DETALJI NOVOSTI

23.04.2019.

Moderni dualizam – 1. dio

Klasični dualizam nas uči da postoje dvije stvarnosti: tjelesna (materijalna) koja je u biti zlo, i duhovna stvarnost koja je dobro. Grčki stoici su to vjerovali i zastupali. Slično danas vjeruju i neki kršćani, pa i novorođeni kršćani. Oni vjeruju da sve duhovno je dobro a tjelesno (materijalno) je loše. U crkvenoj povijesti se zbog ovog dualističkog razmišljanja stvorilo mišljenje da se trebamo odreći materijalnih stvari kako bi duhovno postali dobri i Bogu ugodni. Zbog toga su nastali neki duhovni redovi i zavjeti na siromaštvo u tradicionalnim crkvama. Zbog toga i pojedini novorođeni vjernici često govore protiv drugih vjernika koji su financijski blagoslovljeni i posjeduju materijalno bogatstvo. Oni takve vjernike automatski svrstavaju u kategoriju krivovjeraca, lopova i duhovnih zločinaca. Ti vjernici smatraju da je nemoguće biti dobar kršćanin i materijalno bogat. Oni misle da jedini dobri kršćani su siromašni kršćani. Sve te stvari su besmislice i proistječu iz dualističkog pogleda na svijet koji ući ljude da je materijalno zlo a duhovno je dobro.

Bog je stvorio i duhovni i materijalni svijet i kada je stvorio ovaj materijalni svijet Biblija nam kaže: “I vidje Bog sve što je načinio, i gle — bijaše veoma dobro. I bi večer, i bi jutro — dan šesti.” (Postanak 1:31)

Materijalni svijet koji je Bog stvorio je nešto “veoma dobro”. To znači da sve što možemo naći na zemlji u materijalnom svijetu je dobro. Ako se ispravno koristi ono nam može pružiti zadovoljstvo. Zbog toga je dualistički pogled na svijet neispravan. Smatrati da su samo duhovne stvari dobro, a materijalne stvari zlo, je krivo razmišljanje. Ono nije usklađeno s Božjom riječi.

Budući da je Bog stvorio sve, moje pitanje je, za koga je to Bog stvorio: za vjernike ili nevjernike? Mnogi vjernici koji u sebi imaju dualistički duh, nesvjesno naginju k zaključku da materijalne stvari nisu stvorene za vjernike i da vjernici ne trebaju posjedovati materijalne stvari. Naravno, to je krivo razmišljanje koje proistječe iz dualističkog pogleda na svijet. Sve što je Bog stvorio, prvenstveno je stvorio za svoju djecu, vjernike. On je njih želio opremiti za život i blagosloviti u obilju. Nažalost, od davnina, Đavo je uspio prevariti ljude dualističkim razmišljanjem i odvesti ih od blagoslova koji im je Bog namijenio.

Dragi prijatelju, jel i ti imaš dualistički pogled na život? Odbacuješ li i prezireš materijalno i smatraš da je samo ono što je duhovno dobro? Ako je tako, nisi uskladio svoje razmišljanje s Božjom riječi i zatvaraš sebe za vjeru u Boga koji te želi i materijalno blagosloviti. Ne samo duhovno, nego i materijalno. Bog je pripravio potpuni blagoslov za tebe: za tvoj duh, dušu i tijelo. Bogu je stalo do cjeline tvoga bića i do toga da ti u svoj svojoj punini imaš njegov blagoslov. Ne samo duhovno, nego duhovno, duševno i tjelesno. Okrnjeno evanđelje naviješta samo duhovni blagoslov. Isusovo Evanđelje naviješta potpuni blagoslov – za duh, dušu i tijelo.

 

Autor: Damir Šićko Alić

PODIJELI ČLANAK