Njegova volja da mi u nama posjedujemo neograničeni izvor radosti. Njegova posljednja molitva za nas je prijenosna; mi trebamo uvijek nositi radost u sebi i davati je drugima sa kojima se susrećemo. Radost je lijek koji je Nebo providjelo kako bi živjeli život koji je ispunjen i dobar. To je Božji hranjivi plod kojim nadvladavamo posljedice grijeha i smrti. Jako je važno da svakodnevno uzimamo dozu radosti kako bi bili sigurni da nosimo Njegovu prisutnost i silu.

 

Molitva

Ja oslobađam milost u vaš život kako bi mogli živjeti na novim razinama radosti, veselja, smijeha, radovanja i klicanja. Neka vam Gospodin da milost kako bi mogli naći novi i kreativni način kako ispoljiti radost Gospodnju svakog dana. Iskusite veću mjeru zdravlja, iscjeljenja i blagostanja kako Nebeski lijek radosti ispunja vaš duh, dušu i tijelo.

 

Točke za promisliti

Na kojoj razini radosti živite danas? Kako praktično izražavate radost?

Kako možete razviti novu mjeru radosti u vašem životu?

 

Aktivacijske aktivnosti

I. Izbrojite koliko se puta na dan smijete. Zapišite svaki puta kada se smijete i procijenite. Povećajte “dozu” po potrebi.

II. Zapišite utjecaj smijeha na vaš duhovno, emocionalno i fizičko zdravlje.

 

Autor: Kevin Dedmon

PODIJELI ČLANAK