ČLANCI

02.08.2017.

Blagoslov

Svjedoci smo činjenice da niti jedna politička opcija koja dođe na vlast, bez obzira na svoj svjetonazor, ne mijenja zakonske propise koji su u suprotnosti s načelima Božje Riječi. Naprotiv, ostavlja se taj liberalno - humanistički svjetonazor koji...

...PROČITAJ VIŠE
02.08.2017.

Prava katolička vjera

"Spominjite se svojih glavara koji su vam navješćivali riječ Božju: promatrajući kraj njihova života, nasljedujte njihovu vjeru." (Hebrejima 13:7) U ovoj knjizi bavimo se onima koji su navijestili ili nakon njih prenijeli Božju Riječ. To su ljudi koji...

...PROČITAJ VIŠE
02.08.2017.

Deset Božjih zapovijedi – Sedma zapovijed

"Ne učini preljuba!" (Izlazak 20:14) Jedan od prekrasnih Božjih darova čovjeku je bračno zajedništvo i životno predanje partnera jedno drugom. Prekrasan je dar voljeti i biti voljen, te biti u savezu s osobom koju voliš. U bračnom savezu partneri su...

...PROČITAJ VIŠE
01.08.2017.

Dobri ljudi – 9. dio

Kada su pitali jednog čovjeka vjeruje li u smak svijeta i što bi učinio ako dođe do toga, njegov odgovor je bio: "Uzeo bih djecu i ženu i otišli bi u Njemačku!" Ovo je samo izmišljena šala koja opisuje vrijeme prošlih generacija kada je jedna zemlja...

...PROČITAJ VIŠE