DETALJI NOVOSTI

04.07.2018.

Traži lice Njegovo

Čovjek je duhovno biće, stvoren da bude blizak Bogu i da ga slavi. Ljudski rod je bez Boga izgubljen. Stoga On s nebesa pomno prati ima li tko razuman da ga traži svim svojim srcem.

Najveća ljudska potreba je duhovne naravi – da upozna Boga te da bude blizak Njemu. “Moje mi srce govori: ‘Traži lice njegovo!’ Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim” (Psalam 27:8).

Tvoj nutarnji čovjek, tvoj duh, ima potrebu za poznavanjem Boga i za zajedništvom s Njim. Ukoliko poznaješ Boga i Njegovu ljubav, uvijek ga možeš još više i dublje upoznati. Stoga te tvoj duh potiče da tražiš Njegovo lice.

Probuđenja koja su se dogodila bilo gdje u svijetu započela su s ljudima koji su tražili Boga. Ljudi koji traže Boga svim srcem budu dotaknuti Njegovom ljubavlju i silom, te nastave širiti žar za Boga među drugima. Odlika duhovnog probuđenja je glad za Bogom i ushićenost Njime. “O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; Tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, Kao zemlja suha, žedna bezvodna… Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slavit” (Psalam 63:2,4).

Kako možeš tražiti Boga? Osobnom molitvom i kroz Njegovu pisanu Riječ, Bibliju.

 

Traženje Boga molitvom

U Evanđelju po Marku 1:35 zabilježeno je kako Isus “rano ujutro, dok je još bio mrak, ustade, iziđe te ode na samotno mjesto, i tu je molio”. Ukoliko je Isusu bilo potrebno zajedništvo s Bogom kroz molitvu, koliko je više ono potrebno nama!

Bog je sasvim dovoljan da zadovolji tvoju potrebu za ljubavlju i pažnjom. U osobnoj molitvi On te želi zagrliti, uputiti ti lijepu riječ, zaštititi te.

Odnos koji ti imaš s Bogom, Bog ne može imati ni s kim drugim. Gospodin čezne čuti tvoju molitvu, kojom razgovaraš s Njime i slaviš ga.

“Golubice moja, u spiljama kamenim, u skrovištima vrletnim, daj da ti vidim lice i da ti čujem glas, jer glas je tvoj ugodan i lice je tvoje krasno” (Pjesma nad pjesmama 2:14).

Ukoliko prilaziš Bogu samo da mu izneseš svoje potrebe, tvoja molitva nije molitva zajedništva s Bogom. Većina ljudi traži Božju ruku, Božje djelovanje u nekoj situaciji, no nažalost je daleko manje ljudi koji traže Božje lice, kako bi ga više upoznali. Bogu trebamo prilaziti tako da ga slavimo i obožavamo, tražimo Njegovo lice. Nema osobe koja je toliko duhovna da ne može i ne treba još više upoznati Boga. Ukoliko se tvoj molitveni život svodi samo na molitvu za tvoje i tuđe potrebe, tada propuštaš nešto vrlo dragocjeno – bliskost i prijateljstvo sa svojim nebeskim Ocem.

Bog je u tvoj duh stavio čežnju da ga više upoznaš, da tražiš Njegovo lice. Božja ljubav, dobrota i snaga imaju dubinu koja je neizmjerljiva. Koliko god da ga znaš, možeš ga još više upoznati.

Odvoji vrijeme za Gospodina i približi mu se. Ne dopusti da ti društvene mreže, internet, televizija, pa čak ni bliska osoba, uzmu svu tvoju pažnju i sve tvoje vrijeme, jer propuštaš nešto vrlo dragocjeno!

 

Traženje Boga kroz Bibliju

Božja pisana Riječ objavljuje nam Boga, Njegovu ljubav, moć i karakter. Ako joj pristupamo gladni da primimo više od Boga, ona će biti živa u našim srcima.

“Jer je Ezra nastojao svim srcem proniknuti Zakon Jahvin, vršiti ga i  poučavati Izraela u zakonima i običajima” (Ezra 7:10). Boga tražiš tako što proučavaš Njegovu pisanu Riječ, te ju provodiš u djelo. Dvojici Isusovih učenika na putu u Emaus Isus je tumačio citate iz svake knjige Starog zavjeta koji su se odnosili na Njega, a srce je pritom gorjelo u njima. Kada se Božja Riječ tumači ili čita uz suradnju Duha Svetog, naš duh prima život iz nje i srce vjernika nerijetko gori.

“O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božjega!” (Rimljanima 11:33). U Bibliji je otkrivena Božja mudrost, znanje i bogatstvo. Koliko god da je čitaš, u njoj uvijek možeš pronaći novu duhovnu hranu za novi dan.

 

Najveća zapovijed

“‘Učitelju, koja je najveća zapovijed u Zakonu?’ On (Isus) mu odgovori: ‘Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom!’ To je najveća i prva zapovijed. Druga je toj jednaka: ‘Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!'” (Matej 22:36-39).

Bog želi biti prvi u tvome životu, ne samo kao tvoj gospodar, već i kao tvoja ljubav. Kada se zaljubiš u Isusa, zbog toga što ga voliš, kao i zbog strahopoštovanja prema Bogu, očistit ćeš svoj život od djela i navika koje nisu Njemu ugodne – od grijeha. Tvoj život bit će svjetlo za Njega koje će svijetliti drugima. Ne možeš, naime, voljeti Boga koga ne vidiš, ako ne voliš svoga bližnjega koga vidiš. Posvećenje je plod tvoga odnosa s Kristom.

Sam Bog zajedno s tvojim duhom potiče te – traži lice Njegovo!

 

Autorica: Željka Rupčić

PODIJELI ČLANAK