Svijet

05.08.2017.

Simbol saveza s Bogom, a ne simbol ponosa

Velika se halabuka digla protiv "Hoda za život". Svi su ljuti jer se ženama uskraćuje pravo na ubijanje. To me podsjetilo na parolu koju sam davno čula: "Meso je ubojstvo!" Nekolicina mladih hodala je tada Osijekom i vikala protiv ubijanja peradi i ostalog...

...PROČITAJ VIŠE
02.08.2017.

Blagoslov

Svjedoci smo činjenice da niti jedna politička opcija koja dođe na vlast, bez obzira na svoj svjetonazor, ne mijenja zakonske propise koji su u suprotnosti s načelima Božje Riječi. Naprotiv, ostavlja se taj liberalno - humanistički svjetonazor koji...

...PROČITAJ VIŠE