DETALJI NOVOSTI

17.02.2016.

Božja vlast mira

Neka se svatko pokorava višim vlastima, jer nema vlasti osim od Boga. I one koje postoje, od Boga su uspostavljene. Zato onaj koji se suprotstavlja vlasti protivi se odredbi Božjoj. A koji joj se protive, navući će sami na se osudu. Poglavara se ne treba bojati kad se radi dobro, već kad se radi zlo. Hoćeš li da se ne moraš bojati vlasti, čini dobro te ćeš s njezine strane imati hvalu! Jer ona služi Bogu za tvoje dobro. Ali činiš li zlo, boj se, jer ne nosi uzalud mača. Ona, naime, služi Bogu da kazni onoga koji čini zlo. Zato se treba pokoravati ne samo zbog straha od kazne nego i radi savjesti. Zato i poreze plaćate jer su službenici Božji oni koje vrše tu službu. (Rim 13:1-6, NASB)

Gdje bi ljudski rod bio bez vlasti? Pitanje te par trenutaka treba zaustaviti na promišljanje. Nema mjesta na planeti gdje ljudi nemaju neki oblik vlasti. Među anarhistima postoji red s prepoznatim vodstvom i slaganjem u radu.

Vlast je u svom osnovnom značenju društveno sredstvo osnivanja i održavanja reda. Važno je sredstvo po kojem nacije, teritoriji, gradovi i zajednice djeluju. Koncept se proširuje na organizacije, poslove, institucije i udruge također. Kao što smo vidjeli, proširen je na brakove, obitelji, crkve i sve religijske ideologije. Raznolikost i opseg vlasti širok je i raznolik kao i institucije, organizacije i subjekti u kojima se vlast provodi. S biblijskog stanovišta, jedna vlast ih sve zasjenjuje. To je Božja uprava ili vlast. Apostol Pavao u Rimljanima 13:1 to jasno daje do znanja. Nema autoriteta iznad Božje vlasti; ne postoji vlast, a da On za nju ne zna.

Prije sam spomenuo da zla, ograničavajuća i dominirajuća vlast nije prema Božjem dizajnu. Postoje, podložne su grijehu, i nisu prihvatile Božju vlast. Kad se Božja vlast prepozna i kad se Njegova volja izvrši, očituje se Božje Kraljevstvo. Sposobnost življenja unutar granica Božjeg Kraljevstva vođena je principom koji se nalazi u Bibliji a ne ljudskom filozofijom ili ideologijom. Kao kršćani, trebamo razumjeti vladanje, svrhu i posljedicu Božje vlasti.

Vraćamo se u Izaijino proroštvo o Mesiji koji treba doći. Božje obećanje Mesije od izuzetne je važnosti. Proroštvo s tolikom preciznošću naviješta Kristov dolazak da ga je nemoguće zanijekati bez ignoriranja istine. Daje jasno razumijevanje Božje namjere i uvid u vladanje u kojem bi On obnovio svoje Kraljevstvo zauvijek. Njegova autentičnost sačuvana je kroz datirane, opipljive, stvarne zapise.

Proroštvo je sačuvano s nekim drevnim dokumentima koji su otkriveni u kasnim četrdesetim i ranim pedesetim godinama dvadesetog stoljeća. Dokumenti su prepisani prije više od 400 godina prije Krista, otprilike prije 2,500 godina. Pronađeni su u zatvorenim glinenim posudama u nekim spiljama blizu zapadne obale rijeke Jordan, kod mjesta Qumran. Među dokumentima je pronađen cijeli Izaijin svitak tj. najraniji poznati zapis te knjige. Zapanjujuće je što su dokumenti potpuno identični kopijama Izaijine knjige koji su napravljeni puno stoljeća kasnije. Drugim riječima, najdrevniji, a nedavno otkriveni rukopisi, slažu se s ranijim rukopisima koji su dostupni stoljećima.

Ovo je izuzetno jak dokaz o Božjim načinima čuvanja Svoje Riječi kroz vrijeme. Upotrijebio je nesavršene ljude kako bi zabilježio Svoju savršenu poruku, a oni su to učinili s velikom preciznošću. Štoviše, On je sačuvao preciznost kroz stoljeća. Razlog je to zašto možemo s pouzdanjem vjerovati u autoritet i inspiraciju Biblije.

Nije neuobičajeno ljudsko propitkivanje da li mogu ili ne mogu vjerovati Bibliji, jer je prepisivana ljudskom rukom. To je jedan od glavnih razloga zašto joj trebamo vjerovati. Naša vjera nije u ljude koji su zabilježili poruku. Ona je u Bogu koji je dovoljno moćan da inspirira ljude, stavi misli u njih i da osigura kako da oni precizno zapišu što je On rekao. On je sačuvao poruku, a ne ti ljudi. Iako je kopirana i prekopirana tisuće i tisuće puta kroz mnogo, mnogo stoljeća, Biblija je ostala nepromijenjena. Ona je temelj naše vjere i standard našeg djelovanja kao kršćana. Biblija otkriva Božje putove i Božje svrhe u obnovi Njegovog poretka vlasti u našem svijetu. On to ne čini kroz prevratne i potajne taktike. On to ne čini slanjem vojske po cijelom svijetu. On neće obnoviti poredak kroz nuklearni holokaust. On to čini kroz transformaciju ljudskih života i njihovim dovođenjem u Božje kraljevstvo.

Tamo gdje se vjeruje i djeluje na temelju Božje Riječi kao inspirirane i nepogrješive, kao mjerodavnog Božjeg otkrivenja, osoba će biti podignuta na razinu najvećeg potencijala. Društvo koje posluša Riječ cvate i donosi rod za pravednost, mir i radost.

 

Autor: Dr. John Polis; iz knjige “Biblijsko vodstvo

PODIJELI ČLANAK