DETALJI NOVOSTI

25.04.2019.

Moderni dualizam – 3. dio

Prije nekog vremena, u napadima nekih ljudi na neke Božje sluge koji su ujedno i materijalno bogati, jedan je komentator izjavio da bi on volio imati novce koje netko od tih ljudi ima i da bi on onda evangelizirao Hrvatsku ili bivšu Jugoslaviju. Iako se o njegovom komentaru može štošta reći, on je ipak dotakao jednu važnu stvar glede posjedovanja novca. Novac je jako potreban za evangelizaciju i za funkcioniranje crkvi. Propovjednik 10:19 nam kaže: “Gozbe se prave radi smijeha i vino uveseljava život, a novci pribavljaju sve”. Ako želimo evangelizirati, propovijedati riječ, trenirati vjernike, onda nam je novac nužno potreban. Ako crkva želi evangelizirati i propovijedati svijetu, onda trebamo novac. Odakle će novac doći? S neba u raketi, po anđelu, od mafije? Ni na jedan od tih načina. Novac treba doći kroz vjerne u crkvi.

Kako će vjerni dati novac za evangelizaciju ako ga nemaju? Ako su siromašni i preziru novac? Ako bježe od novca jer je novac nešto loše, zlo? Sve krive postavke koje ograničavaju vjernike u području novca su tu da bi spriječile crkvu da bude svjedočanstvo za Isusa. Da bi učinile vjernike mizernim i prezrenim jer siromašni su često upravo to: prezreni i mizerni. Bog to ne želi. Bog želi da vjernici uvijek i u svemu imaju sasvim dovoljno svega i još viška za koje im drago dobro djelo. Da bi se to dogodilo potrebno je da se vjernici izgrade u području vjere za materijalni blagoslov.

Svi Božji darovi, blagoslovi su povezani s vjerom. Spasenje je povezano s vjerom. Iscjeljenje, oslobođenje, Božja materijalna providnost i druge stvari su povezane s vjerom. Gdje postoji vjera tu Bog čini stvari.

Ljudi u Bibliji koji su imali vjeru su bili spašeni, iscijeljeni, oslobođeni, materijalno zbrinuti. Biblija nam daje puno primjera toga. Zato je važno da se vjernici razviju u vjeri za svoje financije. Zato Đavo sije krivovjerje i nevjeru u vjernike glede Božje providnosti u području materijalnog. Zato neki vjernici danas imaju dualistički pogled na materijalne stvari i duhovnost.

Ljubljeni nemojte imati nevjeru i krivovjerje glede ovih stvari. Razvijte biblijsku vjeru da možete primiti Božju providnost i biti financijeri širenja kraljevstva Božjeg.

 

Autor: Damir Šićko Alić

PODIJELI ČLANAK