DETALJI NOVOSTI

17.01.2020.

Isus Krist, isti… – 2. dio

Tri godine je Gospodin putovao kroz Izrael, poučavao, propovijedao i ozdravljao bolesne. Svoje je učenike u nekoliko navrata slao da idu naviještati Kraljevstvo Božje. Pismo kaže: “Posla ih da propovijedaju kraljevstvo Božje i da liječe bolesne” (Luka 9:2).

Nakon uskrsnuća, Isus šalje učenike da propovijedaju Evanđelje i kaže im: “A ovi će znakovi pratiti one koji vjeruju: U moje će ime izgoniti demone, govorit će novim jezicima, zmije će uklanjati i popiju li što smrtonosno, neće im nauditi, na bolesne će polagati ruke, i oni će ozdravljati” (Marko 16:17-18) – dvadeseti redak potvrđuje da je Gospodin potvrđivao Riječ pratećim znakovima.

Trebaju li današnji navjestitelji Evanđelja vjerovati i naviještati da u svojoj ljubavi, Bog nas želi osloboditi od zlih duhova i iscijeliti od bolesti? Važi li ova Isusova uputa i obećanje i danas? Ja vjerujem da trebaju i da ova uputa važi i danas.

Svatko tko tvrdi da je Biblijski kršćanin, trebao bi vjerovati i naviještati sve o čemu Biblija govori. Svaki službenik bi trebao naviještati cjelovito, ne cenzurirano Evanđelje. Nažalost, postoje mnogi koji vjeruju u dio poruke Evanđelja, ali druge dijelove odbacuju. Posebno dijelove koji se odnose na slavu Božju u djelovanju i darovima Duha, te u odbacivanju znakova i čudesa koja Bog želi učiniti i čini.

Ljubljeni, darovi i djelovanje Duha, znakovi i čudesa su slava Božja. Kroz njih Bog privlači k sebi mnoge ljude i pokazuje im svoju dobrotu i ljubav. Mi trebamo slavu Božje prisutnosti i djelovanje Duha u znakovima i čudesima. Recite “da” darovima Duha Svetog. Nemojte ograničiti Boga odbacivanjem darova Duha i odbacivanjem znakova i čudesa. Bog nam ih daje da potvrdi svoju Riječ. Izrazimo im dobrodošlicu u naše živote.

 

Autor: Damir Šićko Alić

PODIJELI ČLANAK