Vjera

11.02.2019.

Davanje u Božje djelo

“makedonske crkve…Njihovo se duboko siromaštvo preokrenulo u obilje njihove darežljivosti.” (2. Korinčanima 8:1-4) “A neki čovjek imenom Ananija, zajedno sa svojom ženom Safirom, proda neko zemljište i zadrži za sebe nešto novca, sa znanjem...

...PROČITAJ VIŠE
01.02.2019.

Pobožnost izvana

“Dok ga je slušao sav narod, on reče svojim učenicima: "Čuvajte se književnika koji vole šetnje u dugim haljinama, kojima su dragi pozdravi na javnim mjestima, pročelja u sinagogama, prva mjesta na gozbama!" (Luka 20:45,46) “Vole šetnje u dugim...

...PROČITAJ VIŠE
09.01.2019.

Fokusiraj se

“Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, ODLOŽIMO SVAKI TERET I GRIJEH KOJI NAS SPUTAVA TE POSTOJANO TRČIMO U BORBU KOJA JE PRED NAMA” (Hebrejima 12:1) Ili, kako kaže jedan drugi hrv. prijevod: "TRČIMO U UTRCI KOJA NAM JE...

...PROČITAJ VIŠE
24.12.2018.

Tri prepreke na putu sazrijevanja

Naravno, takvih prepreka postoji mnogo više. Ali, ovdje bih volio navesti samo one koje su, u mome duhovnom sazrijevanju imale znatan utjecaj.   1. Kriva procjena vrijednosti Jednom prilikom, u parku, gdje sam se igrao sa svojom igračkom – malim...

...PROČITAJ VIŠE