DETALJI NOVOSTI

04.05.2020.

Bog nam je dao vlast

Pogledajmo u Poslanici Efežanima što Pavao nastoji prenijeti Crkvi. Vjerujem da se radi o poruci za koju Bog danas želi da dođe do Crkve.

“I sve mu je podložio pod noge, a njega dade za glavu nad svim u Crkvi, koja je njegovo tijelo – punina Onoga koji ispunja sve u svima” (Efežanima 1:22-23).

Prijevod American Standard Version kaže: „Sve mu je stavio u podložnost, pod njegove noge i dao ga da bude glava nad svime za crkvu.“ Drugi prijevod kaže „na korist Crkve“. To mi se sviđa. Kada je Bog stvorio svijet i sve što je na njemu, stvorio je svoga čovjeka Adama. Rekao mu je: „Adame, dajem ti vlast nad svim djelima svojih ruku“ (vidi Postanak 1). Bog je predao Adamu sve što je stvorio. No Adam nas je prodao, predajući svoju vlast nad zemljom đavlu. Adam nije imao moralno pravo da to učini, ali je imao legalno pravo. I iskoristio ga je.

Na jedan način možemo reći da je Adam bio bog ovog svijeta. Naravno, Bog je jedini pravi Bog, s velikim „B“. Kako je Bog predao Adamu sva djela svojih ruku, možemo reći da je delegirao autoritet Adamu. Bog je dozvolio Adamu da djeluje kao bog ovog svijeta.

Međutim, u Drugoj Korinćanima 4:4 čitamo da je sotona bog ovog svijeta. U početku to nije bio sotona, već Adam. Kako je sotona postao bog ovog svijeta? Zauzeo je Adamovo mjesto kada je Adam sagriješio.

Sjetimo se kako su demoni povikali prema Isusu: „Što hoćeš od nas, Sine Božji? Jesi li došao ovamo da nas mučiš prije vremena?“ (Matej 8:29). Ti su demoni znali da imaju pravo biti ovdje na zemlji zbog Adamovog pada u grijeh. Ne možemo ništa učiniti glede toga da oni budu na zemlji; oni će tu ostati sve dok ih Bog zajedno s đavlom ne baci u ognjeno i sumporno jezero (Otkrivenje 20:10). No, dobra je vijest da ne moramo biti pod njihovom dominacijom.

Bog je predao svo djelo svojih ruku prvom Adamu. Cjelovito Kristovo djelo, djelo drugog Adama, predao je Crkvi. Ponovno nam je dana mogućnost da vladamo i upravljamo na zemlji! U Poslanici Efežanima 1:22 piše da je Bog sve stavio pod Kristove noge. Što je sve pod Njegovim nogama? SVE! Hoće li Bog tek staviti sve pod Kristove noge? Ne! Biblija kaže da je već stavio – u prošlom vremenu. Već je to učinio!

Zašto je to Bog učinio? Na korist Crkve, koja je Njegovo tijelo, punina onoga koji ispunja sve u svima! Kada dobiješ otkrivenje ovih stihova, slavit ćeš Boga svim srcem! Slava Bogu!

 

BOG NAM UVIJEK DAJE POBJEDU

“A hvala Bogu, koji nam SVAGDA DAJE POBJEDU u Kristu Isusu, i po nama javlja miris poznanja svojega na svakom mjestu. Jer smo mi Kristov ugodan miris Bogu i među onima, koji se spasavaju, i među onima, koji ginu” (2. Korinćanima 2:14-15)

Duh Sveti nam kroz apostola Pavla kaže da imamo pobjedu nad sotonskim silama. Zbog toga što je Isus pobijedio sve sile neprijatelja, ta je pobjeda naša u Njemu. Conybeareov prijevod ovih stihova doista je dobar:

“Hvala Bogu, koji me vodi s mjesta na mjesto obučavajući me svojoj pobjedi, kako bih proslavljao Njegovu pobjedu nad Kristovim neprijateljima; [ti neprijatelji su demoni, a ne ljudi.], te kako bi kroz mene širio poznavanje Njega, mirisni tamjan, po cijelome svijetu. Jer je Kristov miris taj koji prinosim Bogu…

U svjetlu ovih stihova, kakav stav trebamo zauzeti prema đavlu i njegovim djelima? Naš stav treba biti Isusov stav. Prva Ivanova 3:8 kaže da se Isus pojavio kako bi uništio đavlova djela. Mi zauzimamo Isusovo mjesto na zemlji – On je Glava a mi smo Tijelo. Mi djelujemo za Njega. On je uništio protivnika, a mi bismo trebali hodati Njegovim stopama! Tko god uđe u puninu Božjeg plana otkupljenja, tko god u potpunosti prigrli dobru vijest evanđelja, ti vjernici postanu upravitelji nad sotonskim silama u Isusovo Ime.

 

AUTORITET VJERNIKA MIJENJA NACIJE

Na jednom Zimskom biblijskom seminaru održanom na Rhema kampusu, predstavili smo pet pastora iz bivše Istočne Njemačke. Jedna od studentica naše Biblijske škole Rhema bila je iz Njemačke, te je prevodila pastorov govor.

Taj je pastor rekao da je nekoliko mojih knjiga, a posebno Vjernikov autoritet, bilo tiskano u Zapadnoj Njemačkoj i prokrijumčareno u tadašnju komunističku Istočnu Njemačku. „Nikada ranije nismo molili u vezi naših vlasti“, rekao je. „Samo smo se žalili i kukali zbog pritisaka režima u kojem smo živjeli. No, kada smo pročitali o svom autoritetu kao vjernika, počeli smo moliti za vođe naše nacije, premda su bili komunisti. Shvativši poruku te knjige, počeli smo govoriti: ‘Promijenit ćemo vladu.’“ Tako se i dogodilo! Stvari su se počele mijenjati kada su saznali za svoj autoritet i počeli ga primjenjivati. Kada primimo puninu otkrivenja o tome tko smo mi u Kristu, stvari se počnu mijenjati.

Mnogo sam puta rekao da će se, uspijemo li Vjernikov autoritet unijeti u komunističke zemlje, one početi mijenjati. Vjernici će početi vladati u životu po Isusu Kristu.

 

Autor: Kenneth E. Hagin; iz knjige “Vjernikov autoritet – dopunjeno izdanje”

PODIJELI ČLANAK