DETALJI NOVOSTI

21.06.2006.

Ako je bolest od Boga, jesu li bolnice od vraga ?

Upravo tako, narode moj! Već mi je “pun kufer” toga da ljudi koji sebe smatraju kršćanima, misle, a onda i govore, da su bolesti koje im se događaju nešto što dolazi od Boga.

Po toj teoriji, Bog na ljude “stavlja” bolesti, kako bi oni ispaštali za svoje ili tuđe grijehe, kako bi se naučili strpljivosti, poniznosti i tomu slično. Navodno se vjernici, koji pate od bolesti, “suobličuju Kristu patniku”, pridonoseći tako spasenju svijeta. Ali, Isus je uskrsnuo, “sjedi s desna Bogu Ocu”, a vrijeme kada je On bio patnik je bio prije 2000 godina na križu! On je tada platio cijenu za sve grijehe cijeloga svijeta! Sada je, po Duhu Svetom, prisutan u vjernicima (kršćanima), kojima je dao zadatak da cijelom svijetu razglase Evanđelje – Radosnu vijest o tome da je Isus na križu (dakle, prije 2000 godina) platio cijenu za naše grijehe, i da oni, koji vjeruju u Isusovu žrtvu na križu i koji Ga prihvaćaju za svog jedinog Spasitelja, imaju pravo vjerovati da će s Njime živjeti kroz svu vječnost. Tu, dakle, nema mjesta vjerovanju da bi se patnjom “otplatilo” spasenje! Ta, ono je Božji dar! Isus je zbog toga umro na križu!

Apsurdnost na početku iznesenog uvjerenja još više potkrepljuje činjenica da isti ljudi koji smatraju da im je Bog dao bolest kako bi okajali svoje grijehe, ili što slično, odlaze liječnicima u bolnicu da im pomognu u ozdravljenju! Ne idu li tako, po nekoj logici, protiv Boga (koji im je navodno dao tu bolest “za njihovo dobro”)???!!! Nije li tu netko žrtva zablude?

Ako pogledamo Isusov život, vidimo da je on (kao utjelovljen Bog, savršena slika nevidljivog Boga) “prolazio zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve koje ĐAVAO BIJAŠE TLAČIO” (Djela apostolska 10:36)! NITI NA JEDNOM MJESTU u Bibliji se ne može naći primjer da bi Isus ikoga tko mu je vjerovao ostavio u bolesti, smatrajući to Božjom voljom. Ta, On je bio “Božja volja na dvije noge” i valjda je znao što Bog želi, a što ne!

Da stvar bude još zanimljivija, rekao je da će oni koji vjeruju u Njega činiti ono što je On činio, pa čak i veće stvari! Naravno, na Njegovu slavu! Tako, danas, onaj koji uistinu vjeruje u Isusa kao svog Spasitelja, radosno ide svijetom, propovijedajući Radosnu vijest, ozdravlja bolesne u Njegovo ime i čini još mnoštvo simpatičnih stvari kako bi se proslavio Onaj koji je jedini dostojan svake slave.

Pogledajte dobro! Takvih ljudi ima i u vašem gradu. Oni iznad svega cijene Bibliju kao Božju Riječ. Dopustite im da se pomole za vas da ozdravite, ako ste bolesni, jer je cijena za vaše spasenje i ozdravljenje već plaćena. Isus časti!!! Neka Mu je sva slava!!!

 

Autor: T. V.

PODIJELI ČLANAK