DETALJI NOVOSTI

02.10.2017.

Gorivo za vatru probuđenja

U knjizi Otkrivenja 3:14-16 Isus ovako govori vjernima:

“I anđelu Crkve u Laodiceji napiši: ‘Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti, Početak Božjeg stvorenja: Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć! Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta.'”

Ovo su doista snažne riječi! Sjetimo se, Isus ih je rekao! Zato je jako važno da gorimo za Gospodina, da budemo vrući kontinuirano!

Ali, kako?

Izreke 26:20a, kažu da “tamo gdje nema drva, vatra se gasi…”

Da bi vatra kontinuirano gorila, potrebno joj je gorivo. Da bi u nama gorila vatra za Gospodina, da bi ostali vrući, potrebno je dodavati gorivo na vatru. Ako nema drva tj. goriva, vatra se gasi!

Što je “duhovno” gorivo? Vjerujem da, kako u naravnom, tako i u duhovnom, ima više vrsta drva i goriva. Neko gori jače, neko slabije. Neko gori duže, a neko izgori brže.

Jedno od goriva za našu vatru za Gospodina (gorivo uz koje konstantno živimo u probuđenju) jeste RIJEČ BOŽJA! Ako redovito čitamo i provodimo vrijeme u Riječi, tada će naša vjera rasti i vatra za Gospodina će se održavati. U Riječi je život i Riječ je Istina koja oslobađa! Riječ je snažno, kalorično gorivo!

Drugo gorivo, povezano s Riječi, je MEDITACIJA! Meditacija na temelju Riječi Božje, razmišljanje o Božjim obećanjima, o onome što je Bog učinio i čini za nas!

Dok razmišljaš o stihovima koji govore o, primjerice, iscjeljenju, tada se iscjeljenje počinje očitovati u tvom životu! O, kako se vatra raspiri u tebi tada! Ili dok razmišljaš o tome kako je Gospodin Pastir tvoj, o tome kako ni u čemu ne oskudijevaš, tada vjera dolazi u tvoje srce. Koja li je to radost, vatra u našim srcima! Ili ako meditiraš o stihovima u kojima Bog obečaje da nas nikada neće ostaviti niti napustiti… Koja sigurnost dolazi, i koja vatra se raspiruje! Kada razmišljamo o onome što je Isus učinio za nas, da je prolio svoju krv na križu, da je umro i uskrsnuo, tada se budi zahvalnost i raspiruje vatra!

Ali, čitanje i meditacija nisu dovoljni za održavanje jake vatre. Vjerujem da je snažno gorivo naše duhovne vatre također živi odnos s Gospodinom! Molitva! MOLITVA U JEZICIMA! Molitva općenito. Traženje lica Gospodnjeg. Što više moliš u jezicima, to više raspiruješ i potpaljuješ vatru Duha Svetoga u sebi. Što više komuniciraš s Gospodinom, što više vremena provodiš s Njim, to vatra više gori u tebi! Što si više s Bogom, više Ga upoznaješ, više Ga voliš, i više za Njega goriš! I zato Ga traži, traži lice Njegovo, svaki dan!

Zatim slijedi gorivo SLAVLJENJA! Kada počneš uzdizati i slaviti Gospodina iz sveg srca, sam u skrovitosti svoje sobe, On dolazi i dotiče te. O, koja se vatra tako može raspiriti!

Tako je i u zajednici vjernih, kada zajedno s braćom i sestrama dižeš svoj glas prema nebu, slaveći Boga, dižući ruke i predajući se potpuno u slavljenju, tada Bog šalje vatru na takvu žrtvu slavljenja! Dotiče nas i događaju se predivne stvari!

Također, gorivo su i DJELA na koja nas GOSPODIN POTIČE da ih vršimo. Kada izvršavamo Božju volju u vjeri, to također potpaljuje vatru u nama.

Koja je samo radost kada nekome svjedočimo i taj prihvati Riječ, prihvati Krista i primi spasenje, vječiti život!

Koja je samo radost kada nas Bog potakne da nekoga nazovemo i ohrabrimo, i taj se podigne, ozari, ohrabri, dobije novu snagu za dalje!

Koja je samo radost kada, na poticaj Duha Svetoga, damo dar nekome tko je u potrebi, i taj dar dođe u pravi trenutak!

Koja je radost kada služimo Bogu i ljudima, bilo iz poslušnosti Riječi ili na poticaj Duha Božjega!

Vjerujem da možemo živjeti u konstantnom probuđenju, i da to ovisi o nama. Naša vatra ovisi o tome koliko smo voljni dodavati goriva na nju, da bi ona konstantno gorila u nama!

Dragi čitatelju, potičem te da raspiriš vatru Božju u sebi, da uđeš u osobno probuđenje i živi odnos s Gospodinom. Neka vatra za Gospodina gori sve više i više u svima nama, da budemo vrući, da gorimo za Njega, za ISUSA! Jer, ovaj je život i sve što u njemu vidimo – prolazno. Biblija jasno kaže da je vidljivo prolazno, a nevidljivo vječno! I zato uložimo više svoga vremena i energije na ono što je vječno, nego na ono što je prolazno. Tako ćemo imati plodove u vječnosti!

 

Autorica: Marija Alić

PODIJELI ČLANAK