Vjera

05.12.2023.

Ozdravljenje vjerom

Uvijek kada je bio među njima Isus je ozdravljao ljude. Kada su Mu ljudi vjerovali i bili otvorenoga srca za ono što im je govorio i ono kako ih je učio uvijek bi na koncu primili odgovor za svoju potrebu i čudesnu pomoć od Boga. Osnova Njegove službe na...

...PROČITAJ VIŠE
20.11.2023.

Vjera srca postiže rezultate

John Wesley je rekao da je đavao dao crkvi zamjenu za vjeru - nešto što izgleda i zvuči kao vjera te mali broj ljudi razaznaje jedno od drugoga. Ova se zamjena zove "mentalna suglasnost". Ustvari je rekao: "Došao sam do saznanja da mnogi u crkvi nemaju...

...PROČITAJ VIŠE
20.11.2023.

Krv novog saveza

U trenutku kada se čovjek pokaje za grijehe i zazove Kristovu krv, s Božjeg se prijestolja oslobađa božanska snaga koja djeluje u njegovu korist. Svojom krvlju Bog uništava grijeh u životima vjernika otvarajući im mogućnost za ponovno uspostavljanje...

...PROČITAJ VIŠE
17.10.2023.

Sretna crkva

Svaka crkva na neki način ima svoju jedinstvenost, po kojoj odudara od ostalih. Kako je naša crkva rasla, u gradu smo stekli reputaciju kao „sretna crkva“. Wally i ja nismo pokrenuli taj naziv, već je on došao od članova katoličke crkve koji bi povremeno...

...PROČITAJ VIŠE